Records of the Brajer family in the All Galicia Database

There are currently 693 records for the surname Brajer (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Juda BRAUER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Sure BRAWER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Süssel BRAWER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Mariem BRAWER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chane Sure BRAWER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chaje BRAWER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Srul BRAWER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chana BRAIER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Joś BRAJER
  1787 property record from Kuty Josephine Survey (1787)
 • Elias BRAGER
  1803 other record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1803)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 693 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Brajer family:

There are 48 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BORGER in
Andrychow, Poland
GG Member Houston, TX
USA
Jan 27, 2021
BERGER in
Jaslo, Poland
GG Member Stockholm,
SWEDEN
Sep 12, 2019
BERGER in
Sanok, Poland
GG Member Stockholm,
SWEDEN
Sep 12, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Brajer family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 196 search results for the surname Brajer at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Horodenka Yizkor Book (1963), image 54 {y190}
  ... Agatstcin Juda Sussmann Josel Rosenkranz Jzig Silber Schlomo Dolingcr Feibel Rosenkranz Jankel Schniirer Dawid Weiskem Hersch Wasser Abraham Guther Leib Dolinger Jankel Wasser Samuel Wasser Seclig Haschel Chaim Zuckcrmann Abisch Hochman Josel Katz Josel Prehauser Hcrsch Offenberger Salamon Frajer Chaim Prehauser Seinwel Silber Leib Luster Josias Mayer Jichil Silber Joel Kirschner Berl Katz Moses Offenberger Nossen Sturmer Noa Katz Obadia Offenberger Jakob Bruckner Moses Katz Moses Jurman Moses Kndpfncr Hindc Karin. Schomcr Fink Maier Diamant Borouch Schdnbrum ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 201 {d3534}
  ... nadzoru nad kanoelarją i sprawy gospo- darcze. Zastępca Starosty: Mgr. Grocholski Adam. III. Referat bezpieczeństwa publicznego, sprawy porządku publicznego, godzin w Ihandlu. IV. Mgr. Hordziejowski Roman: Sprawy prasowe, wido- wiskowe, kinoteatrów, kwest publicznych. V. Referat karno-administracyjny i porządkowo-drogowy, sprawy pojazdów mechanicznych i konnych: Dr. Brayer Antoni. VI. Referat sanitarny: Dr. Pilecki Łazarz. Dziennik informacyjno-podawczy. Ekspedyl. Archiwum: Michalik Jan. Policja Państwowa. Komenda Wojew. P. P. w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, I p. Centrala tel. 152-15. Komendant Wojew. P. P.: Walczak Henryk, inspektor P. P., tel. 130-88. Godziny przyjęć od 11—12.30. Oficer inspekcyjny: Bauman Wilhelm, podinspektor P. P. Referat ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 238 {d3534}
  ... , ul. Wolska 12, tel. 105-19. Dom i Muzeum im. J. Matejki, ul. Florjańska 41, tel. 127-2-7. Oddział Im. F. Jasieńskiego, -ul. Szczepańska 11. Oddział Im. E. Barącza, ul. Karmelicka 51. Wieża Ratuszowa. Barbakan. Wieża Marjacka. Dyrektor Muzeum: Prof. Dr. Kopera Feliks, tel. 101-68. Szukiewicz Maciej, kustosz, tel. 127-27. Kwiatkowski Józef, kustosz, tel. 101-68. P-rajer Władysław, kustosz, fet' 101-68. Dr. Boniecka Marja, kustosz, tel. 105-19. Dr. Buczkowski Kazimierz, tel. 101-68. Dr. Bocheński Zbigniew, kustosz, tel. 113-39 . Dr. Łepkowski Edw-ard, kontr, kustosz. MUZEUM PRZEMYSŁOWE: ul. Smoleńska 9, tel. 113-39. Dyrektor: Inż. Tor Eugenjusz. Kierownik Biura organizacji pracy: Dr. Inż. Biegeleisen Bronisław. Urzędnicy: Witkiewicz Kazimierz ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 456 {d3534}
  ... języka liebrajsk., Skawińska 10. Braus Erna, urzędn. pryw., Miodowa 23. — Leon, urzędn. pryw., Miodowa 23. Brautman Jakób, kupiec, Dietlowska 21. — Joachim, urz. pryw., Zabłocie 9. — Markus, urz. pryw., Dietlowska 21. Braw Izydor, kupiec, Starowiślna 27. — Róża, mag. farm., Tenczyńska 6. Brawer Samson Szymon, wł. zakł. fryzjer- skiego, Kalwaryjska 82. Brayer Antoni, dr., urz. Wojew. Krak. Franciszkańska 4. Breit Anna, kupcowa, Lubicz 24. — Dora, urz. pryw., św. Agnieszki 7. — Fischel, urz. pryw., Dietlowska 21. Breit Gusta, urz. pryw., św. Agnieszki 7. — Jakób, urz. pry\V., Dietiowsua 79. — Markus, mgr. praw., al. Krasińskiego 22. . ' — Mojżesz, kupiec, Brodzińskiego 3. — Samuel, kupiec, ai. Krasii.siciego 22. Breitel Dawid, kupiec, Józeia ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 153 {d696}
  ... im. Hr. Hutten-Czapskiego, ul. Wolska 12, tel. 105-19. cc) Dom i Muzeum im. J. Matejki, ul. Floriańska 41, tel. 127-27. dd) Oddział im. F. Jasieńskiego, ul. Szczepańska 11. ee) Oddział im. E. Barącza, ul. Karmelicka 61. ff) Wieża Ratuszowa. gg) Barbakan. hh) Wieża Marjacka. Dyrektor Muzeum: Prof. Dr. Kopera Feliks, teł. 101-08 Szukiewicz Maciej, kustosz, tel. 127-27. Kwiatkowski Józef, kustosz, tel. 101-68. Prajer Władys'aw, kustosz, tel. 101-68. Dr. Boniecka Marja, kustosz, tel. 105-19. Dr. Buczkowski Kazimierz, kustosz, tel. 101-6S Dr. Bocheński Zbigniew, kustosz, tel. 113-39. o MUZEUM PRZEMYSŁOWE, ul. Smoleńska 9. tel 113-39. aa) Wydział techniczny, bb) Biuro organizacji pracy, cc) Bibljoteka. dd) Zbiory. ee) Turystyka i propaganda m. Krakowa, ff) Wydział oświatowy. Dyrektor Muzeum ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Brajer family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org