Records of the Bedner family in the All Galicia Database

There are currently 235 records for the surname Bedner (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Beila BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Feiga BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Frida BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leib BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Markey BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Regina BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Stefan BIDNY
  1787 property record from Zbaraż Josephine Survey (1787)
 • Aron BADNER
  1820 property record from Dukla Franciscan Survey House Register (1820)
 • Josel BADNER
  1820 property record from Żółkiew Franciscan Survey (1820)
 • Joram BADNER
  1820 property record from Żółkiew Franciscan Survey (1820)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 235 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bedner family:

There are 10 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BEDNER in
Kamyanka Buzka, Ukraine
GG Member Brooklyn, NY
USA
Jan 27, 2021
BODNER in
Grybów, Poland
GG Member Newark, CA
USA
Aug 9, 2016
BODNER in
Rzeszow, Poland
GG Member Modi'in,
Israel
Dec 27, 2007

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bedner family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 174 search results for the surname Bedner at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Krakow Yizkor Book (1967), image 174 {y258}
  ... In Memory of Our Beloved Husband & Father In Memory of Our Parents Berish Lipperman Fela Lipperman Kalman Schwecher Scheina Schwecher WOLF OFFMAN Who Died in Mauthausen Feb. 1945 Brothers & Sisters Jankiel Schwecher STEFA JOELSON HARRIET SOLZ ROSE SCHWECHER CHARLES SCHWECHER In Memory of To The Memory of Our Beloved Parents and Relatives Their Parents MR. & MRS. IRVING BADNER BLANCHE & SIMON ZWERN Roza and Pinkas Ruthe Ignac Lipperman
 • 1933 Krakow Business Directory, image 76 {d1409}
  ... Anna, Celarowska 5. Banachowa Anna, św. Jana óO. Baranowa z Walosików Amelja, Jagiellońska 9. Barańska z Serafinów Julja. Grze- górzecka 6. Bąkowska z Lazarczyków Marja, Dąbrówki 7. Belport z Telport Michalina, Topo- lowa 11. Białkowa Salomea, Mazowiecka 13. Bienenfeld Hinda, Starowiślna 40. Bilińska Franciszka, Wrocławska 3. Bochenek z Gajów Marja. Rzecz- na 14. Bodner z Brust Freida, Waw- rzyńca 30. Bornastein z Patzanarenów Teofila. Bocheńska 5. Broszkiewicz Gaszmanowa z Ko- złowskich, .Felicja, Szlak 49. Brudowa z Zuchowskich Katarzy- na, Al. Mickiewicza L. 15. Brustowa z Gottliebów Sara, Brzo- zowa 15. Bryllowa z Kalicińskich Florentyna, Garncarska 11. Burtanowa z Cyganiewiczów, ul. Szlak 18. Brynkowa-Białkowa z Solarzów, Barbara, Pasterska 28. Bucka Antonina, Rynek gł. 32. Bąkowaz ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 180 {d696}
  ... z Dłuchosów Anna, Celarowska 5. ßanachowa Anna, św. Jana 30. Baranowa z Walosików Amelja. Jagiellońska 9. Brańska z Serafinów Julja, Grzegórzecka 6. Bąkowska z Łazarczyków Marja. Dąbrówki 7. Belport z Telporl Michalina, Topolowa 11. Białkowa Salomeą, Mazowiecka 13. Bienenfeld Hinda, Starowiślna 40. Bilińska Franciszka, Wrocławska 3. Bochenek z Gajów Marja, Rzeczna 14. Bodner z Brust Freida, Wawrzyńca 30. Bornastein z Patzanarenów Teofila, Bpcheńska 5. Gaszmanowa Broszkiewicz z Kozłowskich Felicja, ul. Szlak 49. Brudowa z Zuchowskich Katarzyna, Al. Mickiewicza L. 15. Brustowa z Gottliebów Sara, Brzozowa 15. Bryllowa z Kalicińskich Florcntyna, Garncarska 11. Burtanowa z Cyganiewiczów, Szlak 18. Brynkowa-Białkowa z Sularzów Barbara. Pasterska 28. Bucka Antonina, Rynek gł. 32. Bąkowa ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 298 {d696}
  ... „Odwaszek" (167). 12 318 Gmina stoł. król. miasta Krakowa. — „Brama Florjańska" (168). 14 319 Gmina stoł. król. miasla Krakowa. — „Baszta Pasamoników" (169). Narożnik Plant. Plac BAWÓŁ — Dz. VIII. Narożnik ul. Dajwór. parcela. 290 Bossak Zacharjasz |262i. 359 Potrr ul. Dajwór 2/. 392 Patrz ul. Bartosza 2. Narożnik ul. Bartosza. 300 Patrz ul. Bartosza 1. 293 Badner Izaak i Fani (315|. 294 Z Mindigów Holländer Sara, Izrael, Amalja, Schwarzbrot Rozalja i Schreuzel Maks (335). 282 Peisner Józef (326|. Dz. I. 3 4 5 6. 7 8 10 11 283 Pairi ul. Józefa 33. 12 244 Patrz ul. Szeroka 24. Narożnik ul. Dajwór. PLAC BERNARDYŃSKI 113 Patrz ul. Grodzka 71. Plac BŁONIE BESZCZ — Dz. XX. Narożnik ul. NlepołomskleJ. 1 160 Słabik z Góralczyków Katarzyna, Piotr, Stanisław ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 404 {d696}
  ... Wielopole 10. — Marja Magdalena, urz. Magtu, Pańska 14. — Rozalja, wd. po radcy Maglu, Pańska 14. Boczkowski Piotr, introligator, Gliniana 6. Boczoń Alfred, rymarz, Podskale 9. Boczulski Jan, em. funkcj. P. K. P., Grzegórzecka 22. ßoddio Władysław Józef, monter, Rakowicka 6. Bodek Edward, kier. firmy. Starowiślna 12. Bodnar Adam, tokarz metal., Rakowicka 11-a. Bodnar Wasil, stolarz, Twardowskiego 75. Bodnarowski Nicefor, urzędn. kol., Kraszewskiego 24. Bodner Eugenja, urzędn., Wielopole 30. — Fryda, położna, św. Wawrzyńca 30. — Ignacy, rzeźnik, św. Wawrzyńca 30. — Markus, urzędn., Wielopole 30. Bodnicka Franciszka, śpiewaczka. Salinarna 29.

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bedner family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org