Records of the Bedner family in the All Galicia Database

There are currently 259 records for the surname Bedner (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Beila BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Feiga BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Frida BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leib BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Markey BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Regina BADNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Stefan BIDNY
  1787 property record from Zbaraż Josephine Survey (1787)
 • Paweł BIEDNY
  1787 property record from Bursztyn Josephine Survey (1787)
 • Joseph BADNER
  1803 other record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1803)
 • Aron BADNER
  1820 property record from Dukla Franciscan Survey House Register (1820)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 259 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bedner family:

There are 10 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BEDNER in
Kamyanka Buzka, Ukraine
GG Member Brooklyn, NY
USA
Jan 27, 2021

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bedner family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 175 search results for the surname Bedner at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Krakow Yizkor Book (1967), image 174 {y258}
  ... In Memory of Our Beloved Husband & Father In Memory of Our Parents Berish Lipperman Fela Lipperman Kalman Schwecher Scheina Schwecher WOLF OFFMAN Who Died in Mauthausen Feb. 1945 Brothers & Sisters Jankiel Schwecher STEFA JOELSON HARRIET SOLZ ROSE SCHWECHER CHARLES SCHWECHER In Memory of To The Memory of Our Beloved Parents and Relatives Their Parents MR. & MRS. IRVING BADNER BLANCHE & SIMON ZWERN Roza and Pinkas Ruthe Ignac Lipperman
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 22 {d141}
  Mgr Babiuk Steiun, Zimna Woüa. Dr Bach Józef. pl. Mariacki 8, tel. 287-86. Dr Baczes Maurycy, ul. Łozińskiego 9, tel. 214-51. Dr Baczes Joachim, ul. Łozińskiego 9, tel. 214-51. Dr Badner Hersch, Kochanowskiego 25. Dr Balken-Neuman Joachim, ul. Niecała 4, tel. 297-77. Dr Bandel Jan, ul. Krakowska 17, tel. 283-98. Mgr Baran Izydor, ul. Kossaka 5, tel. 266-63. Dr Bardach Janusz, ul. Słowackiego 6, tel. 218-05. Mgr. Bardach Józef Fryderyk, pl. Bernardyńński 2 a, tel. 250-16. Dr Bartel Henryk, ul. Krasickich 17, tel. 221-05. Dr Bartel Saul Joachim, ul. Mickiewicza 4. Dr Basseches Juliusz, ul. Sykstuska 30, tel. 296-63. Dr Batler Natan, ul. ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 86 {d3534}
  ... 3. Lekarz dentysta: Roman Wajsbart, ul. Biskupa Bandur- skiego 1. Lekarze weterynaryjni: Tadeusz Cwakliński, pow. lek. wet., ul. Żwirki i Wigury 34; Stefan Kowalski, kom. lek. wet., ul. T. Kościuszki 7. Felczerzy: Michał Podolski, ul. Bednarska 13; Josek Ede- list, ul. Legjonów 7. Akuszerki: Wiktor ja Kubicka, ul. Pałęki 2; Marja Korba- sowa, ul. Górna 34; Chana Rywka Jaźwic, ul. Bednar- ska 3. Inżynierowie, Architekci, Budowniczowie: Inż. Jerzy So- botowski, ul. Biskupa Bandurskiego 8, kier. Zarządu drogowego i architekt powiatowy. Szkoły średnie: Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Hugona Kołłątaja. Dyrektor: Stefan Wasilewski, ul. Piłsudskiego 11. Szkoły powszechne: Publiczna 7-mdo klasowa szko'a po- wszechna^ a) męska: Kierownik: Stanisław Kwiecień ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 265 {d3534}
  ... praktyki. Adler Jachela, ul. Krakowska 33. Augustynek z Wasiorów Władysława, ul. Chodkiewicza 17. Bachlejowa z Dłuchosów Anna, ul. Celarowslca 5. Banachowa Anna, ul. św. Jana 30. Barańska z Serafinów Julja, ul. Grzegórzecka 6. Bąkowska z Łazarczyków Marja, ul. Dąbrówki 7. Białkowa Salomea, ul. Mazowiecka 13. Biennefeld ITinda, ul. Starowiślna 40. Bilińska Franciszka, ul. Wrocławska 3. Bodner z Brust Freida, ul. Wawrzyńca 30. Bornstein z Patzanarenów Teofila, ul. Bocheńska 5. I. Gaszmanowa, II. Broszkiewicz z Kozłowskich Felicja, ul. Szlak 40. Brudowa z Zuchowskich Katarzyna, Al. Mickiewicza 15. Biustowa z Gottliebów Sara, ul. Brzozowa 15. Burlanowa z Cyganiewic.zów Anna, ul. Szlak 18. I. Trynkowa, ił. Białkowa z Solarzów Barbara, ul.'Pa- sterska 28. lincka Antonina, ul. Karmelicka ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 402 {d3534}
  ... 2 im. (Muzeum Czartoryskich) (163). 8 317 (Bibljoteka) (167). 12 318 Gmina m. Krakowa. — „Bra- ma Florjańska" (168). 14 319 detto (Baszta) (169). Pl. BAWÓŁ — Dz. VIII. 3 290 Bossak Zacharjasz (262). 4 359 Patrz ul. Dajwór 21. 5 392 Patrz ul. Bartosza 2. 6 300 Patrz ul. Bartosza 1. 8 293 Badner Izaak i Fani (315). 9 294 Holländer Sara, Izrael, Ama- lja, Schwarzbrot Rozalja i Schreuzel Maks (335). 10 282 Peisner Józef (326). 11 283 Patrz ul. Józefa 33. 12 244 Patrz ul. Szeroka 24. PI. BŁONIE BESZCZ — Dz. XX. 1 160 Słabik Katarzyna, Piotr, Sta- nisław, Helena i Pitrowa ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bedner family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org