Records of the Drexler family in the All Galicia Database

There are currently 337 records for the surname Drexler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Freide DRECHSLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Uren DRECHSLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Benjamin DREXLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Dawid DRESLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • David DRESSLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Dawid DRESSLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Feibusch DRESLER, son of Moses DRESLER and Chane Nesia DRESLER
  and Riwka OTRZERET, daughter of Jacób OTRZERET and Ciwje OTRZERET
  marriage record from Tarnopol Jewish Marriage Banns, Marriage Certificates (1916, 1920-1939)
 • Augustym DREXLER
  1787 property record from Lwów Żółkiew District No. 3 Josephine Survey (1787)
 • Augustym DREXLER
  1788 property record from Lwów Kraków suburbs Josephine Survey, part 3 (1788)
 • Augustym DREXLER
  1788 property record from Lwów Halicz District No. 1 Josephine Survey, part 2 (1787-1788)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 337 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Drexler family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
DRESSLER in
Hrymayliv, Ukraine
GG Member Great Falls, VA
USA
Apr 26, 2023
DRESSLER in
Pidvolochys'k, Ukraine
GG Member Great Falls, VA
USA
Apr 28, 2018
DREXLER in
Podgaytsy, Ukraine
GG Member Bridgewater, MA
USA
Dec 30, 2007

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Drexler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 192 search results for the surname Drexler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 468 {d3534}
  ... , em. porucznik, Miechow- ska 4. Dresner Abraham, kupiec, św. Gertrudy 29. — Juda, kupiec, św. Gertrudy 29. — Samuel, kupiec, św. Sebastjana 5. Dressner Jakób, kupiec, Izaaka 3. Dreszer Marjan, urz. Kasy Oszezędn., św. Tomasza 22. — Piotr, majster szewski, Krupnicza 28. Dretler Berta, naucz. szk. zaw., Ujejskie- go 8. Drewnioka Helena, kupcowa, dr. Zamen- hofa 9. Drexler Józef, majster rymarski, św. Se- bastjana 16. Dreziński Jan, okr. wizyt, szk., Król. Jadwi- gi 78. — Karol, urz. kol., Krowoderska 29. Dręga Mieczysław, urzędn. skarb., Rako- wicka 4. Driller Rubin, dyr. zakł. przem., św. Se- bastjana 10. Draba Marja, wdowa po doc. U. J., Bracka 10. Drobner Bolesław, dr. urz. pryw., szef biu- ra, Straszewskiego 25. — Eugenjusz, urz. pryw., Bosacka ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 44 {d3353}
  ... Fleck; L., Dr. . ...;. Alter J., Dr.. -* Fida A. ' - . - Hiibncr J.’ Katz J„ Inż. - Lauer W. * »«K5tf'-Pilpel J.‹ Dr. 11a. Goliger J.. Baram Sz. . .. '1' Fasler F., Inż. Thürhaus Z., aptekarz Ulm A.. starosta ' . . HOt.; Weiss M.. Mr. Dyr. if-z 14. Steiger Chaskiel - Tennenbaum Sz., Dr. 15. Drexler Z. . 15a. Bendel L. IfTS- Bleich Samson ; Zakrzewscy J. i Z.. Inż, Bach I. Bernhardt A., Inż. Gürbcr J. Kozłowska Z., Prof. Ojscrkis A. Swoboda J., Inż. Nacz. Pa- rowóz. I. kl. Lwów - Za- chód %7- L|jSwit 15-02 ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 111 {d3353}
  ... blaszanych. Rok założenia 1895. Lwów, ul. Francisz- kańska 10 64-30 Zajqc Wojciech. ! Ossolińskich 14 ' 48-32 Zucker Izaak, Bernsteina 4 74-18 BŁAWATNE TOWARY Bardach Samuel, Halicka 1 58-96 Drexler Ignacy, pl. Kapitulny 2 Gonik i Ska, Kazimierzowska 28 18-37 Księdzowski Samuel, Legjonów 41 72-33 Litwinowicz Józef, Halicka 21 15-35 Nuzikowski Piotr, Szajnochy 2 49-48 O.rloś Marja..pl. Kapitulny ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 140 {d3353}
  ... Halicka 20 69-75 i Quest Jan, Lwów, Rynek 37, | 47-37 y rj Porcelana stołowa, kom- j pletne wyprawy ślubne, o- y' raz wyprawy dla szpitali, pensjonatów, restauracyj, stołowni wojskowych, ofi- cerskich i burs. — Wielka wypożyczalnia naczyń. j Verständig J., Jagiellońska 4 36-27 POŚCIEL , Drexler I., pl. Kapitulny 2 13-17 Fränkel J„ Szpitalna 10 86-38 Włosień na materace, y. Lieder A., Szpitalna 10 86-38 Pierze, puch. Iżycki Wł., Kopernika 3 6-06 Pietruszewski A. i M. Mleko, Koral- nicka 6 37-72 Skibiński K., Kopernika 4 51-10 POWIELANIE „De-Ha-Te44, Dom Handlowy i Techniczny ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 175 {d3353}
  ... - radjotechn., Słowackiego 14 47-36 Dresdner Artur, Dr. ginek., m. Słoneczna 29 47-28 Dresdner Robert, Dr. lek. chor. wewn., Piekarska 5 57-47 Dresner S., m. Janowska 117 9-14 Dressier Józef, tow. korzeń.,. - Kopernika 39 64-61 › Dreszer Jerzy, Inż., m. Stryj- '‹1 ska 54 71-47 Drexler Ignacy, Prof. Polit., m. Kochanowskiego 15 60-01 Drewna Składnica Państwowa, Gródecka 103 37-89; Dręgie wicz St., Dr. adw., b. Szopena 4 3-70 - Dręgiewicz St., Dr. adw., m. Zimorowicza 7 40-59 Dręgiewicz Tadeusz, prof., m. Mochnackiego 36 21-70 ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Drexler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org