Records of the Chilowicz family in the All Galicia Database

There are currently 28 records for the surname Chilowicz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Filszko HELOWICZ
  1787 property record from Radziechów Josephine Survey (1788)
 • Layb HEYLOWICZ
  1787 property record from Lwów Krakow District No. 2 Josephine Survey (1787)
 • Kalman CHILOWICZ
  1905 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)
 • Beile, daughter of Israel AMSTER recte HILOWICZ and Sara
  1921 birth record from Krościenko nad Dunajcem Jewish Births (1919-1926, 1931, 1937-1938)
 • Majer, son of Israel AMSTER recte HILOWICZ and Sara
  1923 birth record from Krościenko nad Dunajcem Jewish Births (1919-1926, 1931, 1937-1938)
 • Abraham Abe, son of Josef SÜSSMAN and Chaja
  1924 birth record from Krościenko nad Dunajcem Jewish Births (1919-1926, 1931, 1937-1938)
 • Perla, daughter of Efroim HILOWITZ and Freida LEIBEL
  1928 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • [stillborn], son of and Hencia HILOWITZ
  1929 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • Cype Leja, daughter of Efroim HILOWITZ and Freide LEIBEL
  1930 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)
 • [infant], son of Efroim HYLOWITZ and Freida LEIBEL
  1931 birth record from Szczurowa Jewish births (1906-1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 28 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Chilowicz family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Chilowicz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 185 search results for the surname Chilowicz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 179 {d3534}
  ... Zarząd Federacji Polskich Związków Obroń- ców Ojczyzny w Piiznie: Przewodniczący: hr. Tadeusz Łubieński w Zassowie, pow. Ropczyce. Sekretarz: Kaznowski Jan. Ważniejsze firmy handlowe w Piiznie: Stowarzyszenie Gastronomiczne w Piiznie: Prezes: Szwajkowski Lud- wik. — Dropińsld Marceli, Ihandel kolonjalny: Dębicka Filja Składnicy Kółek Rolniczych w Piiznie; Koniecz- ny Bronisław, handel kolonjalny; Chilowicz Dawid, handel kolonjalny; Schüssel Aron, skład towarów bła- watnych; Lerner Mina, skład towarów bławatnych i su- kienniczych; Szwajkowski Ludwik, restauracja i pokój do śniadań; Wojnarska Marja, handel towarów mie- szanych i restauracja; Mossoń Adam, restauracja 1 sprzedaż napoi alkoholowych; Niegosz Zofja, hur- towny skład soli; Sokołowska Marja ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 73 {d3534}
  ... normalno-torowej: Barański Franci- szek. Kierownik stacji wąsko-torowej: inż. Maciej Ra- jecki. I M ) Notarjusze: Jan Olgierd Czarnowski, :pl. T. Kościuszki; Władysław Szczeniowski, pl. T. Kościuszki. Komornicy: Czech Jan, Piłsudskiego; Stankiewicz, 11-go Listopada. Adwokaci: Jackowski Jan, Pińczowska; Burakowski Wa- cław, Pińczowska. Lekarze: Dr. Ciałowicz Leon, 11-go Listopada; Dr. Gnyp- kowski Feliks, Pl. T. Kościuszki; Dr. Piotrowski Juljan, Krótka; Dr. Perelman, 11-go Listopada; Dr. Polak Eliejzer, PI. T. Kościuszki; Dr. Maków, Pl. T. Ko- ściuszki. Lekarze dentyści: Dr. Szaferman Juda, Pl. T. Kościuszki; Dr. Gibermanowa, Pl. T. Kościuszki; Dr. Makowowa, Pl. T. Kościuszki; Dr. Smagłowska ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 460 {d3534}
  ... , kapitan W. P., Konopnickiej 7. — Dawid, pośrednik handl., Dietlowska 95. — Józef, dr., urz. Dyr. P. K. P., Bone- rowska 6. — Michał, inżynier P. K. P., Wolska 13. Cholerek Antoni, wywiad. P. P., Dąbrówki 5 Cholewa Józef, kupiec, Podskale 11 a. — Józef Paweł, dr., prof., Szk. Eicon. Handl, Wybickiego 10. — Michał, urz. pryw., Sołtyka 5. Cholewa Piotr Franciszek, urz. państw7.. Wielopole 2. Cholewicz Teofil, urzędn. pryw., Wybickie- go 1. Cholewik Jan. buchalter, św7. Jana 15. Cholewińska Jrena, urz. pryw., Karmelic- ka 2(1. Cholewiński Józef, prof. semin., Straszew- skiego 1. — Władysław7, urz. Mgtu, Jabłonowskich 18. Cholewka Antoni, krawiec, Długa 61. — Katarzyna, emer. kier. szkoły, Konfe- deracka 7. Chom Kamila, urz. Pol. Radja, al. Krasiń- ...
 • 1936 Krosno, Dukla, Frysztak, Iwonicz, Jedlicze, Korczyny Christian Business Directory, image 31 {d353}
  29 ZYCHIEWICZ ANNA, „Łowiczanka" ul. Wschodnia. GÓRSKA ZOFIA, „Małgorzata". PABIŚ JÓZEF, „Akacja". V. Przedsiębiorstwa autobusowe. BELCZYK STANISŁAW. SARNA JÓZEF. JEDLICZE 1. Wolne zawody. Artysta malarz: KOCHANEK STANISŁAW. Lekarze: Dr TOKARSKI ZYGMUNT. Dr TOKARSKI FELIKS. 11. Handel. Apteki: KOŁOWICZ. Dewocjonalia: FICEK STANISŁAW. Gospody-restauracje: KRÓL WŁADYSŁAW.
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 459 {d3534}
  ... urzędn. Elektr., Krze- mionki 14. Ce hak, Marja. nauczycielka, Łobzowska 41. — Tadeusz, inż. górn. i miern., Łobzowska 41. Cejka Antoni, budown., św. Wawrzyńca 20. Cekańska Jadwiga, naucz., Czarnowiejska 65. Cekański Jan, urz. wojsk., Topolowa 50. Celej Helena, urz. pryw.. św. Filipa 16. — Jan, prywatny, św. Filipa 16. — Marja, urz. pryw., Filipa 16. — Zofja, urz. pryw., św. Filipa 16. Celewicz Józef, urzędn., Długa 18. Celnik Dawid, naucz, pryw., Legjonów 18. — Izrael, urz. pryw.. Warneńczyka 3. Celter v. Kwitner Jakób, nauczyciel, św. Stanisława 4. Cembala Marja, urzędu., św. Filipa 21. Cendrawicz Cccylja, urz. pryw., Krupnicza 21. ' — Filip, skontysta bank.. Krupnicza 21. Cendrowska Łucja, urz. skarb., Bzowa 11. Cendrowski Marjan, urzędn ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Chilowicz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org