Records of the Dattelbaum family in the All Galicia Database

There are currently 8 records for the surname Dattelbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Salmen DATTELBAUM
  1850 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Jakob DEUTELBAUM
  1909 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Personal Records of Lawyers and Notaries (1887-1918)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Nowy Sącz Punishment Books (1940 -1942)
 • Chaskel Feiwel KELLER, son of and
  and Feigel DEITELBAUM, daughter of and
  1942 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Manele DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Hugo DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Sara DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 8 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dattelbaum family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dattelbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 39 search results for the surname Dattelbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 104 {d695}
  ... Ignacy, poseł na Sejm, redaktor. Kre- merowska 6. — St.-fan. słuch. Un lag.. Kremcrowska 6. Data Ludwik, m. szewski. Malv Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolej., Arjanska 7 Datka Józefa, wł. realn.. Karmelicka 56. — ladeusz. m krawiecki. Wielopole 15. — Tomasz, krawiec. Wielopole 16. — Władysław, insp. celn.. Celna 12. T. 2302. Datoń Franciszek, komis, powiat. Wojew. Krak., Starowiślna 8. Dattelbaum Adolf, księgarz. Grodzka 13. Duttncr Anna, prywatna, Bonerowska 9. — Dawid, kupiec. Podgórska 11. — Giza, urz. pryw.. Bonerowska 9. — Henryk, wł. magaz. ubrań. Zielona s l'. 2315. — Ludwik, urz. pryw., Bonerowska 9. — Markus, kupiec, Dietlowska 67. — Regina, urz. pryw.. Podgórska 11. — Rubin, kupiec, św. Wawrzyńca 9. — Rudolf, gen. zast. fabr. papieru . Mundus'" i „Solali"' w Żywcu ...
 • 1912 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 82 {d692}
  ... 198. Daszyński Fryderyk, em. nadk. straży skarb, Lubomirskich 39. — Ignacy, poseł do Rady państwa, radca m, reda- ktor, Zyblikiewicza 6. Data Ludwik, szewc, Mały Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolej, Aryańska 7. Datka Tomasz, krawiec, Wielopole 10. Datkowski Aleksander, urz. Tow. wz. ubez, Lubicz 34. Datlerowa Matylda, wdowa. Zwierzyniecka 25. Datoń Michał, palacz kolejowy, Morgensterna 187. Dattelbaum Adolf, buchalter, Dietlowska 44. Dattner I Falter, firma, właściciele tartaków parowych, biuro: ul. Basztowa 27. Telefon 184. Dattner Anna, wdowa, Bonerowska 11. — Beila, wł. handlu korzennego. Poselska 11. — Chaim, nauczyciel prywatny. Miodowa 19. — Erwin, prokurzysta firmy. Basztowa 27. — Henryk, wł. magazynu ubrań. Zielona 8. — Leon, kupiec, Kolejowa 3. — Markus, kupiec, Wolnica 8. —Maurycy ...
 • 1910 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 36 {d10}
  ... Sekcya konserw7. TT. Daszkowski Kazimierz, pom. handl. Mały Rynek 3. Daszyński Ignacy, poseł do Rady państwa, radca m, redaktor, Zyblikiewicza 6. Data Ludwik, szewrc, Mały Rynek 6. — Stanisław, tokarz, Rakowicka 3. Datka Tomasz, krawiec, Wielopole 10. Datkowski Aleksander, urz. Tow. wz. ubez, Lubicz 34. Datlerowa Matylda, wdowa, Zwierzyniecka 25. Datoń Michał, palacz kolejowy, Morgensterna 187. Dattelbaum Adolf, kupiec, Stradom 18. Dattner Anna, wdowa, Bonerowska 11. — Beila, wł. handlu korzennego, Poselska 11. — Chaim, nauczyciel prywratny, Miodowa 19. — Erwin, prokurzysta firmy, Basztowa 27. — Henryk, koncepista kolej. Długa 1. — Henryk, wł. magazynu ubrań, Zielona 8. — Leon, kupiec, Kolejowa 3. — Markus, kupiec, Wolnica 8. — Maurycy, prezes Izby handlowej i przemysłowej, radca m.. Długa ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 89 {d1122}
  ... Ku - rzelowie. 19 Posterunek policji państwowe), Przedborska 25. 13 Powiatowy lekarz weterynaryjng, Kościuszki. 22 Rajchman A., przemysł drzewny, Krakowska 15. 33 Rapaport Zajnwel, handel drzewa, Kościuszki 68. 25 Sędzia śledczy, Czarnecka. 15 Starosta, Krakowska, a) gabinet, b) łącznica. 4 Starostwo, Krakowska, a—f). 1 Syndykat rolniczy, Kielecki, Ska akc., oddział w Włoszczowej, Długa 77. 29 Tajtelbaum Leibusz, kupiec leśny, Rynek 163. 36 Tartak parowy Podlipie. 12 Wójtowicz August, wieś Podlipie. 32 Zalcman Jakób, Długa 68. 30 Zemel Aba, sprzedaż win i wódek, Rynek 89. 1 Numer załącz. ! WODZISŁAW, i a) Mównica publiczna ; Urząd pocztowy i telegraficzny. b) Abonenci : 3 Posterunek policji państwowej, v\ie-chowska 2. 6 Ra|sman J„ Pińczowska. 7 Urząd ...
 • 1911 Krakow Calendar, image 235 {d149}
  ... Henr, Herzhaft Leib Leon. Hochfeld Wilh., Holzer Mojż., Kahane Ezechiel, Koppel Otto, Krogulski Rom., Lecker Herm., Pelz-ling Marek, Piliński Włodzimierz, Reich Samuel, Reiner Izydor, Różycki Leon, Schaufel Józef, Sołtysik Wiktor Kazimierz, Silber Joachim Saul, Wachtel Mordche, Weinberg Gottfried, Zangen Baruch, Fröhlich Jakób. Nowy Sącz: Barbacki Wład., Chodacki Juliusz, Dawid Kaiman, Deutelbaum Jakób, Flis Stanisław, Korbel Maurycy, Neuberger Abrah. (Adolf), Pa-sionek Emil Michał, Sichrawa Roman Franciszek, Silbermann Baruch, (Bernard), .Sterkowicz Jan, Stuber Gustaw, Syrop Hersch, Cwikowski Stanisław, Lewandowski Ludomir, Manntieimer Leon. Nowy Targ: Borowicz Józef Wojciech, Geisler E., Korin Bernard (Beri), Landau Michał, Nowotny Kazimierz, Styś Franciszek Karol, Uiberal Chaim (Joachim ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dattelbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org