Records of the Breigler family in the All Galicia Database

There are currently 2 records for the surname Breigler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Aaron BRYGLER
  1788 property record from Dukla Josephine Survey (1788)
 • Aron BRYGLA
  1788 property record from Dukla Josephine Survey House Register (1790)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 2 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Breigler family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Breigler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 82 search results for the surname Breigler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 450 {d3534}
  ... — Saturnin, urz. państw., al. Słowackie- go 32. — Stanisław, em. nacz. wydz. Izby Skarb.. T. Malczewskiego 9. — Szymon, majster malarski. Estery 14. — Tadeusz, wł. sklepu, św. Jana 9. — Wolf, kupiec, Oboźna 12. Berggruen Helena, wd. po st. lek. pow., Biskupia 2. — Józefa, prof. państw, gimn.. Biskupia 2. Berglas Leib, kupiec, Skawińska-Boczna. fi. — Szajer. wł. realn., Agnieszki 2. Bergler Henryk, dr., naucz. szk. powsz., Ujejskiego 8. Bergman Chaja, urzędn.. Brodzińskiego- 10. — Oliarleo, kupiec, pl. Kossaka 3. — Izak, kupiec, Dietlowska 21. — Lazar, kupiec, Przemyska fi. Bergmann Dawid, kupiec, św. Gertrudy 14. — Oskar, urz. pryw., Wolska 19. Eergner Eljasz. dr. adwokat. Lwowska 10. — Leon, prokurent banku Holzer a. Rynek Podgórski 13. Bergoffen Abraham ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 394 {d696}
  P»«t »» A__SPIS MIESZKAŃCÓW M. KRAKOWA 181 Berggruen Helena, wd. po st. lek. pow.. Biskupia 2. — Józefa, prof. państw, gimn.. Biskupia 2, tel. 157-25. Bergiel Elżbieta, fryzjerka, Dekerta 16. Bergieł Franciszek, szewc. Żelazna 3. Berglas Salomon, kupiec, Orzeszkowej 8. — Szajer, wt. realn., Agnieszki 2. Bergler Henryk, dr., naucz. szk. powsz., Ujejskiego 8. Bergman Beri, pryw., Berka Joselewicza 2. — Chaja, urzędn., Brodzińskiego 10. — Charleo, kupiec, pl. Kossaka 4. — Dawid, krawiec, pl. Serkowskiego 8. — Estera, wl. sklepu, Dietlowska 21. — Frania, pielęgniarka. Miodowa 25. — Izak, kupiec, Dietlowska 21, tel. 160-57. — Jankiel, blach., ...
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 340 {d32}
  ... Voslau, Austr. doi. 5 os. Berger Izak, blacharz, Pruchnik, —. Svetlä, Czechy. 1 os. Berger Nuchim, kup., Podhajce, 24. VIII. 914. Wiedeń, X., Quellen- strasse 1. 82, d. 8. 5 os. Berger Zygmunt, właśe. kamieniołomów, Pychowice, 20. IX. 914. Wiedeń, III., Ungargasse 1. 48. 12 os. Bergler Henryk, Dr., naucz., Nadwó«na, 1. IX. 914. Wiedeń, X., Erlaehgasse 1. 7. 5 os. Bergstein Izydor, Dr., kand. adwok., Bobrka, 30. VIII. 914. Wiedeń, IX., Hahngasse 1. 3. 2 os. Bergstein Jakób, kupiec, Bołszowce, 26. VIII. 914. Wiedeń, XX., Allerheiligenplatz 1. 12. 5 os. Bergstein Jakób ...
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 560 {d32}
  ... . 6 os. Prajer Juliusz, prof. gimn., Czortków, —. Wiedeń, XXI., Brunner- strasse 1. 1. 1 os. Praxmajer Edward, naczelnik sadowy, Tyśmienica, 24. XI. 914. Austerlitz. 2 os. Predl Eleonora, —, Mołodycz, 4. VIII. 914. Wiedeń, XVIII., Mitter- berggasse —. 1 os. Pregler Erwin, nadleśniczy, Świerczów, —. Grac, Meracg. 1. 53. 1 os. Prehitko Paweł, właśc. realn., Korczyn, —. Wiedeń, XVII., Wurlitzer- gasse 1. 89. 1 os. Preiss Nuhim, dzierż, dóbr, Olejów, 9. IX. 914. Wiedeń, XX., Brigittenauerlände 1. 46, d. 23. 7 os. Press ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 447 {d140} notes
  767 PRZEMYSŁ CHEMICZNY. Apteki. 768 Kołomyja to. Augcnstern Karol, dzierż, apteki Hausherga Karola (ul. Sobieskiego 11). 0 Bergler Aleksander (ul. Jagiell. wyższa). Kołomyja (ul. Jagiellońska niższa). Goge-la Zygmunt, apteka pod „Opatrznością". Wódka francuska „üladyator" polecona przez lwowskie Tow. lekarskie, Zet-Ge idealn, proszek do zębów. Kołomyja to. Sidorowicz Antoni (Rynek 44). ° Dr. Stenzcl Steian (apteka oby\odowa). PFa. Komarno to. Metanów ski Adam. Kopyczyńce to. Prokoscli Jan, administr. apteki. Korczyna to. Grabowski Władysław. Korolówka to. Allerlianda Włodzimierza spadk., zarządca: Rappaport Samuel. Kosów to. Bursa Antoni ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Breigler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org