Records of the Diamondstein family in the All Galicia Database

There are currently 82 records for the surname Diamondstein (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Aron DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Benzion DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Elias DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Juda DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Psachje DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Sara DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Scheindla DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Wolff DIAMANDSTEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • [no given name]
  1804 property record from Chyrów Tabula Register (Jewish names) (1803-1855)
 • [no given name]
  1807 property record from Chyrów Tabula Register (Jewish names) (1803-1855)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 82 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Diamondstein family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Diamondstein family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 35 search results for the surname Diamondstein at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 22 {d3353}
  ... drzejowicz T.. m. 12- „owak T., Dr„ na.;-' 34 pótuczko M. L,Radca *vl Woj. m. *-.vr-y-t: «- gPreminger M., m.* .. 17- . Rottenberg J„ wł.' dóbr, m. 29- . Wachik ,. - C., inz Ą-.Nacz. Techn. Telegr. i Telef., --- v.-.V'aa-.-L 90 yBierowski Fr., m. 35- »Diamandstein W., m. 63 ^Eder ,K.. skl. spoi. . 89 igWittlin; B. \ 49- ? Mikuli II.. m:,L: ? - **- 1 Paygertowa L., m 33- "„Snop",' To w. ubezp. 4. Dembowski F., m. v " 61- Daszkj^wicz R., Dr. adw. — agf flilibrand M.. dyr.94- Starzyńska hr. J.. m. i. 64 ‹r Terlecki ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 73 {d3353}
  ... Elster i Topf, fabr. bibul. ' cygarct., b. sprzed. 10-46 — Elster i Topf, dyr. Cl-22 Gimnazjum żeńskie. J. S. / Goldblait-Kamcrling 66-45 20. Perlmann B.. m. 40-93 Rohatyn S., m. G5-52 Wahl Sz., wl. realn. 78-09 22. Allschüler S., aptekarz, m- 61-41 Diamandstein L.. m. 31-57 Mischcl D., m. . 63-51 24. Rohatyn M., fabr. ccg., b. 6-64 Schaff J.. Dr. adw. ----- Serles I. i O., kupno i sprzc- . daż koni. m. - .16-35 26. Blumenfeld- E., Dr.. m. 63-52 - Dresdner Felicja, Dr. lek!--------- Jasiński S., Dr. Jek. .------------ ’Schutzman M.. m. 20-16 30. Fadetfchechtowa S., m. 92-36 Lotringerowa ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 284 {d3353}
  ... S. ‹ - - „Karpaty**, „Małopolska** Schimmel J. Selig L. i Syn Gr mski E. dr. Drukarnia L Jägera Margulies M. Chlipalski K. inż. Ringel M. dr. Cegielnia dr. Schönlelda Sannt. Czerw. Krzyża Fleischer H. Tennenbaum i S-wie ..Lektor** -« Engelkreis M. „Vertex** ! * Okr. Urząd Ziemski Eisenberg I. ' - - , Springer D. dr. V Kraj. Ska handl., „Kraspol** Teitclbnum L. dr. Diamandstein L. -'* - i * „Zemla** - , ' Bett M. dr. Starostwo Grodzkie Targi Wschodnie Fedorowicz A. Löwenherz H. . dr., Fränkel I. dr., Appenzeller M. dr. Meller H. Ułam Sz. („Ilapede**) Eck J. i ska Thorn J. inż. 'i*' ..Maslosojuz** Szczepanowski ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 306 {d3353}
  ... Jakób * - Flecker W. dr. ... ?' Ukraińsk. Dom Akad. * Zakład naukowy im.- Dra Niemca 7 7 ' Klinghofer L. dr. Pralnia par. chem. Fiszler E. Kerman I. Haluszczak J. / .....' Gewürz E. Pralnia par. chem. Czolowscy St. Leser I. Kulikowski St. Mikes J. :7 , Diamandstein W. .V ' (. ,, Wittlin D. * ‹'j Schustcrowa M. ^ '„Dolina** - -. Vn- - Fischler M. ' V; ; :: Uniwersytet . ' 7 5'V.: ;! -- * Postępski St. Uniwersytet Michalski i II u pert ' . Apteka Wojtowicza Kittler O. inż. y-, ; Stefanowicz J. Cymbalistyj P., dr. , v Sasyk Z. Makolondra L.'4' Tumidajski J. dr. Moraczewski ...
 • 1914 Galicia, Bukowina, and Duchy of Krakow Gazetteer, image 94 {d288}
  ... Niepołomice 2054 loco — loco — Rząd Klapkówka p. Kombornia Klapo wka av. KolbuszoAAa Kolbuszowa 1. PrzeAvrotnc 292 Kolbuszowa 8-0 Kolbuszowa 8-0 Spd. Zd. hr. TyszkieAAicza KłodaAva w. Jasło Jasło ł. Brzyska 323 Kołaczyce 3-2 Kołaczyce 3-2 Stan. Kotarskiego Spadk. Kłodne p. Męcina Klodne ]›. Tylmanowa Kłodnica w. Stryj Stryj ł. Stryj g. Koniuchó 410 KoniuchÓAY' 3-5 KoniuchÓAv dw. 3-5 Moses Diamandstein Kłodno z Sewerynówką av.J«ęi Żółkic\a- Kulików ł. Żółtańce g. loco 2091 Żółtańce 50 Żółtańce 5-0 Seweryna ks. Sapieżyna Kłodzienko w. Żółkiew Kulików 1. Żółtańce g. loco 1001 Żółtańce 30 Żółtańce 30 Pelagia hr. Skarbek Klokoezyn z Kępą i Pasieką Ay. Kraków Liszki ł. OzernichóAy 771 Czernichów 4-0 Czernichów 40 ToAy. agronom. Czernichów KłokoAva p. SAvicbodzin ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Diamondstein family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org