Records of the Damast family in the All Galicia Database

There are currently 14 records for the surname Damast (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jacob DOMOSZH, son of Ahron and Chaia
  1818 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Majer DAMASCH
  1824 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Gittel, daughter of Naphtaly DAMAS
  1832 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Jacob DOMAS
  1838 school record from Pest University Jewish Medical Graduates (1770-1921)
 • Schame DOMAS
  1842 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Esther DAMAST
  1844 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1834-1845)
 • Mirel DAMASCHT, daughter of Israel and Chaie
  1846 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Ryfka DAMAST
  1898-1899 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Criminal Cases, Pardons (1888-1908)
 • Franz DOMAT
  1905 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)
 • Franz DOMAT
  1907 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Small-Scale Trading, Crafts (1899-1909)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 14 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Damast family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
DUNST in
Kolomyya, Ukraine
GG Member San Diego, CA
USA
Jan 30, 2019
DUNST in
Zabolotiv, Ukraine
GG Member San Diego, CA
USA
Jan 30, 2019
DAMAST in
Janow, Poland
GG Member Santa Barbara, CA
USA
Dec 31, 2004

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Damast family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 186 search results for the surname Damast at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 256 {d696}
  Dział III A WYKAZ DOMÓW 45 92 94 100 346 360 317 Zilz Filip (940). Engländer Keila Klara 2 im., Itta, Majer, Leon. Debora, Estera, Küostler Pesla i Da-mast Ryfka (334). parcele. Jellonek Marja (335). Wylot ul. Rydlówka. Ulica KAMEDULSKA — Dz. XIII. Narożnik ul. Księcia Józefa. 2 257 Patrz ul. Księcia Józefa 117. parcela. 6 266 Gazda Józef i Karolina z Piotrowskich (317) parcela. 10 277 Riela Józef i Wójcik z Bielów Marja (365). Ulica KAMIENNA — Dz. V I XVII. Dzielnica V. 16 1 3 5 7 9 Ml 1. 3, 5 7 11 13 17 19 21 31 33 35 37 39 Narożnik nl. Długiej. 58 Patrz ul. Helclóu) 2. 295 Patrz ul. Montelupich N. Dzlelnlea ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 431 {d696}
  ... Grodzka 1. Dalewski Antoni, kier. zakł. introlig., Felicjanek 3. tel. 119-13. — Emil, inż. kolej., Lubicz 14 b, — Franciszek, fryzjer. Zamkowa 4. — Tadeusz, urz. pryw., św. Tomasza 29. Dalfen Pesach, agent, Misjonarska 13. Dali Marja, modniarka, św. Jana 16. — Stanisław, wł. firmy „Meteor", Lenartowicza 5. Dallet Jakób, urz. pryw., Rękawka 49/51. — Zofja, dr., lekarz, Zielona 4, tel. 105-20. Damast Elias, przemysł., Kalwaryjska 66, tel. 126-93. — Izaak, urz. pryw., Kalwaryjska 18. Damk Karol, cholewkarz, Płaszowska 106. Damm Herman, krawiec, Mostowa 4. — Leib, tapicer, św. Gertrudy 14. — Stanisław, podof. W. P., Rakowicka 29. Damski Tadeusz, kupiec, Tad. Kościuszki 32, telefon 102-09. Danczak Tomasz, niższy funkc. państw., al. Mickie-cza 15. Danczinger Michał, podof. W. P., Zyblikiewicza ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 279 {d20}
  ... Hb. — Franciszek Iryzjer, Wielicka 48. — Micbał sanitarjusz miej., św. Tomasza 31. — Tadeusz urz. prywatny. Krupnicza 29. Dallet Amalja kupcowa, Rab. Meiselsa 16. — Józef dr adwokat, Zielona 4. Tel. 520. — Mozes Hirsch handlarz, Rab. Meisełsa 16. — Rachela kupcowa, Zielona 4. — Zofia dr lekarka. Zielona 4. Dalkowiecki Michał szewc, Niecała 9. Dam Cbaim krawiec, św. Sebastjana 17. — Herman krawiec, Mostowa 4. Damast Józel kupiec, Traugutta 5. Damaszek Stanisław ks. kanonik, Kanonicza 21. Damaszka Franciszek em. pułkownik, pl. Matejki 7. Damm Henryk krawiec, św. Sehastjana 17. — Leon majst. tapic, św. Gertrudy 14. — Ludwik tapicer dekorator. Bonerowska 6. Damska Olga wdowa po lekarzu, właścicielka realności, Andrzeja Potockiego 1. Damski Wacław dr wiceprezes Krajów. Tow. Rybnego, Andrzeja ...
 • 1910 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 78 {d10}
  ... Piwo żywieckie, wódki i wina zagraniczne. 104 Maciejowska Anna, emerytka, Wiślna 12 — Marya, wdowa po literacie, Batorego' 4 _ Zofia nauczycielka prywatna, Wiślna 12. Maciejowski Aleksander, artysta cyzeler, Topolowa 21 Maciejowski Antoni, majster szewski Krowoderska 128 — Józef .maszynista wodociągów, Bielany ,r .S*a^s^w'P*lftCZ gazowni miejskiej, Lenartowicza 6 Maciesza Adolf, demost. Uniw, Radziwiłłowska 7 ~~ l' .^naka. E, lekarz, Radziwiłłowska 7. Maciołek Manetta, nauczycielka, Batorego ?0 Maciołowski Bronisław, prywatny, Krowoderska 31. — Jnhan, dyr. szkoły, radca miejski, Smoleńsk 7. Maczik Iranciszek, c. k. kapitan, Krowoderska 57. Macisk Michalina, kupcowa, Mikołajska 4. Mackiewicz Antoni, urz. pocztowy. Topolowa 32. — Jan, urzędnik prywatny, Długa 74. — Kazimierz, kondnktor kolej ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 117 {d691}
  Dom Domienko Aniela, wdowa, Il;hniki. Ogrodowa 15!* — Zofia, krawcowa, Dębniki, Ogrodowa li›i) Domin Karo', em ptof, Radziwiłlowsku 7 — Koman, askulłant sądowy, R.dziwiłłowska 7 — Tomast, terryan szkoły realnej, Studencka 12 Dominu Borowski Franciszek, insjncyenl teatru miejskiego. Łobzowska 29 — Jan, emeryt woźny pocztowy. Strasz swskiego 4. — Jozef prywatny, Lubicz 14 — Karol, asystent Spo'ki kred Tow. wzaj uV, Długa 49. Dominikowski Antom, kontrolor podatkowy. Łobzowska 29 Domimkowski Włodzimierz, elew. e.videnc kat. Łobzowska 21 Domoslawski Mieczysłiw, ofioant poczt Czarneckiego 16. Iloma Robert, wla-eiciel kopilui węigla. ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Damast family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org