Records of the Baumwoll family in the All Galicia Database

There are currently 261 records for the surname Baumwoll (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaim Marcus, son of Kissiel BAUMWOLL and -
  1814 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chaim Markus, son of Kisiel BAUMWOL
  1814 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)
 • Wolf BEINWOHL
  1820 property record from Kosów Franciscan Survey (1821)
 • Nechemias BAUMWOLL
  1820 property record from Żółkiew Franciscan Survey (1820)
 • Daniel BAUMWOLL, son of Dawid BAUMWOLL and Debora SCHNEK
  1827 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Berl BAUMWOLL, son of Dawid BAUMWOLL and Debora
  1828 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Berl BAUMWOLL, son of Dawid BAUMWOLL and Debora SCHNEK
  1828 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Beile BAUMWOLL, daughter of Dawid BAUMWOLL and Dwora
  1829 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Dawid BAUMWOLL, son of Samuel BAUMWOLL and Jüte
  1829 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Dawid, son of Samul BAUMWOL and Jite
  1830 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 261 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Baumwoll family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Baumwoll family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 188 search results for the surname Baumwoll at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 68 {d695}
  ... 1327. — Maks, handlarz ubrań. Krakoyvska 37. — Mendel, kupiec. Długosza 6. Tel. 425*. — Mendel, dzierżawca hotelu, Stradom 11. — Naftali, cukiernik. Augustiańska 15. — Pinkas, kupiec, wł. fabr., Dietlowska 32. Tel. I55S. — Salomon, eskonter, św. Sebastjana 32. T. 1407 — Salomon, kupiec. Dietla I — Salomon, kupiec. Wolnica 13. — Szymon, kupiec. Dietla 1. — Szymon, wł. realności, lozefa 22. t Baumwoll Wolf, krawiec. Grod/ka 35. Baumwollspunner Chaim, naucz, hebr.. Szeroka 10. / Dla P. T. Kupców i Przemysłowców najkorzystniej jest ogłaszać się w „Księdze Adresowej4' miasta Krakowa. Przy kupnie upraszamy powoływać się na nasze ogłoszenia!
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 48 {d694}
  ... 1327 — Leon, pryw., św. Sebastyana 12. — Maks, Jiandiarz ubrań. Krakowska 37. Bauminger Mendel, dzierżawca hotelu, Stradom 11. — Mina. kapitalistka. Augustyańska 32. — Naftali, cukiernik, Augustyańska 15. — Pinkus. wł. fabryki, Miedzuch 2. Tel. 1538. — Salomon, eskonter. Sebastyana 32. T. 1407. — Salomon, torebkarz. Elizy Orzeszkowej. — Szymon, kupiec. Dietla 1. — Szymon, wł. realn., Józefa 22. Baumwoll Wolf, krawiec. Grodzka 35. Baumwollspunner Chaim. naucz, hebr.. Szeroka 10. Baumwurzel Izrael, pom. handl.. Jasna 10. Baurowicz dr. Aleksander, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz. Grodzka 26, T. 191. Bausse Henryk, magister farm.. Niecała 5. Baut Franciszek, kolejarz. Krowodrza mur. 185. Bawiec Ferdynand, kond. kolej.. Ogrodowa 6. Bawolik Piotr. pom. kraw iecki. Dębniki, Pocztowa ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 51 {d693}
  ... Kraków. 1Q RozO ul I. Bauimiucr Mendel, dzierżawca hotelu, ^trądom II. — Mina. kapitalistka. Augusty ańska 32. — Naitali, cukiernik. Augusty anska 15. — INnkus. w I fabryki. Micdzuch 2 Id I* — Salomon, eskonter. Vhastyana 32 I I4U7. — Salomon, torehkarz. Hizy Ur/cs/kowcj. — Szymon, kupiec Dietla 1 — Szymon, w I realn.. Józefa 22 Baumwoll Wolf, krawiec, Grodzka 35 Haumw ollspuuner Uiaim. nauc/ hehr, -vcroka 10. Baumwurzel Izrael, pom handl.. Jasna III. Maurowie/ dr. Aleksander, prof Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz, (irodzka 26. T. 191. Bausse Henryk, magister tarin. Niecała 5 Haut Franciszek, kolejarz. Krów odr/a mur 1*5. Bautro Fugcmusz słuch pray\. Krupnicza 22. Baw cl Antoni, stolarz. Mory anska Id — Mary ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 677 {d11}
  ... 12. Zucker Wolf, Furmańska 3. Zychowski Jan, Tkacka 23. Żerebecki Michał, pl. Smol-. ki 5. Żurawiecki Jan, Św. Marcina 32. STELMACHOWIE (Stellmacher). Kulig Kazimierz, Szpitalna 28 i Inwalidów 21. (Inni patrz Kołodzieje) (Andere S. Stellmacher). (Fensterrolladen u. jalou* sien) Adamski Władysław, Akademicka 2. T Hotel George'a. (Patrz inser. obok planu teatru.] Baumwoll Leon, ul. Rzeźnicka 15 A. Christof Jan, Jabłonowskich 9. Freundlich Selig, ul. Rzeźnicka 17. Zeinik Wolf, Sykstuska 21. STOLARSKlEtNARZEDZIA (Tischlerwerkzeuge) Schumann Jan, Akademicka 1. 3. T STROICIELELFORTE-I 'PiANäwn"~ (Klavier = Stimmer) (patrz: Fortepianów stroiciele) STUONIARSKIEI ZAKŁ. (Brunnenanstalten) Zol. w r. 18C7. 7mI. w r. 1H(›7. Pierwszy galicyjski zakład studniarski LEOPOLDA DOMINIKA inżyniera ...
 • 1907-1913 Galicia and Bukovina Business Directory (Leuchs vol. 19b), image 20 {d667} notes
  10 Galizien. fabrik M. Jarra/°Jawrower J. N.. Eisen- u. Sta hlw./Jonas Isidor Gase. 12 / Kampel Jos. Kollątajag. 1 / Karrach Jos. Jagielloneng. 22. Düngemittel. Chamotteziegel / Katz Jakob Wronowskag. 6a. Eisen / Kaufmann Wilhi. Kopernäkusg. 9, Tuch-, Schafwoll-, Leinen-, Baum-woll- ir. Posamentierw.Commissions-lager von Gustav Tetzner in Görkau /"Kern Robert,* Vertr. des Witko-witzer Röhrenwalzwerkes, Koper-nikusg. 18/Kleczeński J. F. Sixtusg. 16. Kurz- u. Galanteriew. / Koffler Josef St. Annag. 6. Manufakturw. /Koffler Leo* Choping. 7 Manufakturw. /»Koffler S. Skarbekg. 15. In- u. ausländische Fabriksfirmen der Textilbranche, Musterlager ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Baumwoll family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org