Records of the Berlfein family in the All Galicia Database

There are currently 101 records for the surname Berlfein (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Abraham BERLFEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Berko BERLFEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Chaja Ides BERLFEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hersch Meilech SCHNEIDER, son of Beresch SCHNEIDER and Ester SCHNEIDER
  and Chana BERLFEIN, daughter of Chaim BERLFEIN and Chaje BERLFEIN
  1880 marriage record from Stary Sambor Jewish Marriages (1877-1907)
 • Dawid BARTH, son of Moses BARTH and Scheindel BARTH
  and Reche BERLFEIN, daughter of Jakob BERLFEIN and Laje BERLFEIN
  1881 marriage record from Stary Sambor Jewish Marriages (1877-1907)
 • Nusem BERLFEIN, son of Leizer Josel BERLFEIN and Feige BERLFEIN
  and Channa Marje KALB, daughter of Samuel Moses KALB and Ester Reizel KALB
  1882 marriage record from Stary Sambor Jewish Marriages (1877-1907)
 • Psachje BERLFEIN, son of Israel BERLFEIN and Witte BERLFEIN
  and Sura BERLFEIN, daughter of Cudik BERLFEIN and Hene BERLFEIN
  1882 marriage record from Stary Sambor Jewish Marriages (1877-1907)
 • Isak DUKATENZEILER, son of Motio DUKATENZEILER and Teme DUKATENZEILER
  and Ruchel Malka BERLFEIN, daughter of Chaim BERLFEIN and Chaje BERLFEIN
  1883 marriage record from Stary Sambor Jewish Marriages (1877-1907)
 • Berl JÄGER, son of Jona JÄGER and Hene JÄGER
  and Chana BERLFEIN, daughter of Leizer Josel BERLFEIN and Feige BERLFEIN
  1884 marriage record from Stary Sambor Jewish Marriages (1877-1907)
 • Zelig BERLFEIN, son of Hersch Mates BERLFEIN and Gittel KESLER
  1897 death record from Stary Sambor Jewish Deaths (1896-1907)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 101 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Berlfein family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Berlfein family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 60 search results for the surname Berlfein at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 76 {d3353}
  ... Muszyn Biur. ..Sysicm" - 5-23 Uustr. Express Wieczorny 84-99, 13-11 PfUtzner A. i Ska, dom ' handl. - - - 20-75 . Eisenbruch S. - 13-34 Nowosad L., zakl. obuwia ortop. *' . 8-25 Pyttlik Fr., przyb. druk. 90-66 Schellenberg A. i Svn, aj. - handl. - 13-34 Berlfein M„ przem. drzew. 6-44 Dresdner A., zakl. instal. * '. elektr. 47-36 Rewizyjny So juz Ukr. Ko- ; oper. 40-96 Weiss Z., wypoż. filmów 3-29 Tisch J., Inż. i — — Kogut M., Inż , upow. bud. 17-70 Lcinkauf J„ S. A. transp. międzynar. 4-82. 28-23 „Patria", Pol. Tow. Asck. i Rcasck ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 165 {d3353}
  ... Bergner Maurycy, Dyr. Łódzk. Banku Depozyt., m.' Tamo- -- oskiego' 24 / . 14-50 Bergtraun Ignacy, Dr., m. Sło- wackiego 4 65 l&^.Berkel i Ska, masz. do kraj. wędlin i wagi autom., Kale- cza 7 80-40 Berlas Edw., Mr., droger., Kazi- r 1 mierzowska 11 . 51-74 Berlfein Maurycy, przem. drzew., „Protos1*, Jagiellońska 7 \V'.- Słowackiego 14 - 6-44 'S%-;‹ - - . . 6-83 Berliński Andrzej, m. Szewczen- ki 11 72-57 Berlstein Jakób, Dr. spec. chor. uszu, nosa, gardła, Sykstu- ska 42 - * 18-63 Berlstein Wilhelm ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 284 {d3353}
  ... . " : V'; Mehr A. '% ' - ' Burker f.:--— - «r -- - Bank Ziem. Kred. V 'V , Rudy I. : - - -- s › Höflinger J. - * ' - : „Tytan** - : Urząd poczt.' 2 Rozwadowski W. » Milwiw Ii "'.itf i-; „Żareg** .,i?t Ajencja'Wschodnia - „Dostawa** › J . Gonik i Ska " " v«. Berlfein M. : '-7, 7? Kalecki' M.' li-eątl'i" .V Feinsinger'MiJi "'i-r ›-7 - - „Branka** St 1'-,--.. 1 Fabr. tekst.' konfekc. ' Padewski J: " ' ~y. -' -'; Bank Hipot. akc. Szarski M. dr. * Zakłady kilim. „Rollindustria**. - . - ' Szpital żyd. „Lazarus** ' 1 Beck J. ' Sąd Okr. Cyw. Piotrowski ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 48 {d917}
 • 1914 Lwow Address Directory, image 66 {d3374}
  ... stuska 14. Berka Stanislaw, ślusarz, Żółkiew- ska 153. Berke Karol, dr., kom. dyr. domen i las., Obertyńska 8. Berkower Adolf, przemysł., Brajerow- ska 20. Berkowicz Izak, monter, Berka Jose- lowicza 29. — Jakób, buchał., Rynek 12 a. — Julia, prywat., Szewczenki 11. Berlas Dawid, naucz., Gliniańska 12. Berler Berta, naucz, pryw., Grunwal- dzka 2. Berlfein Maurycy, kup., Słowackiego 14. Berlińska Paulina, krawcz., Sykstu- ska 14. — Rozalia, położna, Koralnicka 6. Berliński Andrzej, kup., Śykstuska 14. Berlstein Abraham, wł. realn. i kup., Małeckiego 10. — Amalia, naucz., Zielona 81. — Chawa, wł. realn., Kr. Jadwigi 20. — Jakób, dr., lek., Słowackiego 16. — Józef, buchał., Serbska 17. — Józef, inżyn., Żółkiewska 12. — Leopold, szynk., Zielona 81. — Wilhelm ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Berlfein family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org