Records of the Dziurzynski family in the All Galicia Database

There are currently 6 records for the surname Dziurzynski (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Basil JURSENSKI
  1787 property record from Nadwórna Josephine Survey (1787)
 • Bazyli ZOZINSKI
  1788 property record from Żółkiew Josephine Survey (1788)
 • Wawrzyniec DZIURZYNSKI
  1788 property record from Łancut Josephine Survey Tax-Reclassification (1788)
 • Stanisław DZIURZYNSKI
  1820 property record from Podhajce Franciscan Survey (1820)
 • Anton DZIURZYŃSKI
  1851 property record from Siennów Landowners (1851)
 • Anton ZULIŃSKI/ZURINSKI
  1911, 1914, 1917 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Trade and Industry - Commercial and Craft Activities (1878, 1893, 1906, 1908-1918)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 6 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dziurzynski family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dziurzynski family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 196 search results for the surname Dziurzynski at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1938 Przemysl Business Directory, image 42 {d755} notes
  ... 27. Włodarczak Jan, Mickiewicza 3. Obuwia pracownie. Buczek Kazimierz, Dworskiego 13. Buńkowski Józef, Sienkiewicza 12. Burakowski Michał, Poniatowskiego 5. Burakowski M., Krasińskiego 5. Chabasiewicz Andrzej, Wincentego Pola 31. Chorbaczek Jan, Targowica—bazary. Cekada Jan, Plac Konstytucji 6. Czepiel Michał, Pułaskiego 18. Dorocki Mikołaj, św. Jana 56. Dudziński Teofil, Dworskiego 73. Dziurzyński Stanisław, Grunwaldzka 156. Dziurzyński Marcin, Bema 6. Droździak Jan, 3-go Maja 73. Dworzaczek Karol, Słowackiego 74. Dziukiewicz Michał, 3-go Maja 31. Fürst Ignacy, Franciszkańska 20 (w podwórzu). Farian Franciszek, Dworskiego 32. Herodes Józef, Rynek 11. Homicki Julian, słowackiego 81. Holicki Albin, Targowicza — bazar — A; 3. Hahn Ignacy, Smolki 26. Koczan Jan, Dworskiego 28. Koczy nasz ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 145 {d3534}
  ... Ronka Eugenjusz, Inż. Rossknecht Roman, Inż. Scherer Wiktor, Inż. Schimitzek Antoni, Inż. Seifert Mieczysław, Inż. Skarżeński Leon, Inż. Szancer Ka- rol, Steinberg Joachim, Weinberg Bertold, Zajączek Edward, Dr. Zimmerman Juda. SEKCJA HANDLOWA. Członkowie: Inż. Adelman Aleksander, Bellak Emanuel, Bincer Konrad Dawid, Bortnik Tan, Dembitzer Teodor, Prof. Dr. Dziurzyński Tadeusz, Fic Piotr, Fromowicz Leopold, Dr. Fussman Józef, Gottlieb Zygmunt, Holzer Leon, Jakubowski Eugenjusz, Jamont Marjan, Kwiat- kowski Jan, Landau Izydor, Dr. Łapiński Jan, Dr. Macharski Leopold, Margulies Łazarz, Neumann Mak- symiljan, Nowak Karol, Nowakowski Stanisław, Pfeffer Rafał, Pineles Abe, Porębski Stanisław, Rąb Stanisław, Reim ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 220 {d3534}
  ... Jan. Docenci: X. Dr. Bieleniu Alfons, X. Dr. Kowalski Kazi- mierz Józef, X. Dr. Pastuszka Józef, X. Dr. Krzesiński Andrzej, X, Dr. Kruczyński Tadeusz. Lektorzy: X. Dr. Hanuszek Szymon, X. Piwowarczyk Jan, X. Dr. Florkowski Eugenjusz. Kierownik kanceiarji: X. Dr. Bystrzonowski Antoni. WYDZIAŁ PRAWA. Profesorowie honorowi: Dr. Wróblewski Stanisław, Dr. Bobrzyński Midhał, Dr. Rostworowski Michał. Kolegjum Profesorów: Dziekan i przewodniczący: Dr. Zoll Fryderyk. Prodziekan: Dr. Dziurzyński Tadeusz.
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 222 {d3534}
  ... ) Dyrektor: prof. Dr. Rostworowski Michał. 10. SEMINARJUM PRAWA CYWILNEGO, ODDZ. I. (tamże) Dyrektor: prof. Dr. Zoll Fryderyk. 11. SEMINARJUM PRAWA CYWILNEGO, ODDZ. II. (tamże) Dyrektor: prof. Dr. Gw.iazdomo.rski Jan. 12. SEMINARJUM PRAWA I POSTĘPOWANIA SĄDOWO- CYWILNEGO (tamże) Dyrektor: prof. Dr. Gołąb Stanisław. 13. SEMINARJUM PRAWA HANDLOWEGO I WEKSLOWEGO (tamże) Dyrektor: prof. Dr. Dziurzyński Tadeusz. 14. SEMINARJUM PRAWA I POSTĘPOWANIA KARNEGO (tamże) Dyrektor: prof. Dr. Wolter Władysław.
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 229 {d3534}
  ... .i inicjatywy gospodarczej. Lektor Uniw. Jagiell. H. Bernard wykłada język1 i ko- renspondencję francuską. Inż. H. Dudek, b. wiceminister Robót Publicznych, em. dyrektor Okręgowy Robót Publicznych, wykłada samorzą- dowe roboty publiczne. Prof. Uniw. Jagiell. Dr. R. Dyboski, b. dziekan Wy- działu Filozoficznego U. J., wykłada Problemy Ameryki współczesnej. Prof. Uniw. Jagiell. Dr. T. Dziurzyński, b. dziekan Wydziału Prawa U. J. wykłada prawo handlowe, wekslo- we i czekowe. Lektor Uniw. Jagiell. Dr. W. Francie, Dyrektor Pań- stwowego gimnazjum w Katowicach, wykłada język serbs.- chorwacki i ustrój gospodarczy na Bałkanach. 'Prof. Akad. Sztuk Pięknych Józef Gałęzowski, b. rek- tor :i dziekan tejże Akademji, wykłada gospodarcze zna- czenie przemysłu artystycznego ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dziurzynski family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org