Records of the Dattelbaum family in the All Galicia Database

There are currently 9 records for the surname Dattelbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Salmen DATTELBAUM
  1850 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Jakob DEUTELBAUM
  1909 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Personal Records of Lawyers and Notaries (1887-1918)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Nowy Sącz Punishment Books (1940 -1942)
 • Maria DATTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Chaskel Feiwel KELLER, son of and
  and Feigel DEITELBAUM, daughter of and
  1942 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Manele DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Hugo DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Sara DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 9 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dattelbaum family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dattelbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 49 search results for the surname Dattelbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 83 {d694}
  ... 43. Dasmann Antoni, murarz. Miodowa 28. — Michał, rob., XIX., Żółkiewskiego 58. Daszyński Fryderyk, emeryt, Lubomirskich 41. _Ignacy, poseł do Rady państwa, radca m, redaktor. Krowoderska 7. — Stanisław, c_. k. komisarz budowy sekcyi kons. telegr. Data Ludwik, m. szewski, Mały Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolei., Aryańska 7. Datka Józefa, wł. realn. Karmelicka 56. — Tomasz, m. krawiecki, Wielopole 15. Dattelbaum Adolf, buchalter, Dietla 44. Dattner et Falter (firma), wł. parowych tartaków, biuro: Basztowa 25. Tel. 184. Dattner Anna, wdowa, Bonerowska 11. — Dawid, kupiec. Podgórska 11. — Erwin, prokurzysta firmy. Rynek kleparski U. —• dr. Henryk, komis, kolei, Wiślna 3. — Henryk, wł. magazynu ubrań. Zielona 8. T. 2315. — Jakób, kuśnierz — Joel, pom. handl. św. Wawrzyńca 9. — Markus, kupiec ...
 • 1907-1913 Galicia and Bukovina Business Directory (Leuchs vol. 19b), image 147 {d667} notes
  ... . Strohliefer. Möbelmagazine: P'ränkel Jul./Gerstner Ch. / Weissmann M. Mühlen: "HaberMoses amerikan.'Kunst-walzenmühle / "Margulies Mendel, Wasserbetr. Produktenh.: Blumenkranz Schm. / Brande Jos. Propinationspächter: Arlik J. / Aszka-nazy J./Baar F. / "Brennholz Harlig Margulies & Baar Sattler u. Tapezierer: Grodovski J. / Grodovski M. Schlosser u. Schmied: Cielinski Schuhh.: Sonenschein Mendel / Tattelbaum Nachmann Seifensieder: Schenkelbach M. Seiler: Blaustein Jos. / Maschler Sch. Spezereiwh.: Banach T. / "Brennholz M. & Co./Feuerstein J./Fiederer M. Sch. / Frankel Wolf Ber. / Kółko rolnicze / Marbach Meyer / Rarsgiewicz E. / Richter Juda / Salzinger A. Steinbruchbes.: Leistner M. / Szawun Domian Tisch|er: Altneu M. / Timmer E. H. / Weizmann Chr. S. Tuchh.: Goldstaub Nathan Leuchs ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 89 {d1122}
  ... Ku - rzelowie. 19 Posterunek policji państwowe), Przedborska 25. 13 Powiatowy lekarz weterynaryjng, Kościuszki. 22 Rajchman A., przemysł drzewny, Krakowska 15. 33 Rapaport Zajnwel, handel drzewa, Kościuszki 68. 25 Sędzia śledczy, Czarnecka. 15 Starosta, Krakowska, a) gabinet, b) łącznica. 4 Starostwo, Krakowska, a—f). 1 Syndykat rolniczy, Kielecki, Ska akc., oddział w Włoszczowej, Długa 77. 29 Tajtelbaum Leibusz, kupiec leśny, Rynek 163. 36 Tartak parowy Podlipie. 12 Wójtowicz August, wieś Podlipie. 32 Zalcman Jakób, Długa 68. 30 Zemel Aba, sprzedaż win i wódek, Rynek 89. 1 Numer załącz. ! WODZISŁAW, i a) Mównica publiczna ; Urząd pocztowy i telegraficzny. b) Abonenci : 3 Posterunek policji państwowej, v\ie-chowska 2. 6 Ra|sman J„ Pińczowska. 7 Urząd ...
 • 1909 Krakow Calendar, image 220 {d147}
  ... Herzhaft Leib Leon, Hochfeld Wilh,, Holzer Gust, Holzer Mojż., Kahane Wolf, Koppel Otto, Krogulski Rom., Lecker Herm., Pelzling Marek, Piliński Włodzimierz, Reich Samuel, Reiuer Izydor, Różycki Leon, Schaufel Józef, Sołtysik Wiktor Kazimierz, Silber Joachim Saul, Wachtel Mordche, Weinberg Gottfried, Zan-gen Baruch. Nowy Sącz: Barbacki Wład., Chodacki Juliusz, Dawid "Kalman, Deutelbaum Jakób, Flis Stanisław Korbel Maurycy, Neuberger Abrah. (Adolf), Pasionek Emil Michał, Sichrawa Roman Franciszek, Silbermann Baruch (Bernard), Sterkowicz Jan, Stuber Gustaw, Syrop Hersch. Wędrychow-ski Władysław, Więcław Teofil. Nowy Targ: Borovsicz Józef Wojciech, Geisler E., Kohn Bernard (Beri), Nowotny Kazimierz, Styś Franciszek Karol. Skawina. Schwarz Emil. Sokołów. Sulerzyski Władysław. Sucha: Geschwind ...
 • 1909 Galicia Schematism (Copy 2), image 1177 {d1245} notes
  ... 42, 588. — Arnold 7. — Franciszek 153. — Konstanty 2. — Olga 626. — Oskar Faweł 808. — Sylwester 131. Despinoix Apolinary 568. Deszberg Kazimierz 840. — Romuald 672. Deszcz Maciej 589, 712. Deszczakowski Aleksandei 588, 701. Deszczułka Antoni 441. — Marya 441. Deszkiewicz Helena 729. — Tadeusz 244. — Władysław 812. — Zdzisław 805. Dettlof Anna 662. Deutelbaum Jakób 214. Deutsch Armin 882, — Gustaw 791. — Henryk 462, 840 — Ignacy 783. — Jan 163. — Kalman vel Juliusz 113. — Samuel 806. — Zygmunt 457, 838. Deutscher Hersch 798. De Yille Adam 221. Deville Jan 821. Dewechy Fryderyk 852. — Stanisława 655. Dewosser Mich. 568, 577. Deyezakowski Franc. 861. Deymann Maryan 243. Diaczek Eliasz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dattelbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org