Records of the Diengott family in the All Galicia Database

There are currently 135 records for the surname Diengott (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaim DIENGOT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Chaim DIENGOTT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Meier DIENGOTT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Schoil DINGOT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Juda DINGOTT
  1826 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Perel DINGOTT
  1830 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Israel WEIS, son of Mendel and Judas DINGOTT
  1841 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Perl DIENGOTT
  1845 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Hersch DIENGOTT, son of Meyer and Rifke
  1845 birth record from Bolechów Jewish Births (1844-1876)
 • Wolf DIENGOTT, son of Simon and Sosie
  1845 birth record from Bolechów Jewish Births (1844-1876)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 135 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Diengott family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
DUNST in
Kolomyya, Ukraine
GG Member San Diego, CA
USA
Jan 30, 2019
DUNST in
Zabolotiv, Ukraine
GG Member San Diego, CA
USA
Jan 30, 2019
DAMAST in
Janow, Poland
GG Member Santa Barbara, CA
USA
Dec 31, 2004

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Diengott family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 39 search results for the surname Diengott at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 174 {d3353}
  ... wicza 43 52-02 Dickmann Maksym., m. Kordec- kiego - 4 33-37 Diener Jakób, dentysta, 3 Maja 1. 8 - : 73-68 Diener M. E., skł. naczyń, plac Teodora 5 21 -26 Diener M. E., m. Janowska 1. 4 62-54 Diengott S. i ü., skł. tutek, Fur- mańska 9 17-47 Diesendorf Salomon, farby i ehem., Słoneczna 5 13-62 Dieszer Wiktor, m. Rejtana 1. 4 87-92 Dietzius Aleksander, Dr. S. A. Ekspl. Soli Potas., m. Gip- sowa 30 89-52 ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 1152 {d3536}
  ... Traf: Bruder Israel Leisor - Tuch Samuel. Waldabstockung: Wiesenfold Markus. Ortsgm. u. G. G. Myślatycze. GB. Mościska, BH. Mościska, km2 4-71 n. 3-43, Ew. 756 u. 55, Uspr. poln., rutli., r. k. Pf., gr. k. Pf., Sch., (w Mościska). Gemwhdr: „Kółko rolniczo". Landwirtsch. Gauver. durch den Geistlichen Kwie- ciński. Propinationspächter: Dingot David u. Moses. Schmiede: Klepacki Karl. Tab.-Traf: Dingott David - Dingott Moses. Ortsgm. u. G. G. Mysłdw. GB. Kałusz, BH. Kałusz, hn3 12-37, Ew. 000, Uspr. rutli., Sch., (w 'Wistowa:. Eierhdr: Hauser Sossie. Gemwlulr: Walniuk Nik - Zarwanitzer Brane. Grundpäcbter: Zarwanitzer Naftali. Lohnfuhrwerkcr: Hand David - Junger- marm Ruche . Kurz Leib. Mehllidr: Hauser Sossie. Nniilithalidr: Hand ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 1377 {d3536}
  ... :TchórznickiLadiSl. Schenker: Tchorznicki Ladisl. Strazzenlidr: Linhardt Abraham. Tab.-Traf: Tchorznicki Ladisl. , Viehmäster: Storch Schubse & Komp. Wagnfcjr: Moskwiiiski Stanisl. Ortsgm. u. G. G. Wola Arła- mowska. GB. Są d o w a Wiszni a, Bli. Mości s k a, km217-03 u. 5-68, Ew. 1525 u. 25, Uspr. ruth., gr. k. Pf., Sch., i w Chorośnica). Gemwhdr: Schildhaus Markus. Kurzwlidr: Dingott Aba * Koch David Jos. Milchmcierelcn: Fern Saul (Pächter). Miiller: Dingott Schwarz (Pächter) - Giżowski Karl (Pächter). Propinationspiicliter: Fuss Chaim n. Koch David Jos. Tab.-Traf: Fuss Chaim u. Koch David Jos - Koch David Jos. i Ortsgm. u. G. G. Wola Bara- niecka. GB. Sambor, BH. Sambor, hn2 3-80 u. 3-90, Ew. 623 u. 33, Uspr ...
 • 1889 Krakow Calendar, image 77 {d306}
  ... ich rodzimą kamienicę posiadał Kasper Denhof (1045) wojewoda sieradzki, syn Teodora wojewody inflantskiego. Zdarzenie, iż ożenił się z Aleksandrą Koniecpolską, siostrą Stanisława Koniecpolskiego, kasztelana krakowskiego i był marszałkiem dworu przebywającej tak długo w Krakowie królowej Cecylii Kenaty, przyczyniło się zapewne wiele do czasowego osiedlenia się Kaspra Denhota w Krakowie i wzięcia tego domu w posesyą. Ks. Aleksander Dönhot", późniejszy opat jędrzejowski, zawiadywał następnie tym domem i na nim ubezpieczył w r. 1659 sumę 8,500 zl. na ratunek osób zapowietrzonych przeznaczoną. Po inwazyi szwedzkiej (1057) miał kwaterę w tym domu Janusz Bethlchem, generał wojsk węgierskich; i wówczas w jego mieszkaniu, odprawiało się co niedziela uroczyste nabożeństwo dla przybyłych z nim Węgrów ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 101 {d20}
  ... Mosch Ryszard. TeL 9. Bank Mabpolski. TeL 16, Bank Polski przesryslowy. TeL 71. trokach Alojzy dom handlowy. TeL 57. Polska Dyrekcja Ubezpieczeń. TeL 129. Kasa Oszczędności m. Rzeszowa. TeL 26. r, anasto powiatowe. Województwo Lwowskie. Stacja kolejowa w staejicu. Dr DoorzanaVi^'ozeL^ ^e*owvA- tymcz. Zarządu miasta: Starostwo: starosta Lenczewski fenaaerz. TeL 5. Sad okręgowy: prezes Goounrski JózeŁ Sąd powiatowy: naczelna Doińcat Władysław Józel. Piokaratora przy Sadzie Okręg.: prokurator Szerff Jan. Zarząd więzień: kierowani Korab Edward. TeL 10. Rada szkolna powiatowa: inspektor Skowroński Józef. Powiatowy urząd zieaufci: kierownik Kost as Józef. Dyrekcja okręgu skarbowego: dyrektur Kohmann Eug. tospektorat skarbowy: naezebrik Przewłocki Tadeusz. Kasa skarbowa: skarbnik Pawblt Grzegorz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Diengott family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org