Records of the Dintenfass family in the All Galicia Database

There are currently 17 records for the surname Dintenfass (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chane BLUMENFELD v. DINTENFASS
  1857 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chane DINTENFASS
  1857 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Pinkas DINTENFASS
  1912 school record from Jagiellonian University Jewish Medical Students/Doctors (1851-1918)
 • Emil DINTENFASS
  1933 school record from Jagiellonian University Jewish Medical Students/Doctors (1919-1939)
 • Franciszka DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Laura DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Lea DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Malgorzata DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Pinkas DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Zofia DINTENFASS, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 17 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dintenfass family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dintenfass family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 34 search results for the surname Dintenfass at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 467 {d3534}
  ... Mgtu, Sło- neczna 11. Dihm Marja, em. urz. poczt., Długa 80. Dika Bruno, kier. rob. bud., Studencka 5. Dikmann Norbert, radca skarb., Żuławskie- go 1. Diller Jakób, przemysł., Bonerowska 10. — Lazar, urzędnik, B. Joselewicza 18. Diłaj Józef, urz. pryw., Wielicka 2. Dindorf Witold, urz. kol., Ogrodowa 4. Diner Ginsberg Samuel, naucz. szk. państw., Smolki 16. Dintenfass Eleonora, kupcowa, Szewska 4. — Pinkas, urz. pryw., J. Lea 14 a. Din ter Bina, wł. realn., Brzozowa 9. — Gabrjel, kupiec, Brzozowa 9. Diringer Rozalja, wd. po rewid. P. K. P., Bonerowska 2. Distler Bernard, urz. pryw., Długa 39. — Emil, urz. bank., Śląska 4. D jako w Waler j an, em. st. kontr, skarb., Emaus 7. Długoń Adolf, funkcj. P. K. P., Grzegórzec- ka 6. Długoniówna Marja, urzędn. pryw ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 435 {d696}
  ... skarb., pl. Kazim. Wielkiego 6. Diller Abraham, cholewkarz, Smolki 18. — Jakób, przemysłowiec, Kremerowska 4. — Lazar, urzędn., św. Katarzyny 5. Ditaj Błażej, emer. kol., św. Kingi 13. — Józef, urz. pryw., Wielicka 2. Dimech Peter, ksiądz, Karmelicka 19. Dindorf Witold, urz. kol., Ogrodowa 4. Diner Gustaw, urz. pryw.. Sienna 2. — dawn. Ginsberg Samuel, naucz. szk. państw.. Długosza 12. Dintenfass Eleonora, kupcowa, Szewska 4, tel. 114-04. — Pinkas, urz. pryw., Batorego 20. Dinter Bina, wł. realn., Brzozowa 9. — Gabrjel, kupiec, Brzozowa 9. Diringer Rozalja, wd. po rewid. P. K. P., Ronerow-aka 2. Distler Bernard, urz. pryw., Lenartowicza 12. — Emil, urz. bank., Śląska 4. Ditrich Jan, funkc. państw., Krzemionki 14. Djaków Walerjan, em. st. kontr, skarb., Emaus 7. Długacz Jakób, naucz ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 100 {d20}
  ... Sekcja konserwacji koleji. TeL 59. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. TeL 6. Urząd ruchu kolejowego. TeL 6. Urząd rucbu kolejowego Staroniwa. TeL 101. Urząd pocztowy i telegraficzny. TeL 90. Urząd magazynu tytoniowego. TeL 134. Powiatowy Urząd Ziemski: kierownik Bach Stanisław. Adwokaci-. Dr Breunfeld Zygmunt. TeL 110. Dr Buch Wolf, Dr Czarnek Witold Ksawery. Dr Daniec Wincenty. Dr Deiches (rydor. Dr Dintenfass Isser. TeL 147. DrDzianott Bo-Bolesław, Dr Dzierżyński Jan. Dr Fröhlich Jskób, Dr Frühling Stanisław, Dr Hakalła Stefan. Dr Herzhaft Leon, Dr Hochfeld Wilhelm, Dr Hopfen Feliks, Dr Kalter Ignacy, Dr Kleinmann Bernard, Dr Krogulski Roman- TeL 19. Dr Krzyścisk Jan emer. radca sad.. Dr Lecker Edward, Dr Liwo Józef. TeL 150. Dr Nowaczyński Konstanty emer. radca sąd.. Dr Pełzling Marek ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 280 {d20}
  ... Samuel naucz, języka hebrajskiego, pl. Wolnica 9. Diestner Salomon krawiec, Szeroka 26. Dietrich Dawid urzędn. pryw., Straszewskiego 25. — Wiktorja wdowa po rewid. kolej., św. Krzyża 3. Dika Bruno technik, Helclów 9. Diller Dawid cholewkarz, Św. Katarzyny 5. Dimand Fischel stolarz, Szeroka 35. Dimitrenko Jan krawiec, Chodkiewicza 10. Dina Abraham właśc. bafciarni, Dietlowska 44. Dintenfas Pinkus urzędn. pryw., Batorego 20. Dintenfass Leonora kupcowa, Szewska 4. Tel. 1404. — Marek farmaceuta, Urzędnicza 14. Dinter Simche kupiec, Wita Stwosza 3. Dintuch Adolf urz. pryw., Zielona 8. Distler Salomon krawiec, Szeroka 26. Ditriech Bolesław monter, Włóczków 16 (10). Dizier-Saint Wincenty pułkownik, Batorego 5. Dlubov Zofja Teofila akuszerka, Zygm. Augusta 9. Długasiewiez Michał malarz, Lubelska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 484 {d20}
  ... i Lecznica Chirurgiczno-oi u‹-pedyczna, Zyblikiewicza 9. Preger Natan przemysł drzewny, przeds. budowl., Mikołajska 3. Schermant Ludwik dr., Stradomska 15. „Metalowiec" Organ Związku Metalowców w "Polsce, Dunajewskiego 5. Zakład Czyszczenia Miasta, Poselska 10. Kwiatkowski Stanisław dr. lekarz, pl. Matejki o. Stary Teatr restauracja, Jagietloiiska 1. Bernstein Aleksander agencja eksp. jaj, W isln.i 11. Dintenfass Eleonora handel korzenny. Szewska S. mieszka Szewska 4. Czyżowski Stanisław, Mikołajska 2. Begleiter Maks dom handL, Zyblikiewicza 15. Bauminger Salomon, Św. Sebastjana 32. Georgeon Ludwik aptekarz. Rakowicka 12. Zamorski Stanisław dr. lekarz miejski. Rynek Dębnieki 9. Madeyskich willa. Wola Justowska. Laub Dawid dr. adw., Grodzka 62. Emilewicz Józef dr. adw., Rynek Podg ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dintenfass family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org