Records of the Biolozurka family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Biolozurka (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Biolozurka family:

There are 12 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BIOLOZURKA in
Zbarazh, Ukraine
GG Member White Plains, NY
USA
May 31, 2013

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Biolozurka family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 53 search results for the surname Biolozurka at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 433 {d32}
  ... 5 os. Hryciów Mary an, robotnik, Lachowce, 5. IX. 914. Eisnern, Krainburg. 1 os. Hrycyk Wanda, Huczko, 17. IX. 914. Alberndorf, Doi. Austr. 1 os. Hrycyn Maksymilian, budnik kolej., Gaje, 5. IX. 914. Pöltschach, Styrya. 5 os. Hrycyna Stefan, rob., Białozierka, —. Obern Erzberg, p. Prybychl, Styrya. 2 os. Hrynak Jan, kominiarz, Rawa ruska, 13. XI. 914. Aurinoves, Czechy. 1 os. Hryniewiecki Michał, em. resp. str. skarb., Bobrka. —, St Mesto 1. 429, Morawy. 3 os. Hryniszyn Rozalia, służąca ...
 • 1911 Tarnopol I Gymnasium Report, image 15 {s316}
  ... funduszów na zorganizowanie szkoły etatowej, skazanych więc na dalsze zacofanie i powiększanie licznych jeszcze niestety zastępów analfabetyzmu. W ciągu lal 1903. do 1910. stworzyło Koło w powiecie zbaraskim szkółki elementarne w r. 1903: w Czumalach, Iwańczanach, dwie w Kurnikach iwańczańskieh, Iwaszkowcach, Netrebie, Nowikach, Opryłowcach i Zarubińcach, w r. 1906. w Tara-sówce, w r. 1908. w Białozórce, Czarnym Lesie ad Kapu-ścińce i Zarudeczku, w r. 1909. w Głęboczku Małym i Ka-puścińcaeh. Szkółki te podlegały w latach 1903.— 1906. kierownictwu w Opryłowcach i otrzymały zatwierdzenie Rady szkolnej krajowej reskryptem z 7. stycznia 1904. 1. 48.079, po r. 1906. poddane zostały wprost pod zarząd Komisyi szkolnej Koła. Plan naukowy szkółek elementarnych T. S. L. odpowiadał w zupełności ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 138 {d141}
  ... Woliczka Wolina Wołcza Dolna Wołczaste Polska Woliczka Wolina Wołcza Dolr. i Cieplice Świlcza Nisko g. w. Nowe Miasto f 1 - ówl' Rzeszów Nisko Dobromil Jarosław Trzciania Nisko Błozew Górna Sieniawa Osada Wołcza tycze Wołcze Dolne i Gór. Wołczck Wołczaty^ze Wołcze Dolne i Gór Skomorochy Choro!'- ›-Turka Ska l hy Bobrka Turka , Sokal Chodorów Wołcze p. Turka t. Ulwówek przyś. Wołczurhy Wołczuchy Ro.i tycze Gródek Jagieł. Wołczuchy p. Rodarycze t. Wołczyszczo-wice Wołkowyja Wołczyszczo-wice Wołkowyja Dydiatycze Wołkowyja Mościska Lesko Sadowa Wisznia Baligród Wołków Wołodź Sokolniki Lwów Wołków Wołków Wołodź Nozdrzec Brzozów Dydnia Wołosate Wołosate Stuposiany Lesko Lutowiska Wołosienka Wołosienka Wielka. Mała Wołostków Rozłucz Furka Jasienica Zamkowa Wielka, Mała Sądowa Mościska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 361 {d20}
  ... urw^liuk kolej,, Kęk.-u^ka 17. Pinucirizek czebutiiik kra w., '.'z^iniirwiejska Leonard sl. asj-~(. .\ka‹ł. ›zt, Pieku., W„kka 1" -- Wi,nly.i,aw kowaJ, K.i*;|aiwicka I-l. Pększy,'-. Franciszek prof. Łk»m., SLaüzica 4. l'i;jikuwska Anna morluiarka, św, U ort rudy 2il. ]'c_pk.)W&ki Karni prof. guiui., SzJij.skjego U. — Piotr lisionoiiz, Pasterska 11. 1'e.ski SUiiiiölaw uiwliajük, Łobzowska 20. Pfufcrbür» Melena felczerka, Skałeczna I. Pfeffer Abraham, kupiec, Piekarhka 3. — Bronisława Urzędu, pryw., Kalwaryjska 2‹i. -- Kaja! Beer wlasc. realn., św. Selyusijana 33. — liaial a^ent liandlowy, Dieilow-ska 74. i'leflerbauni J;ikób urzędnik prytt*i św- JuJia 18. — Xaf'tidi Hei'7. urzęilnik pryw., Ijzarnowiejska IH. Pfefft.rberg Abruiiam MC.ladnik fryz., św, Benedykta ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 352 {d691}
  ... urzęd kolei. Polna 9 Fath Henryk, generał major, Badenich 10 Faolhamnier Julia, akuszerka, Teatyńska 14 Faulhauser Jan, szewc, Teatyńska 14 Faust Adam, prywatysta, Stroma 4 — Fryder, oficyant poczt, Śnieżna 4. — Izrael, kupiec. Na Błonie 8. — Izrael, blacharz, Na Błonie 4 — Otylia, wdowa po chemiku, Śnieżna 4. Faustyn KaroL, buchalter, Friedrichów 3 Faynch Michał, podurzed. kolej, Bilochoraka 102. rechter Abraham, kuśnierz, Smocza 22 Fecfatner Emanuel, fryzyer. Alembekow 5. — Jakób, urzęd. wojsk, Piekarska 12. Fe' Rozdział III Feoak Jerzy, oficyal poczt, Jabłonowskich 1*.. redak dr Stefan, adwokat »ł realn. Syksluska 48 Włodzimierz, monter, Paulinów 15, Fedalk Józef cieśla, Gipsowa 1‹ — Ludwik, ofic sad, Łyczakowska K› Fedan Profjr, eksp poczt. Hahoży 6 Fedasz Zacharyusz, ofic ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Biolozurka family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org