Records of the Drost family in the All Galicia Database

There are currently 215 records for the surname Drost (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Hessie DRACH
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Sara Gitze DRATH
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Jakim DRACH
  1787 property record from Rawa Ruska Josephine Survey (1787)
 • Rischel, daughter of Hersch DROK?/DROH?
  1805 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Moses Henoch, son of Salamon DROH and -
  1806 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Riwka DRAT
  1806 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Jacob, son of Hersch DROH and -
  1807 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Moses Henich, son of Salamon DROH
  1807 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Sprinze, daughter of Hersch DROH and -
  1809 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Sprinze, daughter of Hersch DROCH and -
  1809 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 215 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Drost family:

There are 11 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
DURST in
Berezhany, Ukraine
GG Member Bridgewater, MA
USA
Jan 1, 2010
DROST in
Staryy Sambor, Ukraine
GG Member Huntington Woods, MI
USA
Jul 3, 2009

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Drost family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 160 search results for the surname Drost at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Krakow Yizkor Book (1959), image 98 {y259}
  ... עמ־ 180: "Krakau in Dir war cinst wenn nicht ausscrlkhe, wenn nicht zu Tatkraft ubcrgchcndc, doch innerliche Rcgsam- kcit, in Dir lebtcn cinst Israelitcn, die den Gcist in sich und unter einander bereichcrtcn. Israelitcn, die die natio- nalc Phantasic cnlflammtcn. jctzt bist Du allcs dcssen beraubt, in Dir findct der Israelit weder Frcudc an seiner politischen Lage, n‹xh stillcn Trost in seincn iibcrsinn- lichen Frwartungen, in Dir findct weder der jiidischc N'ationalgeist seine gchorigc Pflcgc. noch die Wissen- schaft Schutz und Aufnahme. Die cinstigc lnnigkeit ist dahin und die giftigc Saat bigottcr Hcuchclci liat schon tiefc Wurzel gefasst. Nicmand ist da, vcrstosscnes Israel, dcr Dcinc schlummcrndcn Kraftc weeken, Nicmand dcr Dich zum wirklichcn und zum gcistigcn Lebcn ermuntern ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 754 {d696}
  ... Bronisława, emerytka. Karmelicka 46. Trojnarski Józef. urz. pryw., Straszewskiego ö. Trombars Irma, krawcowa, Miechowska 10. Troneczek Anna, urz. pryw.. Warszawska 6. Tropolanka Domicela, em. Fabr. Tytoniu, Florjańska L. 34. Tropp-Speiser Leon, urz. pryw.,św. Sebastjana 15. — Speiser Wilhelm, urz. pryw., św. Sebastjana 15. — f. Kornblüth Wolf, lakiem.. Berka Joselewicza 16. Troskiewicz Wanda, urz. Magtu. Pułaskiego 6. Trost Józef, konlr. poczl.. Słoneczna 17. Trotiner Irena. urz. pryw., Kazim. Wielkiego 67. — Mirla, kupcowa. Kupa 24. — Mojżesz, kupiec, Kazim. Wielkiego 67. Trubicki Witold, major W. P., Mazowiecka 128. Truchanowicz Anloni, majster warszt. kolej.. Karmelicka 23. Trucht Leonja. nauczycielka, Karmelicka 46. Truczka Edward, dentysta, Czysta 8. — Walerja, wd. po nacz. Sądu ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 355 {d695}
  ... P, Lubicz, Bastjon V. Trojnar Jan, sierżant W. P, koszary Chodkiewicza. Trojnarska Bronisława, wdowa po poborcy podatkowym, Zamojskiego 38. Trojnarski Józef, kelner, Lenartowicza 5. Trombars Fryderyk, litograf, Olsza 264. Tropp Leon, urz. pryw, św. Sebastiana 15. 'l roskiewiczówna Wanda, urz. pryw, Pułaskiego 5. Trószyńska Jadwiga, lekarka, asyst. klin. okul., Kopernika 38. Trost Józef, st. ofc. poczt, Lubicz 3. Trucalek Antoni, m. mydlarski. Długa 27. Truchanowicz Antoni, ślus. kol. Kątowa 10. Truka Teodor, dyrektor szk. im. św. Scholastyki, Mikołajska 2. 'Irukowa Zofja, nauczycielka, Mikołajska 2. Iiuskolaska Marja, wd. po nacz. wydz. Tow. Wz. Ubezp, Karmelicka 33. Truskolaski dr. Ernest, sędzia okręg. Garncarska 16. T. 3429. — Jan, urz. Tow. Wz. Ub, Karmelicka 33. Truszkiewicz Hipolit ...
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 667 {d32}
  ... Ludwik, naucz., 20. XL 914. Wiedeń, VIII., Langegasse 1. 17, L, d. 15. 3 os. Thaler Jetti, nauczycielka, 13. XI. 914. Wiedeń, IX., Harmoniegasse 1. 2, d. 11. 1 os. Tischler Eliasz, kup., 2. IX. 914. Horatitz, Saaz, Czechy. 8 os. Towstiuk Teofila, wd. po ks., 30. VHI. 914. Wiedeń, VI., Gumpen- dorferstrasse 1. 145. 2 os. Trost Zofia, wd. po lek., —. Wiedeń, IX., Marktgasse 1. 47. 3 os. Trusiewiez Marya, naucz., —. Wiedeń, XVIII., Hofinanng. 1. 7. 2 os. Trzcińska Aida, pryw., —. Wiedeń, VII., Mondscheing. 1. 6. 1 os. Ucrainet Jerzy, nauczyciel, 5. I. 915. Wiedeń, VI., Iiniengasse L 16, L, d. 7. 2 os. Ulińska ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 449 {d13}
  ... 31. — Józef, prof. szkoły realn. Głęboka 16. — Piotr, naucz. Niemcewicza 24 Trólka Marcin, woźny poczt. Polnal2 Trombars Henryk, oficł. domen Piotra 19 Tromel Dawid, em. urz. Gródecka49 Trompeteur Honorata, wd. Piotra 9 r— Krystyna, wd po lekarzu, Hofmana 3. Tromson Stanisława, wd. Lenartowicza IIa. Tropak Dymitr, podurzęd. pocztów. Leśna 10. Troskolariski Stanisław, aptek. Sadownicka 18. Trost Filip, inkas. Sykstuska 8. — Izydor, restaur. Zofii 11. — Maurycy, przemysł. Zoffi 11. Truchanowicz Aleksander, kierown. biura pracy, Kopernika 22. Trudnar Anna, em. Działyńskich 3 Trumpus Adam. muzyk, Piastów 17 Truś Jan, kapital. Długosza 26. Trusiewicz Edward, em. radca Dw. Wronowskich 17. — Wiera, nauczyciel, ul. Borkowskich 30. — Zygmunt, oficł sąd. Jozafata 11 Trusz Filipina, pryw. Supińskiego ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Drost family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org