Records of the Dunst family in the All Galicia Database

There are currently 10 records for the surname Dunst (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Malke, daughter of Hersch DUNS and Chaje KOLLER
  1853 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Feige, daughter of Samuel DÜNST and Sure
  1869 birth record from Podhajce Jewish Births (1854-1881, 1884, 1886-1889)
 • Izak EINHORN, son of Benjamin EINHORN and Hendel POHORYLLES
  and Betti DUNST, daughter of Salomon DUNST and Etie Breine
  1930 marriage record from Śniatyn Jewish Marriage Banns (1922-1935, 1939)
 • Meier, son of Chaskel GLÜCKSTERN and Ruchel ABERBACH vel DURST
  1938 birth record from Stanisławów Jewish Births (1933, 1934, 1938)
 • Chaje DUNST
  1939 census record from Zabłotów Residents (1939)
 • Moses DUNST
  1939 census record from Zabłotów Residents (1939)
 • Moses DUNST
  1939 census record from Zabłotów Residents (1939)
 • Chaja DUNST
  1939 tax record from Zabłotów Jewish Taxpayers (1939)
 • Moses DUNST
  1939 tax record from Zabłotów Jewish Taxpayers (1939)
 • Moses DUNST
  1939 tax record from Zabłotów Jewish Taxpayers (1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 10 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dunst family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
DUNST in
Kolomyya, Ukraine
GG Member San Diego, CA
USA
Jan 30, 2019
DUNST in
Zabolotiv, Ukraine
GG Member San Diego, CA
USA
Jan 30, 2019
DAMAST in
Janow, Poland
GG Member Santa Barbara, CA
USA
Dec 31, 2004

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dunst family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 179 search results for the surname Dunst at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Galicia Business Directory, image 410 {d140} notes
  ... krajowa. Wilairowice to. Barbei Józef. ° Fox Alojzy. Winniki to. Döriuger Rozyna. ° Lipski Fr mci-szek. " Zarzyeziiy Walenty. Wojnicz to. Landwirth Izaak. 0 Ozga Antoni. Wola batorska (p. Niepołomice). Lieban Abraham. Wybranówka to. Feiner Aron Leib. Zabierzów to. Felczer Psachia. Zabłocie (p. Żywiec). Froniowitz L. (ul. Główna 162, telefon 1S). piekarnia. ° Löwy Fman. ° Rübenfeld Salomon. Zabłctów to. Dunst Mojżesz. Zakliczyn to. Sehlciiger Szymon. ° Rzepecki Wład. Zakopane to. Daniec Władysław. Zalas (p Krzeszowice). Fürber Szymon. Zaleszczyki to. Jędrzejów ski Wojciech. 0 Karpel iittla. ° Kurz Izaak.°Strum Izaak."Turkiewicz Maryan. Zamarstynów to. Baraniecki Józef. ° Biernat Kasper. ° (iabel Fliasz. ° Micina Antoni. ° Swięch Antoni. Zator to. Berger Jakób. Zawoja ‹». Brüll Salomon ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 441 {d140} notes
  ... . Ustrzyki dolne to. Kohl Mojżesz. Wadowice. Gutglas Izrael. Wadowice (Lwowska). Menasche J., fabryka wody sodów ej. Wadowice. Ruii Józef. ° Spiegel Mojżesz. Wieliczka to. Stöger Majer. Wilamowice xr. Schneider Franciszek, apteka i w y rób w ody sodów ej. Zablocie (p. Żywiec). Glasner Adolf. ° Tugend-haft Ignacy, zjednoczone fabryki wody sodowej (Głowna. Tel. 106/VIII). Zabłotów to. Dunst Salomon. Zakopane to. Zamojski hr. Władysław. Zaleszczyki to. Huhn Alter. Zbaraż to. Bieler Dawid Elo. PFa. ° Weinsaft Mendel. Zborów xr. Ronigcr Ław id. PFa. ° Sygal Perlą. Złoczów to. Mohl Szymon: Żabno to. Rosner Nusen. Żółkiew to. Cukier Ignacy. ° Skokan Stefan. Żydaczów to. Goldner Józef. dowej i limoniadek owocowych. PFa. 2 mot. elektr. 8'/2 HP. Rob. 8 (Zamarstynowska 23). ° Riittel Hersz, moszcz ...
 • 1907-1913 Galicia and Bukovina Business Directory (Leuchs vol. 19b), image 336 {d667} notes
  ... Propinationspachtung: •Frühling L. Zablotów Mkt. u. Crem., 4242 E. Kreisger. Ko- I ‹ ni i....., Dezirksger.. Steuera.mt. K. k. Tiul ni kfabrik. Kaufmännischer Verein, ß to u. 58. Gasth.: Fischöl II. L./Lazarów Jos. Notar: Schapiro Adolf Aerzte: Dr. Lic Feibc/Dr. Neubej...... Siegmund Apotheker: Bahr Eugen Auskunftei. Agentur- u. Commissions-gesch.: •Hleiiuniiii L„ auch Incasso /•Thau Willi. Bäcker: Dunst Rubin Bankgesch.: Kaufmännische lluinleU-u. Gewerbe-Bank / 'Spar- u. Vor-m liussverein r. G. m. b. ll./°Thiau ( Laim, Jacob's, auch Inca-sso/'Thau I lavid, Schmils i 0 I hau Jacdb/°Thuu .M., Jacob's. Wechselstube / •'J'lnui Sani. / °Tlia u Willi. \\ echseMube Baumaterh.: Englei FeiweJ Buchbinder: Grunwortz Chaim / Fieber Mendel Cigarrcn- u. Tabakh.: K. K, Iii ik l.ilnik Eierh ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 2), image 406 {d212} notes
  ... Taub Izrael Józef. Wilamowice (p. w m.), Schneider Franc szek, apteka i wyrób wody sodowej. Wiśnicz nowy (p. w m.), Hillel Taube. Z a błocie (p. Żywiec), Glasner A., (Nr. d. 264), wyrób wody sodowej. Z a b ł o c i e, Szczepański Stanisław. Z a błocie (Nr. d. 16), Tugendhaft Ignacy, wyrób wody sodowej (p. Ins. str. 81). Wyrób wody sodowej, syfony i krachle wszelkiego rodzaju. Zabłotów (p. w m.), Dunst Salamon • Mehr Chaim. Zakopane (p. w m.), Zamojski hr. Władysław. Zaleszczyki (p. w m.), Kajetanowicz S. Z a ł u b i fi c z e (p. Nowy Sącz), Teichteil Jakób. Zborów (p. w m.), Si gal S. • Szabas Mojżesv. • Rappaport Adolf, apteka. Złoczów (p. w m.), Aspis Szmelke, fabryka wody sodowej • Imber Marek Szmaje • Mohl Szymon « Perlmutter Jakób • Schalet Berisz. Żółkiew (p. w m.), Cukier Ignacy ...
 • 1905 Krakow and Podgorze Business, Address, and Telephone Directory, image 41 {d432} [to view, after clicking link, change 1 at top to 41]
  ... bez szwu, gorsetów do prostego trzymania się i dla kalek, sznurówek dla pan najnowszej konslrukcyi, nie szkodzące zdrowiu w noszeniu, lub też kto /. dotychczasowego nie jest zadowolony, raczy się z calem zaufaniem udać osobiście lub listownie do wynalazcy najlepszych bandaży, które są polecane przez Wnych Panów Profesorów i Lekarzy i zostały odznaczone na wystawach lekarskich we Lwowie, Krakowie, Wiedniu i 1. d. wielkimi złotymi i srebrnymi medalami za przewyższanie dobrocią nie-= tylko wyroby krajowe ale i zagraniczne. = &% L. KNAPIŃSKI KRAKÓW, ULICA SŁAWKOWSKA L. 4. Dnst.ittf.i illa cis krńl. klinik, s/piLili wojskowych i cywilnych,

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dunst family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org