Records of the Blaukopf family in the All Galicia Database

There are currently 17 records for the surname Blaukopf (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leib BLAUKOPF
  1848 other record from Buczacz Reichstag Petitions (1848)
 • Moses BLAUKOPF
  1861 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Fischel BLAUKOPF
  1879 property record from Buczacz House Owners (1879)
 • Moses SCHWARZ, son of Simon SCHWARZ and Debora BLAUKOPF
  and Breine ENGEL, daughter of Jossel ENGEL and Ruchl BLAUKOPF
  1891 marriage record from Budzanów Jewish Marriages (1853-1908, 1910-1939)
 • Israel Wolf SCHWARZ, son of Szymon SCHWARZ and Dwojra BLAUKOPF
  and Rifka HENN, daughter of Hersch HENN and Sosie BLAUKOPF
  1911 marriage record from Budzanów Jewish Marriages (1853-1908, 1910-1939)
 • Nuchem BLAUKOPF and Frima GOLDHIRZ false WECHSELBLATT
  1913 marriage record from Mielnica Jewish Marriage Banns (1901-1914)
 • Andzia BLAUKOPF
  1920 birth record from Stanisławów Births (index book) (1919-1920)
 • Majer Leib BLAUKOPF, son of Süsie BLAUKOPF and Frimet
  and Ruchel vel Róża LICHTENTAL, daughter of Mojżesz LICHTENHAL and Selda
  1932 marriage record from Stanisławów Jewish Marriages (1932-1933)
 • Klara BLAUKOPF
  1936 tax record from Zbaraż Jewish Taxpayers (1936)
 • Adolf BLAUKOPF
  1938 tax record from Ottynia Jewish Taxpayers (1938)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 17 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Blaukopf family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Blaukopf family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 189 search results for the surname Blaukopf at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 76 {d1409}
  ... 4, Wykaz akuszerek uprawnionych do wykonywania praktyki w Krakowie Adler Jacheta, Krakowska 33. Augustynek z Wasiorów. Fabrycz- na 5. Bachlejowa z Dłuchosów Anna, Celarowska 5. Banachowa Anna, św. Jana óO. Baranowa z Walosików Amelja, Jagiellońska 9. Barańska z Serafinów Julja. Grze- górzecka 6. Bąkowska z Lazarczyków Marja, Dąbrówki 7. Belport z Telport Michalina, Topo- lowa 11. Białkowa Salomea, Mazowiecka 13. Bienenfeld Hinda, Starowiślna 40. Bilińska Franciszka, Wrocławska 3. Bochenek z Gajów Marja. Rzecz- na 14. Bodner z Brust Freida, Waw- rzyńca 30. Bornastein z Patzanarenów Teofila. Bocheńska 5. Broszkiewicz Gaszmanowa z Ko- złowskich, .Felicja, Szlak 49. Brudowa z Zuchowskich Katarzy- na, Al. Mickiewicza L. 15. Brustowa z Gottliebów Sara, Brzo- zowa 15. Bryllowa z Kalicińskich ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 134 {d1409}
  ... , obrą- czki ślubne, srebro stołowe, — zegary kominkowe zegarki szwaj- carskie. KABLE. FABRYKA KABLI S. A. Kraków tel. 152-70 adres telegr. Ołówkabel Skrytka poczt. Nr. 273. Gołe dru- ty i linki miedziane elektrolityczne „Aldrey". Druty i linki dla prze- wodów napowietrznych do 20Ö.COO Volt Przewodniki izolowane w gu- mie, sznury. Druty nawojowe. Ka- ble telefoniczne w ołowiu. Kable blokowe. Wyroby prasowane i ma- terjały instalacyjne dla celów elek- trotechniki i radja. Kafle. P. DANZ Fabryka kafli i pie- ców kaflowych. Kraków - Zwie- rzyniec tel. 123-31 Miejskie Zakłady Ceramiczne. Basztowa 10 tel. 114-72, „KAFEL". Spółdzielnia Związku Kaflarzy ul. Karmelicka tel. 157-03 Kalosze. I. NEUMANN, ulica Dietla 55. Tel. 160-02. Hurtownia śniegow- ców i kaloszy. „Tretor n4‹ S. A. Kraków ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 265 {d3534}
  ... , ul. Mazowiecka 13. Biennefeld ITinda, ul. Starowiślna 40. Bilińska Franciszka, ul. Wrocławska 3. Bodner z Brust Freida, ul. Wawrzyńca 30. Bornstein z Patzanarenów Teofila, ul. Bocheńska 5. I. Gaszmanowa, II. Broszkiewicz z Kozłowskich Felicja, ul. Szlak 40. Brudowa z Zuchowskich Katarzyna, Al. Mickiewicza 15. Biustowa z Gottliebów Sara, ul. Brzozowa 15. Burlanowa z Cyganiewic.zów Anna, ul. Szlak 18. I. Trynkowa, ił. Białkowa z Solarzów Barbara, ul.'Pa- sterska 28. lincka Antonina, ul. Karmelicka 29. Baranowa z Walosłków Aniela, ul. Jagiellońska 9. Bąkowa z Fajtów Zofja, ul. Topolowa 4. Carowa z Suderów Stefanja, ul. Skawińska 16. Ceglarska z Fryców Barbara, ul. Bosacka 5. Ciężakowa z Gucwów Marla, ul. Bracka 15. Cora z Gniadów Ludwika, ul. Krupnicza 14. Cygiciska Marja, ul. Florjańska ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 684 {d3534}
  ... krajowych i zagranicznych. Znakomity zespól Jazzbandowy. O y X ó o OO^AAĄĄĄĄOOOOOOOOOOOOOOO 707 Kable — fabryki Fahryka Kabli Spółka Akcyjna, Krakń w, Po d gó rz e -P1 as zó w. 296 Kalendarze KALENDARZE REKLAMOWE ścienne, blokowe dzienne, tygodnio- we, kieszonkowe, dla wszystkich branż z dodrukiem firmowym-rekla- mowym w dowolnej ilości dostarcza WYDAWNICTWO KALENDARZY ii ,SENZACJA Krakow, Sebastiana 20. Telefon Nr. 112-57. Kamień budowlany I. et G. KADEN ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 180 {d696}
  ... David. Wykaz Akuszerek uprawnionych do wykonywania praktyki w Krakowie. Adler Jacheta, Krakowska 33. Augustynek z Wasiorów, Fabryczna 5. Bachlejowa z Dłuchosów Anna, Celarowska 5. ßanachowa Anna, św. Jana 30. Baranowa z Walosików Amelja. Jagiellońska 9. Brańska z Serafinów Julja, Grzegórzecka 6. Bąkowska z Łazarczyków Marja. Dąbrówki 7. Belport z Telporl Michalina, Topolowa 11. Białkowa Salomeą, Mazowiecka 13. Bienenfeld Hinda, Starowiślna 40. Bilińska Franciszka, Wrocławska 3. Bochenek z Gajów Marja, Rzeczna 14. Bodner z Brust Freida, Wawrzyńca 30. Bornastein z Patzanarenów Teofila, Bpcheńska 5. Gaszmanowa Broszkiewicz z Kozłowskich Felicja, ul. Szlak 49. Brudowa z Zuchowskich Katarzyna, Al. Mickiewicza L. 15. Brustowa z Gottliebów Sara, Brzozowa 15. Bryllowa z Kalicińskich Florcntyna ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Blaukopf family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org