Records of the Dintenfass family in the All Galicia Database

There are currently 17 records for the surname Dintenfass (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chane BLUMENFELD v. DINTENFASS
  1857 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chane DINTENFASS
  1857 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Pinkas DINTENFASS
  1912 school record from Jagiellonian University Jewish Medical Students/Doctors (1851-1918)
 • Emil DINTENFASS
  1933 school record from Jagiellonian University Jewish Medical Students/Doctors (1919-1939)
 • Hersch Meilech DINTENFASS, son of and
  and Feige LERNER, daughter of and
  1940 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Franciszka DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Laura DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Lea DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Malgorzata DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Pinkas DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 17 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dintenfass family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dintenfass family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 26 search results for the surname Dintenfass at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 100 {d20}
  ... Sekcja konserwacji koleji. TeL 59. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. TeL 6. Urząd ruchu kolejowego. TeL 6. Urząd rucbu kolejowego Staroniwa. TeL 101. Urząd pocztowy i telegraficzny. TeL 90. Urząd magazynu tytoniowego. TeL 134. Powiatowy Urząd Ziemski: kierownik Bach Stanisław. Adwokaci-. Dr Breunfeld Zygmunt. TeL 110. Dr Buch Wolf, Dr Czarnek Witold Ksawery. Dr Daniec Wincenty. Dr Deiches (rydor. Dr Dintenfass Isser. TeL 147. DrDzianott Bo-Bolesław, Dr Dzierżyński Jan. Dr Fröhlich Jskób, Dr Frühling Stanisław, Dr Hakalła Stefan. Dr Herzhaft Leon, Dr Hochfeld Wilhelm, Dr Hopfen Feliks, Dr Kalter Ignacy, Dr Kleinmann Bernard, Dr Krogulski Roman- TeL 19. Dr Krzyścisk Jan emer. radca sad.. Dr Lecker Edward, Dr Liwo Józef. TeL 150. Dr Nowaczyński Konstanty emer. radca sąd.. Dr Pełzling Marek ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 84 {d1122}
  ... 25. 59 a) Browar ks. Sanguszków, Krakowska 44, b) kancelarja dyrektora. 165 Cegielnia i fabryka dachówek, Władysław Brach, Kanforja 35. 61 a). Cegielnia i fabryka dachówek „Konstancja", Tarnowiec Rudy, b) kancelarja, Terlikówka. 17 Cegielnia mieszczańska, Ska z ogr. odp.. Krakowska. 205 Choczner Faiwel, sktad owoców południowych, Goldhamera 2. 113 Dintenfass Maks i Sam., biuro spedycyjne i przewóz mebli, Różana 6. 264 Dintenfass Maks i Sam., międzynarodowe transporty, przedsiębiorstwo dowozowe polsk. koleji państw.. Przecznica, Różana 6. 22 Dom nieuleczalnych, ul. Staro-Dą-browska. 235 Dresner Dr. Juijusz, adwokat, Watowa 14. 180* Droguerja „Sanitas", Franciszka Swa-rowskiego. Krakowska, b) mieszkanie pryw., Słowackiego (p. „Sanitas"). 182 Durst i Rubin, sktad jaj. Olejarska ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 100 {d13}
  ... Szymona 2. Dignas Rozalia, wd. po urz. kol. Na Błonie 4. Dikon Joan, fakt., Franciszkańska 3 Diller Dawid, kup. Alembeków 12. Dillig Jan, emeryt, Szeptyckich 63. Dilling Wincenty, podurz. kol. Gródecka 127. Dimand Betti, wł. traf. Krakowska 1 Dindorf, Aureliusz, poruczn. Janowska 15. — Bronisław, ofic. poczt. Janowska 15. — Filip, nadkontr. kol. Trauguta 29 Dinger Zygmunt ajent handl., Krasickich 15. Dintenfass Maks, urzęd. pryw. Sapiehy 85. Dinter Herman, kapitan, Zielona 32 Dirfler Anna, wdowa, Leśna 10. Dirr Alter podróż. Panieńska 3. Dische Cypra, kupcowa, Zielona 3. — Jakób, kup. i wł. real. Kościuszki 2. — Osias, kup., Żółkiewska boczna 479. — Szymon, dyr. Bku, Sakramen-tek 4. Dissel Franciszek, inż. Bajki 25. Dislowa Marya, naucz, liceum Błonie 24. — Michalina, wd. po kup. Głęboka ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 89 {d693}
  ... wdowa po ob. ziemskim. Studencka23. — Kazimierz, słuch medyc. Studencka 2. Detrich Wiktorya. pryw, XII. Kościuszki I. Dihn ks Jan, profes. XX. Misyonarzy, Stradom 4. Dihm Stefania, naucz, Siemiradzkiego 14. Diher Dawid, cholewkarz, Dietlowska 38. — bar. Elżbieta, żona c. i k. pułk, Szlak 8. T. 495. Dimmel Roman, słuch filozofii. Zy hlikiew icza 10. Dimmer Samuel, urzędnik pryw, lakóba 7. Dintenfass Helena, słuch fil, Z\ blikiew icza 10. — Leonora, wl. handlu. Jagiellońska 8. Tel. 10404. Dinter Simche. kupiec. Brzozowa 16 Dintuch Adolf, buchalter. Dietla 79. — Jakób. nauczyciel. Dajwór 6. Dippcl Stanisław, słuch fil. XI. Zamkowa 22 Diringer Julian, adiunkt kolej, Wielopole 13 Distler Salomon, czel. krawiecki. Krakowska 28 Divoky Franciszek, maszyn kolei. Morgensterna 176 Dluchosz Adolf ...
 • 1912 Galicia Telephone Directory, image 194 {d12}
  ... ul.' Przecznica lwowska l. 3. 207 84 Tarnowiec stacya abonentowa patrz Tarnów. 85. Tarnów. Numer załącz. 52 Bujnowski Tytus, c. k notaryusz, ul. Sobieskiego l. 2. 31 Cegielnia „gonstancya", Tarnowiec. 219 Cymbax StanisYaw, oprawca miejski, mieszkanie, Krzyż. 42 a) Delekta WiadysXaw, cukier nia, ul. Krakowska 1. 1., b) mieszkanie, ul. Krakowska 1. 1. 38 Dintenfass L., dom spedycyjny, ul. Rótianna 1. 1. 127 Dom dla nieuleczalnych, ul. St aro ä .lbro w ska, 190 Dresner dr., adw., ul. Wałowa 14. 41 Dadziński Karol, fabryka maszyn, ul. Krakowska 1. 69. 53 a) Durst Rubin & Klausner, eksport jaj, ul. Olejarska l. 7., b) mieszkanie, ul. Zdrojowa, 1. 5., c) mieszkanie, ul Lwowska 1. 14. 210 Dworzak i Brandstädter, reprezentacya piwa okocimskiego, ulica Krakowska 1. 16. 233 Dyrekcya ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dintenfass family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org