Records of the Eiferman family in the All Galicia Database

There are currently 95 records for the surname Eiferman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Julias EIFERMANN, spouse of Regina , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Julius EIFERMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Julius EIFERMANN, spouse of Regina EIFERMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Julius EIFERMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Regina EIFERMANN, spouse of Julias EIFERMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Regina EIFERMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Regina EIFERMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Boruch EIFERMANN
  1821 property record from Kołomyja Franciscan Survey (1821)
 • Abrahm, son of Moses EIFERMAN
  1846 birth record from Kosów Jewish Births (1842-1868)
 • Jankel, son of Moses EIFERMAN and Koine
  1848 birth record from Kosów Jewish Births (1842-1868)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 95 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Eiferman family:

There are 4 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
EIFERMAN in
Kolomyya, Ukraine
GG Member Ramat Gan,
ISRAEL
Feb 8, 2018
EIFERMAN in
Kolomyya, Ukraine
GG Member Framingham, MA
USA
Dec 25, 2007

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Eiferman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 181 search results for the surname Eiferman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 446 {d696}
  ... 10. — Jonas, rzeznik, Wolnica 13. — Lazar, krawiec, Szeroka 27. — Maksymiljan. wł. zakł. fryzjerskiego. Mikołajska L. 26'. — Markus, piekarz. Szeroka 27. Eichner Mieczysław, kupiec. Topolowa 33. — Moses, zegarm., Kalwaryjska 26. — Pola, hafciarka, Szeroka 27. — Regina, urz. pryw., Wolnica 13. , — Szymon, technik dent., pl. Nowy 4. Eichorn Feigeł, pryw., Dajwór 4. Eidmann Erwin, urz. bank.. Zielona 10. Eiferman Arnold, blacharz. Kącik 5. — Gizela, krawcowa, Miodowa 39. a — Hersch, blacharz, Miodowa 39. Eigenmacht Zygo, fryzjer, św. Wawrzyńca 20. Eiger Józef, agent, A. Potockiego 13. — Salomon, emer. urz., A. Potockiego 13. Eigerman Abraham, handlowiec, Józefa 6. — Samuel, kupiec, Józefa 6. — Zygmunt, handlowiec, Józefa 6. Eilbaum Bernard, kupiec. Sławkowska 23. — Chiel, kupiec. Sławkowska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 285 {d20}
  sar SKOROWIDZ 1 KSIĘOA ADRK30WA Eichorn Laura przemysł., T. Kościuszki 24 {10). Eidfer Selig mleczan, Na Stawach 3. Eiferman rłnsch blacharz. Pasterska 16. Eurer Salo emer. urzedn. bankowy, A. Potockiego 13. Edbaom Eliasz kupiec Bartosza 2. — Wilhelm kopiec, Sławkowska 23. Eiłweiner Olga, urzedn. Kasy Ossczęd., Biskupia 6. Eimer Zygfryd, wł. realn., Królowej Jadwigi ii. Ej ner Marja prywatna, iw. Gertrudy 16. Einhorn Ananiasz wł. realn,, Sobieskiego 15. — Chaim Salomon kupiec Dietłowska 5. — Emanuel kupiec Zyblikiewicza 10. — Gusta prywatna, Dietlowska 51. Hirsch kupiec. Szeroka 30. kopiec, Krakusa 7-dr łekarz, Karmełicka 28-kupiec Krakusa ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 135 {d3374}
  ... nowskich 36. Eichelberger Jan, wł. druk., Żółkiew- ska 38. — Michał, maszyn, kolej., Kaszte- lańska 7. Eichenkatz Zygmunt, kantorz., Rappa- porta 17. Eichler Izrael, ajent, Objazdowa 8. — Samuel, kup., Zborowska 26. Eichner Moritz, dyr. bank., Akade- micka 21. Eidelheit Józef, dr., sekr. skarb., Sa- piehy 53. — Wolf, kup., Słoneczna 16. Eidler Feiwel, ofic., Jadwigi 10. Eiferman Julian, przemysł., Chodkie- wicza 8. Eigenfełd Arnold, ajent handl., Ko- tlarska 5. Eile Henryk, ref. Izby handl., Osso- lińskich 10. — Jakób, ajent hadl., Kochanow- skiego 14. — Zygmunt, urz. bank., Kotlarew- skiego 1. Eilen Adolf, ajent handl., Bema 31 a. Eilhardt Edmund, urz. Wydz., Dłu- gosza 18. Eilmes Jan, młyn., Zaciszna ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 624 {d3374}
  ... Tomaszewski Alojzy, Ossolińskich 9 Überall Izr. Abr., Łyczakowska 6 Waintraub Leib, Krasickich 7 Weitz Samuel, Bóżnicza 19 Weiss Jakób, Kopernika 28a — Abraham, Serbska 1 -— Mendei, Ruska 4 — Samuel, Sobieskiego 15 Zwiebel Mar., Kazimierzowska 23 Techniczne artykuły. Technische Artikel. Badian Hil., Gródecka 20 Eiferman Juliusz, Krasickich 18 Te- lefon 614 Hausmann (Bracia), Krasickich 15 Hincinger Czesław, Zamarstynów Lwowska 48 Tel. 1165 Kern Robert, Kopernika 18 Liss Paweł, Sapiehy 6 Pollak Ignacy, Szeptyckich 19 Wohl Oskar, Kościuszki 24 Tłumacze sądowi zaprzysię- żeni. — Dolmetscher. Dla angielskiego: Czuruk Bolesław ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 603 {d13}
  ... 10 Toczyski Kazimierz, pracownia tapicerska, magazyn mebli i de-koracyi pokojowych, Sykstuska 19 Telefon 459 Tomaszewski Alojzy, Ossolińskich 9 Uberall Izr. Abr., Łyczakowska 6 Waintraub Leib, Krasickich 7 Weitz Samuel, Bożnicza 19 Weiss Jakób, Rzeżnicka 9 — Abraham, Rerbska 1 — Mendel, Ruska 4 — Samuel, Sobieskiego 15 Zwiebel Mar., Kazimierzowska 23 Techniczne artykuły. Badian Hil. Gródecka 39 ‹Eiferman Juliusz, Krasickich 18 Telefon 614 Hincinger Czesław, Kraszewskiego 25 Hirschhorn Jakób, Sykstuska 8 Kern Robert, Kopernika 18 Liss Paweł, Wałowa 31 Wohl Oskar, Kościuszki 24 Tłumacze sądowi zaprzysiężeni. — Dolmetscher. Dla angielskiego: Postel Paweł prof., Gm. Skarbka Sadowski Leon, Sapiehy 5 Unger Stanisław dr., Akademicka 12 Dla francuskiego: Czuruk Bolesław, pl. Akademicki ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Eiferman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org