Records of the Dintenfass family in the All Galicia Database

There are currently 17 records for the surname Dintenfass (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chane BLUMENFELD v. DINTENFASS
  1857 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chane DINTENFASS
  1857 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Pinkas DINTENFASS
  1912 school record from Jagiellonian University Jewish Medical Students/Doctors (1851-1918)
 • Emil DINTENFASS
  1933 school record from Jagiellonian University Jewish Medical Students/Doctors (1919-1939)
 • Hersch Meilech DINTENFASS, son of and
  and Feige LERNER, daughter of and
  1940 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Franciszka DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Laura DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Lea DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Malgorzata DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Pinkas DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 17 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dintenfass family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dintenfass family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 31 search results for the surname Dintenfass at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 328 {d3534}
  ... Haber Estera, Podgórze, Rynek 2. 113-92 Węgrzyn Karol, Dębniki, Polna 11. 113-94 Pieńkowski Stefan, Botaniczna 1. 113-95 Schreiber Emanuel, J. Sarego 23. 113-97 Klipper Józef, inż., pl. Matejki 7. 113-98 Schermant Ludwik, dr., Stradomska 15. 114-00 Zakład Czyszczenia m., Barska 12. 114-01 Kwiatkowski Stanisław, dr., pl. Ma- tejki 6. 114-02 Urban Jan, pl. Szczepański 1. 114-04 Dintenfass Eleonora, Szewska 8. 114-06 Biuro Krakowskie Ska z ogr. odp., Potockiego 1. 114-07 Bauminger Salomon, św. Sebastjana 32. 114-08 Georgen Ludwik, Mgr. Pb., apteka, Rakowicka 12. 114-09 Zamorski Stanisław, dr., Dębniki, Rynek 8. 114-10 Madejski Jerzy, dr., Basztowa 9. 114-11 Laub Dawid, dr., Grodzka 64. 114-12 Emilewicz Józef, dr., Rynek Podg. 10. 114-14 Urząd Telegr ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 467 {d3534}
  ... Mgtu, Sło- neczna 11. Dihm Marja, em. urz. poczt., Długa 80. Dika Bruno, kier. rob. bud., Studencka 5. Dikmann Norbert, radca skarb., Żuławskie- go 1. Diller Jakób, przemysł., Bonerowska 10. — Lazar, urzędnik, B. Joselewicza 18. Diłaj Józef, urz. pryw., Wielicka 2. Dindorf Witold, urz. kol., Ogrodowa 4. Diner Ginsberg Samuel, naucz. szk. państw., Smolki 16. Dintenfass Eleonora, kupcowa, Szewska 4. — Pinkas, urz. pryw., J. Lea 14 a. Din ter Bina, wł. realn., Brzozowa 9. — Gabrjel, kupiec, Brzozowa 9. Diringer Rozalja, wd. po rewid. P. K. P., Bonerowska 2. Distler Bernard, urz. pryw., Długa 39. — Emil, urz. bank., Śląska 4. D jako w Waler j an, em. st. kontr, skarb., Emaus 7. Długoń Adolf, funkcj. P. K. P., Grzegórzec- ka 6. Długoniówna Marja, urzędn. pryw ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 54 {d20}
  ... „ Pieniążek Leon ,, Świtalski Stefan „ Wasser Dawid RADŁÓW. Dr Biały Józef ,, Rosenman Henryk ROPCZYCE. Dr Alwin Maurycy „ Federbusz Józef „ Krise Brunon Jan „ Marowski Stefan „ Silbiger Dawid ROZWADÓW. Dr Abend Henryk ,, Isenberg Józef „ Schwarz Dawid ,, Zielonka Paweł RZESZÓW. Dr Braunfeld Zygmunt „ Buch Wolf „ Czarnek Witold Kazwery „ Daniec Wincenty „ Deiches Izydor „ Dintenfass Isser ,, Dzianott Bolesław „ Dzierżyński Jan „ Fröhlich Jakób ,, Frühling Stanisław „ Hakalla Stelan „ Herzhaft Leon „ Hochfełd Wilhelm „ Hopfen Felika „ Kalter Ignacy „ Kieinmann Bernerd „ Krogutski Roman „ Krzyściak Jan „ Lecker Edward „ Liwo Józel M Nowaczyński Konstant/ RZESZÓW. Dr Pelzling Marek „ Peszkowski Władysław „ Reich Marek ., Reich Samuel „ Reiner Izydor „ Rothenberg Izydor „ Różycki ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 484 {d20}
  ... i Lecznica Chirurgiczno-oi u‹-pedyczna, Zyblikiewicza 9. Preger Natan przemysł drzewny, przeds. budowl., Mikołajska 3. Schermant Ludwik dr., Stradomska 15. „Metalowiec" Organ Związku Metalowców w "Polsce, Dunajewskiego 5. Zakład Czyszczenia Miasta, Poselska 10. Kwiatkowski Stanisław dr. lekarz, pl. Matejki o. Stary Teatr restauracja, Jagietloiiska 1. Bernstein Aleksander agencja eksp. jaj, W isln.i 11. Dintenfass Eleonora handel korzenny. Szewska S. mieszka Szewska 4. Czyżowski Stanisław, Mikołajska 2. Begleiter Maks dom handL, Zyblikiewicza 15. Bauminger Salomon, Św. Sebastjana 32. Georgeon Ludwik aptekarz. Rakowicka 12. Zamorski Stanisław dr. lekarz miejski. Rynek Dębnieki 9. Madeyskich willa. Wola Justowska. Laub Dawid dr. adw., Grodzka 62. Emilewicz Józef dr. adw., Rynek Podg ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 84 {d1122}
  ... 25. 59 a) Browar ks. Sanguszków, Krakowska 44, b) kancelarja dyrektora. 165 Cegielnia i fabryka dachówek, Władysław Brach, Kanforja 35. 61 a). Cegielnia i fabryka dachówek „Konstancja", Tarnowiec Rudy, b) kancelarja, Terlikówka. 17 Cegielnia mieszczańska, Ska z ogr. odp.. Krakowska. 205 Choczner Faiwel, sktad owoców południowych, Goldhamera 2. 113 Dintenfass Maks i Sam., biuro spedycyjne i przewóz mebli, Różana 6. 264 Dintenfass Maks i Sam., międzynarodowe transporty, przedsiębiorstwo dowozowe polsk. koleji państw.. Przecznica, Różana 6. 22 Dom nieuleczalnych, ul. Staro-Dą-browska. 235 Dresner Dr. Juijusz, adwokat, Watowa 14. 180* Droguerja „Sanitas", Franciszka Swa-rowskiego. Krakowska, b) mieszkanie pryw., Słowackiego (p. „Sanitas"). 182 Durst i Rubin, sktad jaj. Olejarska ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dintenfass family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org