Records of the Dattelbaum family in the All Galicia Database

There are currently 11 records for the surname Dattelbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Salmen DATTELBAUM
  1850 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Salom DEUTELBAUM
  1859 property record from Nowy Sącz Franciscan Survey (1859)
 • [no given name] DEUTELBAUM
  1859 property record from Nowy Sącz Franciscan Survey (1859)
 • Jakob DEUTELBAUM
  1909 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Personal Records of Lawyers and Notaries (1887-1918)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Nowy Sącz Punishment Books (1940 -1942)
 • Maria DATTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Chaskel Feiwel KELLER, son of and
  and Feigel DEITELBAUM, daughter of and
  1942 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Manele DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Hugo DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 11 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dattelbaum family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dattelbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 30 search results for the surname Dattelbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 83 {d694}
  ... 43. Dasmann Antoni, murarz. Miodowa 28. — Michał, rob., XIX., Żółkiewskiego 58. Daszyński Fryderyk, emeryt, Lubomirskich 41. _Ignacy, poseł do Rady państwa, radca m, redaktor. Krowoderska 7. — Stanisław, c_. k. komisarz budowy sekcyi kons. telegr. Data Ludwik, m. szewski, Mały Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolei., Aryańska 7. Datka Józefa, wł. realn. Karmelicka 56. — Tomasz, m. krawiecki, Wielopole 15. Dattelbaum Adolf, buchalter, Dietla 44. Dattner et Falter (firma), wł. parowych tartaków, biuro: Basztowa 25. Tel. 184. Dattner Anna, wdowa, Bonerowska 11. — Dawid, kupiec. Podgórska 11. — Erwin, prokurzysta firmy. Rynek kleparski U. —• dr. Henryk, komis, kolei, Wiślna 3. — Henryk, wł. magazynu ubrań. Zielona 8. T. 2315. — Jakób, kuśnierz — Joel, pom. handl. św. Wawrzyńca 9. — Markus, kupiec ...
 • 1912 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 82 {d692}
  ... 198. Daszyński Fryderyk, em. nadk. straży skarb, Lubomirskich 39. — Ignacy, poseł do Rady państwa, radca m, reda- ktor, Zyblikiewicza 6. Data Ludwik, szewc, Mały Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolej, Aryańska 7. Datka Tomasz, krawiec, Wielopole 10. Datkowski Aleksander, urz. Tow. wz. ubez, Lubicz 34. Datlerowa Matylda, wdowa. Zwierzyniecka 25. Datoń Michał, palacz kolejowy, Morgensterna 187. Dattelbaum Adolf, buchalter, Dietlowska 44. Dattner I Falter, firma, właściciele tartaków parowych, biuro: ul. Basztowa 27. Telefon 184. Dattner Anna, wdowa, Bonerowska 11. — Beila, wł. handlu korzennego. Poselska 11. — Chaim, nauczyciel prywatny. Miodowa 19. — Erwin, prokurzysta firmy. Basztowa 27. — Henryk, wł. magazynu ubrań. Zielona 8. — Leon, kupiec, Kolejowa 3. — Markus, kupiec, Wolnica 8. —Maurycy ...
 • 1910 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 36 {d10}
  ... Sekcya konserw7. TT. Daszkowski Kazimierz, pom. handl. Mały Rynek 3. Daszyński Ignacy, poseł do Rady państwa, radca m, redaktor, Zyblikiewicza 6. Data Ludwik, szewrc, Mały Rynek 6. — Stanisław, tokarz, Rakowicka 3. Datka Tomasz, krawiec, Wielopole 10. Datkowski Aleksander, urz. Tow. wz. ubez, Lubicz 34. Datlerowa Matylda, wdowa, Zwierzyniecka 25. Datoń Michał, palacz kolejowy, Morgensterna 187. Dattelbaum Adolf, kupiec, Stradom 18. Dattner Anna, wdowa, Bonerowska 11. — Beila, wł. handlu korzennego, Poselska 11. — Chaim, nauczyciel prywratny, Miodowa 19. — Erwin, prokurzysta firmy, Basztowa 27. — Henryk, koncepista kolej. Długa 1. — Henryk, wł. magazynu ubrań, Zielona 8. — Leon, kupiec, Kolejowa 3. — Markus, kupiec, Wolnica 8. — Maurycy, prezes Izby handlowej i przemysłowej, radca m.. Długa ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 177 {d3534}
  ... Ignacy. Rada Pow.: Tel. 3. Przewodniczący: Dr. Łach Maciej. Pow. Kasa Chorych: Tel. 56. Komisarz rządowy: Inż. Głuszczak Łukasz. Inspekcja leśna: Tel. 59. Powiatowy Komisarz odhromy la- sów: Inż. Edward Monseu. Adwokaci: Dr. Baral Maksymiljan, Dr. Barbacki Włady- sław, Dr. Beckerman Chaim, Dr. Bilder Nuchem, Dr. Birn Bernard, Dr. Borowczyk Feliks, Dr. Ćwiikowski Stanisław, Dr. Deutelbaum Jaikób, Dr. Długopolski Franciszek, Dr. Dohnaleik Henryk, Dr. Dzikiewicz Eugenjusz, Dr. Flis Tadeusz, Dr. Holzer Schachne, Dr. Hyży Paulin, Dr. Jagoszewski Hieronim, Mr. Körbel Stanisław, Dr. Nowak Kazimierz, Dr. Pasio.nek Emil, Michał, Dr. Sichrawa Roman, Mg. Sichrawa Kazimierz, Dr. Steinmerz Mojżesz, Dr. Stern Samuel, Dr. Syrop Hersch, Dr. Stern Bertold ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 60 {d34}
  ... Kuryera Lwowskiego", 31. VIII. 914. Wiedeń, VIII, Strozzigasse 1. 17, I. 2 os. Dąmbski Stanisław, członek Wydz. kraj, 1. IX. 914. Wiedeń, IV, Blechturmgasse 1. 10. 6 os. Deblessem Marya Wanda, wd. po insp. ełow, 31. VIII. 914. Wiedeń II, Ybsstrasse 1. 28, III, d. 32. 7 os. Deblessen Wihelm, ofic. poczt, 2. IX. 914. Cieszyn. 1 os. Dec Stanisław, budowniczy, 1. IX. 914. Wiedeń XVI. Reinhart-gasse 1. 21. 3 os. Deitelbaum Jakób, Dr. adw,, —, Wiedeń II, Hotel Austria. 1 os. Dekańska Jadwiga, słuch, med, 31. IX. 914. Wiedeń, VHI. Laudon-gasse 1. 18, parter. 1 os. Dekańska Olga, żona lekarza, 31. VIII. 914. Wiedeń, V, Schlossgasse 1. 22. 8 os. Dembiec Fryderyk, adj. Wydz. kraj, 30. VIII. 914. Wiedeń, XVIII, Schulgasse 1, 25. 3 os. Dembińska Michalina, wd. po urz. Tow. ubezp, 1. IX. 914. Wiedeń ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dattelbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org