Records of the Buczaczer family in the All Galicia Database

There are currently 94 records for the surname Buczaczer (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Szmul BUCZACZER
  1820 property record from Radziechów Franciscan Survey (1820)
 • Markus BUCZACZER
  1820 property record from Radziechów Franciscan Survey (1820)
 • Boruch BUCZACZER
  1820 property record from Radziechów Franciscan Survey (1820)
 • Jakob BUCZACZER
  1820 property record from Radziechów Franciscan Survey (1820)
 • Rebeca BUCZACZER, daughter of Selig BUCZACZER
  1829 birth record from Złoczów Jewish Births (1825-1855, 1894)
 • Cirl, daughter of Mayer BUCZACZER
  1829 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Selig BUCZACZER
  1830 death record from Złoczów Jewish Deaths (1825-1855)
 • Sara BUCZACZER
  1830 death record from Złoczów Jewish Deaths (1825-1855)
 • Selig BUCZACZER, son of Chaym M: BUCZACZER
  1834 birth record from Złoczów Jewish Births (1825-1855, 1894)
 • Mordko BUCZACZER
  1834 birth record from Radziechów Jewish Births (1832-1860)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 94 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Buczaczer family:

There are 18 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BUCZACZER in
Town Uncertain, Ukraine
GG Member Silver Spring, MD
USA
Apr 26, 2023
BEISER in
Yabluniv, Ukraine
GG Member Commack, NY
USA
Sep 12, 2021
BACKER in
Oleczce, Poland
GG Member Silver Spring, MD
USA
Jul 10, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Buczaczer family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 196 search results for the surname Buczaczer at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 92 {d3374}
  ... — Józef, trafik., Słoneczna 20. — Lazar, kup., Słoneczna 15. — Markus, grajzl., Żółkiewska 115. — Natan, włr., Słoneczna 16. — Rubin, włr., Jagiellońska 11 a. — Salomon, dr., adw., Łąckiego 3. — Salomon, rest., Kasztelańska 7. Buchwald Baruch, kup., Teresy 26 a. — Juda, kup., Karna 3. Bucksdorf Meschilem, włr., Piastów 8. Bucmaniuk Julian, art. mai., Krasic- kich 8. Buczacki Omelian, em. ofic. sąd., Ły- czakowska 97. Buczaczer Adolf, kup., pl. Strzelecki 2. Buczak Alfred, st. ofic. poczt., Łycza- kowska 4. — Ludwik, muzyk., Józefa 7. — Marcin, kraw., Lenartowicza 15. Buczaniewicz Zdzisław, ślus. kol., Szep- tyckich 68. Buczek Teodor, rewid. kol., Sadow- nicka 19. Buczka Jan, roln., dzierż., Głowac- kiego 6. Buczko Aleksander, archit. bud., So- dowa ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 69 {d13}
  ... — Lazar, kupiec, Słoneczna 15. — Markus, grajzl. Żółkiewska 115. — Natan, wł. real., Słoneczna 16. — Rubin, wł. real., Szopena 3. Salomon, dr. adw. Łąckiego 3. — Salomon, restaurat., Kasztelańska 7. Buchwald Baruch, kupiec, św. Teresy 26a. Buciówna Helena, naucz., Brajerowska 14. Bucksdorf Meschilem wł. real. Piastów 8. Bucmaniuk Juliusz, art.-mal., Krasickich 8. Buczacki Omelian, emer. oficł. sąd. Łyczaków 97. Buczaczer Adolf, kupiec, pl. Strzelecki 2. Buczak Alfred, st. oficł. poczt., Łyczakowska 4. — Apolinary, zecer, janowska 51. — Ludwik, muzyk., Józefa 7. — Marcin, kraw., Lenartowicza 15 Buczaniewicz Zdzisław, ślus. kolej., Szeptyckich 68. Buczek Teodor, rewid. kol., Sadownicka 19. Buczka Jan, roln. dzierż., Głowackiego 6. Buczko Aleksander, arch. budowl., Zdrowie 3. — Marcin, kraw ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 588 {d140} notes
  ... ). Lermer Benjamin. ° Schari J(.achim (ul. Główna .336. telefon 10S/MII). Zabłctów to. Brettler Mojżesz. 0 Goldhammer Anczcl. ° Süssmann Peretz. Zadarów to. Stoch Woli. Zaleszczyki w. Kleiner Majer. 0 Sperling Salomon. ° V\ urmbrand Joachim. Załoźce to. Wilner Hersz. ° Wolzohn Aron. Zamarstynów w. Gabel Abraham. Zbrrów to. Kronisch Jakób. ° Schwarz Chaskel. ° Wilner Majer Jakób. Złoczów to. Buczaczer Izaak. Żabie ‹o*. Schren/el Mojżesz. Żabno to. (irosshart Chaim. ° Grossbart Zelmau. Żegiestów to. May Chune (Zdrój). Żurawno to. Wieści Bracia. PFa. Węgli i kohsii handel. Andrychów w. Liehlich Izaak. Biała to. Gołuch Katarzyna (ul. Sukiennicza). Bochnia w. Orschiitzer Meilech. Borysław to. Friedman Zudyk. ° Horszowski Izr Brody to. Feuerstein Hersz. ° Kahane Wolf. Silberg S/ulim ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 591 {d3404}
  ... Mojżesz. c Goldhammer Anczel. c Stissmann Peretz. Zadarów to. Stoch Wolf. Zaleszczyki w. Kleiner Majer. 0 Sperling Salo- mon. 0 Wurmbrand Joachim. Załoźce to. Wilner Hersz. 0 Wolzohn Aron. Zamarstynów 's?. Gabel Abraham. Zborów to. Kronisch Jakób. 0 Schwarz Chaskel. 0 Wilner Majer Jakób. Złoczów to. Buczaczer Izaak. Żabie Schrenzel Mojżesz. Żabno to. Grossbart Chaim. 0 Grossbart Zelman. Żegiestów to. May Chune (Zdrój). Żurawno to. Wiesel Bracia. PFa. Hggli i koksu handel. Andrychów ’s?. Lieblich Izaak. Biała to. Gołuch Katarzyna (ul. Sukiennicza). Bochnia w. Orschiitzer Meilech. Borysław to. Friedman Zudyk ...
 • 1907-1913 Galicia and Bukovina Business Directory (Leuchs vol. 19b), image 107 {d667} notes
  ... Frankel S. Sensenh.: "Silberstein Alex. Speditions. u. Commgesch.: "Gnldlust & Co./"Immeles Mendel/"Katzner N., a. in Podwoloczyska, feste Uebernahinesiitze im Verkehr v. u. ii. Südrussland, correcte Verzollung /Riscli Jakob/"Rosenthal J. M./ "Rottenberg Jul. / Streimer Ch. „ach Nord^_- n.«mai\lM«! . •.- O,offl Spengler: Birnberg M. / Górka K. Spezerei=, Material, u. Kolonial wh.: "Adamowicz W. / Buczaczer M. (in AIt-Brody)/"Czaczkes J. II./"Hornstein Hersch / "Kornfeld & Katz / "Landau Moses M./"Mach Markus/ Rottik Beile / Schottin nder Dav. / "Tartakower Gcbrüder( Bracia Tarta-kower)/Witkowski & Co. (in Alt-Brody u. Brody), a. Eisen Spiegel, u. Goldleistenh.: Maiblum Sam. - Spiritusraffinerie: "Erste Brodyer Spi-ritus-Raffinerie, Rum- u. Liiiueuir-fabr. Gebr. Kapelusz in Alt-Brody ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Buczaczer family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org