Records of the Butterfass family in the All Galicia Database

There are currently 6 records for the surname Butterfass (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Pinkas BUTTERFASS
  1890 census record from Tarnopol Jewish Census (index book) (1890)
 • Marya BUTTERFASS
  1890 census record from Tarnopol Jewish Census (index book) (1890)
 • Jakub DRILENER, son of and
  and Regina BUTTERFAHS, daughter of and
  1938 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Chaja BUTTERFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Symche BUTTERFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Zygmunt BUTTERFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 6 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Butterfass family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Butterfass family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 90 search results for the surname Butterfass at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 92 {d695}
  ... Butrymowicz Juliusz, urz. banku Polsk., Siemiradzkiego u. — Tadeusz, urz. Tow. wzaj. ubezp., Siemiradz- kießo 6. — Teodor, monter elektr. micjsk.. Czackiego 18. ßiitrynówna Wilhelmina, naucz. Sem. naucz. żeń. Loictanska 12. Butryna Wulerjan, urzęd. inagistr.. Zamkowa 14. Butschek Paweł, dyr. szkoły ewang., Orodzka 58. — Wincenty, podurz. kolej., Bosacka 4. Butterberg Lipman. rzeznik. Kącik 6. Butterfass Izaak, kupiec. Sobieskiego 19 Jakób. kupiec. Wolnica 11. Szymon, kupiec. Mostowa 5. Butterteig Ada, urz. firmy ..Orzeł". Bocheńska 0. — Leon. przemysłowiec. Kalwaryjska 25. — Leopold, porn. handl.. Bocheńska 4. — Samuel, rzeznik, Zamojskiego 4. — Władysław, urz. firmy ..Orzeł'-, Bocheńska o. Buttner Bernard, kipieć. Rynek gł. 14. — Feigla. wł. realn. Szeroka 14 — Izydor, kupiec, Dietlowska ...
 • Bielsko-Biala Yizkor Book (1973), image 195 {y76}
  ... jüdischen Heiraten einzureichen, zwischen 1726 - 1736. (Sie berichteten, dass keine Heiraten in Bielitz von Juden vor-kamen). Ein Toleranzsteuerverzeichnis der schlesischen Juden um 1737 führt in der Herrschaft Bielitz vier Juden auf: Josef Moses Abraham Loebl (Kurzwald) Isaac Glatta Moses Hertzka. Am 14* Juni 1738 erschien ein Erlass betreffs der Ausweisung der unpriviligierten Juden aus Schlesien. Die Vertreibung kon-nte aber nicht vollständig durchgeführt werden, weil die Kommerz-kammer, auch ein Teil der Stände für bestimmte Kategorien unter den unpriviligierten Juden eintrat. Auch der 1747 beginnende Krieg mit Preussen verhinderte die weitere Durchführung des Aus-weisungsbefehles. Im Jahre 1751 wurde ein Verzeichnis ...
 • Brzozow Yizkor Book (1984), image 426 {y94}
  149 wooden brides were rebuilt, and the dirt roads were improved. (There were no asphalt roads in the district). There was no central drainage and no central water supply. Water was pumped from wells, and there were "water-boys" and "water carriers". All public activities were the work of volunteers. My father’s practice was chiefly in the civil law. He almost never dealt with criminal cases; he felt a strong aversion to this kind of work, except for extra-ordinary appealing cases, or those which involved his Christian friends. For instance the case of his former schoolmate Dudinski (a Polish nobleman), who was accused of selling ...
 • 1936 Krosno, Dukla, Frysztak, Iwonicz, Jedlicze, Korczyny Christian Business Directory, image 36 {d353}
  34 Szewcy: BARABARZ JÓZEF GUZIK JAN (pracownia obuwia i sprzedaż) Zegarmistrz: -GONET JÓZEF IV. Różne. Młyn parowy: PÓŁCHŁOPEK STANISŁAW Tartak parowy: URBANEK WŁADYSŁAW Wyroby tkackie: TOWARZYSTWO TKACZY POD OPIEKĄ ŚW. SYLWESTRA, (wszelkie artykuły w zakres tkactwa wchodzące własnego wyrobu) Niedośc ci tkwić w polskości przez bezwład i być Polakiem dlatego, żeś się nim urodził i nie potrafisz być kim innym. SIENKIEWIC

 • ... -V ': ... - PczySPt potrzebujesz lekarza, adwokata, inżyniera,: mónterajm ,.: . r^e/mta - na wszystkie te pytania -.; t BS;: zWWjudziesz -Wfba f odpowiedź w tym TndormatórxC^^^^^P:^i^e ^ l''- .'. '. - Z łatwością potrafisz od pierwszej chwili szukać w nim i znachodzić tofjźj k czego Ci potrzeba i odtąd będzie dla Ciebie jiy -.- . ;!':, ---... -- V;:-;v^';.v;.'- --':%r- " --. V:";;;^ nieodstępnym piopadniftieni^^^y^:\ - v sa ;'v..^ »,' ,vf -v ^ r'..' : - .". r' . .-. --- ; . , .- v^V . V.*v*» (-1'-.^ '.' książką ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Butterfass family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org