Records of the Chruscicki family in the All Galicia Database

There are currently 4 records for the surname Chruscicki (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Antek CHRUŚCICKI
  1852 property record from Nienadowa Property Owners (1852)
 • Paweł CHRUŚCICKI
  1852 property record from Nienadowa Property Owners (1852)
 • Tomek CHRUŚCICKI
  1852 property record from Nienadowa Property Owners (1852)
 • Marcin CHRUŚCICKI
  1852 property record from Nienadowa Property Owners (1852)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 4 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Chruscicki family:

There are 8 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
CHRUSCICKI in
Nienadowa, Poland
GG Member San Francisco, CA
USA
Apr 19, 2020
CHARASCH in
Brody, Ukraine
GG Member Brooklyn, NY
USA
Jan 29, 2019
CHARASCH in
Ternopil, Ukraine
GG Member Brooklyn, NY
USA
Jan 29, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Chruscicki family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 194 search results for the surname Chruscicki at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 421 {d696}
  ... 34 a. Chruslek Józef, em. funkc. Mgtu, św. Gertrudy 10. Chruszcz Franciszek, emeryl państw., Duchacka 22. — Paweł, ksiądz. Wiślna 11. Chruścicka Franciszka, krawcowa, Królka 3. — Janina, naucz., Królka 3. Chruścicki Aleksander, czel. ślusarski, Krótka 3. — Ignacy, zaw. warszt., kolej., Halicka 17. — Karol, maszyn, kolej., Krótka 3. — Włodzimierz, ... maszyn, kolej., Halicka 17. Chruściel Władysław, funkc. P. P., Starowiślna 13. Chruściński Antoni, ślusarz, Tad. Kościuszki 23. — Zygmunt, urz. Elektr. m., Słoneczna 4. Chruślińska Marja, naucz., Kazim. Wielkiego 98. — Marjan, em. dyr. szk. powsz., Kazim. Wielkiego 98. Chryc Franciszek, ślusarz, Krasickiego ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 185 {d3534}
  ... ", Zakop. Tow. Łyżwiarskie, Związek Lekarzy, Koło praw- ników i wiele innych. Zarząd miasta, Krupówki „Bazar Polski": Burmistrz: Leopold Winnicki. Komisja Klimatyczna: Przewodniczący: Burmistrz miasta Leopold Winnicki. Zarząd uzdrowiska: Kierownik: Dr. Stanisław Strigl. Urząd parafjalny: Proboszcz: Ks. dziekan Jan Tobolak. Komisarjat Policji Państw.: Kierownik: pkom. Chrościcki Władysław. Notarjusze: Dr. Włodzimierz Jasiński, Dr. Szymanowicz Franciszek. Lekarz klimatyczny: Dr. Kazimierz Mastelarz. Komenda garnizonu: ppułk. lek. Chełmicki Alfred. Dowództwo Placu: pułk. dypl. Szydłowski. Biuro meld. dla osób wojsk.: Posterunek żandarmerji wojsk., ul. Chramcówki, willa „Wojtuś". Szpital klimatyczny: Dyr. Dr. Gustaw Nowotny, ul. Szpi- talna. Urząd pocztowy i telegraficzny ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 52 {d141}
  ... Ubezp. Generali-Port-Polonia — Jeneialna Reprezentacja, Kopernika 30, tel. 203-72. „Port", Tow. Ubezp., Kraszewskiego 1, tel. 207-04 (zobacz „Polonia", Tow. Ubezp.). Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Mochnackiego 14—16 .Sekret, tel. 214-69. II. BIURA: PORADY PRAWNEJ I. BIURA BUCHALTERYJNE. Finkel Juliusz, Hetm. Żółkiewskiego 3, tel. 114-39 STANISŁAW GRUSZECKI zaprzysiężony rzeczoznawca księgowości i biuro buchalteryjno-rewizyjne Lwów, ul. Jagiellońska 15. Teleion 286-90. Horowitz Rudolf, biuro buchalteryjno-rewizyjne, pl. Bernardyński 2 a, tel. 212-11. „Kompleks", biuro buchalteryjno-rewizyjne, Sykstuska 27, tel. 297-61. KREUTER M. i STUCKLER D., biuro buchalteryjno-rewizyjne i przedstawicielstwo księgowości przebitkowej „DEFI-NITIV", Jagiellońska 5, tel. 265-12. Malinowski Józei ...
 • 1938 Przemysl Business Directory, image 57 {d755} notes
  55 i mydła.-świece I FABRYKI IAN KAZIMIERZ GÓRSKI Janik Maria, Piotra Skargi 8. „Jutrzenka", wł. Wójcik Paulina, Wincen. Pola 56. Kaniowska Maria, 3-go Maja 67. Krasicki Jan, św. Jana 4. Kruczek Franciszka, Tatarska 15. Klepacki Józef, Krzemieniec 1. Kalinowska Stefania, 22-go Stycznia 29. Kieczanówna Józefa, Żeromskiego 10. Knott Józef, Reymonta, (kiosk). Karpin al Jan, Mickiewicza 48. Krupik Ludwik, Grunwaldzka 117a. Leszczyńska Aniela, Rynek 28. Leśniak Katarzyna, Jagiellońska, bazar. Lewkowicz Alfons, św. Jana 58. Lorenz Maria, Grunwaldzka. 65a, Lwów, Szewczenki Ł. 1. TELEFON Nk 215-84. i ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 186 {d3534}
  ... Artur Wanicki, Dr. Kazi- mierz Winkler, Dr. Marjan Mimkiński, Dr. Mireoki, Dr. Józef Wozaczyński. Notarjusz: Franciszek Karpiński. Powiatowy Zarząd Związku Strzeleckiego: Prezes: Dr. Bo- lesław Okuljar. Komendant powiatowy Z. S.: Franci- szek Cycoń Różycki. Powiatowy Komitet W. F. i P. W.: Przewodniczący: Sta- nisław Skalecki. Związek Legjonistów: Prezes: Dr. Wojciecih Gruszecki. Związek Oficerów Rezerwy: Prezes: Michał Widlarz. Związek Inwalidów Wojennych: Prezes: Jan Seeman. Lekarze: Dr. Włodzimierz Skórski, Dr. Wojciech Gruszec- ki, Dr. Feliks Jelonek, Dr. Ustjanowski. Inżynier: Ludwik Wierzbowski. ..WĘGIERSKA GÓRKA« Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna w Węgierskiej Górce wyrabia: żeliwne rury i kształtki wodociągowe i gazowe, odlewy ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Chruscicki family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org