Records of the Botknecht family in the All Galicia Database

There are currently 5 records for the surname Botknecht (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leon BOTKNECHT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leon BOTKNECHT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Aron Mendel BOTHKNECHT, child of Moses Leib and Adela
  birth record from Lwów Jewish Births (1923-1926)
 • Fanny Karolina BOTKNECHT, child of Nuchim Leizer and Jetty Pepi
  birth record from Lwów Jewish Births (1923-1926)
 • Klara BOTKNECHT, child of Moses Leib and Adela
  birth record from Lwów Jewish Births (1923-1926)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 5 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Botknecht family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Botknecht family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 105 search results for the surname Botknecht at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 406 {d3404}
  ... „Marya Helena11. 1 masz. par. 350 HP, rob. 50 (ul. Jakóba Hermana 9). 0 Stock W. (ul. Krasickich 13). 0 Thom i Syn Józef, m. par. (ul. Janowska 52). Ładańce (p. Przemyślany). Potocki hr. Roman. Ładyczyn (p. Mikulińce). Epstein Dawid i Wähler Zysman, dzierż, m. ssąco-gaz. Łanczyn 'w. C. k. Skarb Państwa, m. wod. Łańcut to. Sitarski Józef. Łapajówka (p. Kamionka strum.). Botknecht Ru- bin, m. benz. PFa. Łącko to. Talar Józef. Laka rust. to. Wieser Kiwa, m. gaz. Łodygowice to. Körbel, Karfiol, Fromowita, m. par. PFa. 0 Rudner A., m. walc. PFa. Siła wodna 14 NP. Łoniowy (p. Porąbka Uszewska). Jasińska Lucya m. mot. PFa. Łopaty.n to. Zimant Wolf. Łopuszka wielka (p. Kańczuga). Scipio hr. Roman, m. par. Sprawność młyna ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 781 {d11}
  ... , ul. Jagiellońska I. 3. — Korczyna: Mięsowicz Michał. K o s s ó w: Hilmann A. * Łańcut: Tow. akc. dla wyrobów tkackich i sukienniczych. Mikuszowice i Łodygowice: Zip- ser Edward i Syn. Piwniczna: Kółko rolnicze. Rakszawa: Kraj. szkoła sukiennicza. Żywiec: Bogucki Baltazar inż. — Ro- manowicz Józef. Szkło. (Glas). Majdan górny Niwiska: Hupka dr. J. Nowosielec: Rćssegnier hr.Oliwer. Pieniaki: Botknecht Leon. Rohaczyn T ar nów: Kupfer i Glaser. Szkoły gry na fortepianie. (Ciavierspielschulen). Przemyśl. Wł. i Wandy Cyrbersów przez Wys. c. k. Namiestnictwo konc. i. yższa szkoła gry fortepianowej. Śruby i nity. (Schrauben u. Niten). Oświęcim: I. akc. tow. gal. wyrobu śrub, muter i nitów. Tapicerzy i dekoratorzy. (Tapezierer u. Dekorateure). Kraków. Iglicki Stefan, Sławkowska 10. Magazyn mebli ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 171 {d170}
  ... w m.), Jekel Herman, młyn ameryk- Lubaczów (p. w m.j. Wassermann Boruch i Grohmann Sachcr. dzierżawa młyna parowego. L w ó w, S. Gall i Synowie, c k. uprz. młyn parowy w Tarnopolu (iiiia we Lwowie). L w ó w (Młynarska 3). „Marya Helena" Pht-lipp Józef i Synowie, młyn parowy L w ó w (Berka S). Alflivr Emanuel, młyn ameryk, i piekarnia parowa (filia Przemyśl). Lwów (Młynarska 13). rWmvr Natan, młyn parowy. Lwów (Janowska 52), Józef Thom i Syn. młyn parowy. Mąka, otręby. L a u c z y n tp. w m.\ Wołfsberger Izrael. L a p a j ó w k a (p. Kamionka str.), Botknecht Rubin, mlvii benzynowy. Łodygowice (p. w m.), Pilzer Joachim, młyn walcowo-parowy. 19
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 2), image 341 {d212} notes
  ... . Kuty (p. w m.), Jekel Herman, młyn ameryk. Lubaczów (p. w m.), Wassermann Boruch i Grohmann Sacher, dzierżawa młyna parowego. Lwów, 5. Gall i Synowie, c. k. uprz. młyn parowy w Tarnopolu (filia we Lwowie). Lwów (Młynarska 3), „Marya Helena" Phi-lipp Józef i Synowie, młyn parowy. Lwów (Berka 8), Mayer Emanuel, młyn ameryk, i piekarnia parowa (filia Przemyśl). Lwów (Młynarska 13), Mayer Natan, młyn parowy. Lwów (Janowska 52), Józef Thom i Syn, młyn parowy. Mąka, otręby. Łanczyn (p. w m.), Wolfsberger Izrael. Łapajówka (p. Kamionka str.), Botknecht Rubin, młyn benzynowy. -Łodygowice (p. w m.), Pilzer Joachim, ' młyn walcowo-parowy. 19
 • 1916 Lwow Address Directory, image 63 {d917}

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Botknecht family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org