Records of the Elinger family in the All Galicia Database

There are currently 101 records for the surname Elinger (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Juda HELINER?
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Dwore HELINER?
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Brandel Lea HELINER?
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Moses Meier GELLINGER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Elo ELINGIER
  1810 census record from Skała Jewish Residents (1810)
 • Eliakim GALLATZER and Hinde EILINGER
  1816 marriage record from Brody Jewish Marriages (1815-1871)
 • Johan ILGER
  1820 property record from Podhajce Franciscan Survey (1820)
 • Hersch ELINGER
  1820 property record from Dynów Franciscan Survey (1820)
 • Szapsze ETLINGER
  1826 census record from Korolówka Residents (1826)
 • Hersch HELINER
  1830 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 101 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Elinger family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Elinger family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 180 search results for the surname Elinger at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1912 Galicia Telephone Directory, image 123 {d12}
  ... 18. b) pracownia, ul. Michakowakiego 5. 15(il Sekcya konserwacyi kolei póxnocne,j c. k. (państwowej), ul. Lubicz 19. 2355 Sekcya I konserwacyi e. k. kolei państw., ul. Lubicz 14. 2356 Sekcya II konserwacyi c. k. kolei państw., ul. Lubicz 1.4, 0250 Sekcya konserwacyi telegrafów i teletonbw, c. k., gl. gmach pocztowy, ul. Wielopole 2. 1577 Selinger Bracia, , sklad drzewa budowlanego, Podgórze, ul. Dku2168 ~elinger I. „Nordsterng T® 1507 Schwarz Henryk, handel bxa ~ warzystwo asekuracyjne, ulica watny i pracownia konfekcyi Floryańska 10. damskiej, ul. Grodzka 13.: 0445 Sembrat Franciszek, zak$ad a) sklep, wychowawezy dla młodzieiy szkól b) mieszkanie radcy Schwarza. §rednich, ul. Pędzichów boczna 5. ' 2056 Seńkowski dr. Ilichax, docent rzym.vnl Uniw. Jagiell. laboratoryu› ...
 • 1888 Krakow Calendar, image 205 {d117}
  ... Józef, dla śpieVu; dr Duszak, dla religii wyz. moj.; X. Gabryś, dla rei. wyz. augsb. Na rok szkolny 1887/8 wpisało się 272 uczniów. C. k. Rada Szkolna okręgowa. (Rynek, Pałac Spiski II piętro). Na powiaty: Krakowski, Chrzanowski i Wielicki Przewodniczący: Kazimierz hr. Borkowski, c. k. starosta i t. d.; Zastępca przewodniczącego: Antoni hr. Wodzicki, właściciel dóbr i 'delegat Rady powiatowej chrzanowskiej; Inspektor: Elin-ger Apolinary; Członkowie: X. Maciej Fox, kanonik kapituły kated., reprezentant wyzn. katol.; dr Oettinger Józef, prof. Uniw. i t. d. reprezentant wyzn. izrael.; Nowacki Floryan, burmistrz m. Podgórza, del. wielic. Rady pow.; Mieroszowski hr. Sobiesław, deleg. krak. Rady powiat., właściciel dóbr; Gröle Franciszek, zastęp, dyr. szkoły wydziałowej w Wieliczce, reprezentant ...
 • 1886 Krakow Calendar, image 77 {d305}
  ... . Dobrowolski Al., histoiyi kraju rodz., Czyński Czesław jęz. franeusk., Sierosławski Józef śpiewu. Bobek Kazimierz gimnastyki, Gabryś Jerzy rei. ewang., dr. Duschak Maurycy rei. mojżesz. C. k. Rada Szkolna okręgowa (Rynek, Pałac Spiski 2 piętro). Na powiaty: Krakowski, Chrzanowski i Wielicki. Przewodniczący: Kazimierz hr. Badeni, c. k. radca dworu i t. d. Zastępca przewodu.: Vacat Inspektor: Elinger Apolinary. Członkowie: X. Cholewiński Wacław, prob. par. ś. Krzyża, prof. Uniw., dcl. Konsyst.; dr. Oettingcr Józef, prof. Uniw. itd. reprezentant wyzn. izrael.; Nowacki Floryan, burmistrz m. Podgórza, deleg. wielick. Rady pow,; Mieroszowski hr. Sobiesław, deleg. krak. Rady powiat.; Wodzicki hr. Antoni, dcl. chrzan. Rady pow.; Grölc Franciszek, zast. dyr. szkoły wydziałowej w Wieliczce ...
 • 1885 Krakow Calendar, image 119 {d116}
  ... Józef, śpiewu; Bobek, gimnastyki ; Gabryś Jerzy, religii ewangelickiej; dr. Duschak Maurycy, religii mojżeszowej. C. k. Rada Szkolna okręgowa. (Rynek, Pałac Spiski 2 piętro.) I Na powiaty: Krakowski, Chrzanowski i Wielicki. Przewodniczący: Kazimierz lir. Badeni, c. k. | radca dworu itd. Zastępca przewodu.: Ilorwath i Apolinary, delegat Rady powiat, w Chrzanowie, ' c. k. notaryusz itd. Inspektor: Elinger Apolinary. Członkowie: X. Cholewiński Wacław, prob. par. ! ś. Krzyża, prof. Uniw., del. Konsyst.; dr. Oetdnger i Józef, prof. Uniw. itd. reprezentant wyzn. izrael.; j Nowacki Floryan, burmistrz m. Podgórza, deleg. wielic. Rady po w.; Mieroszowski hr. Sobiesław, j del. krak. Rady pow.; Stahlberger Teodor, dyr. i gimn., reprez. zawodu naucz.; Badańczyk Ferdy-naud, naucz, kierujący szkoły ...
 • Skala-Podilska Yizkor Book (1978), image 297 {y93}
  ... Ochshorn, Sara 32 Skala Sep. 1942 949. Ochshorn, Zvi 7 Skala Sep. 1942 950. Olinger, Baruch 45 Skala 1943 951. Olinger, Mina 43 Skala 1943 952. Olinger, Lea 13 Skala 1943 953. Olinger, Fischel 10 Skala 1943 954. Olinger, Nisan 47 Czortkow 1943 955. Olinger, Sima 45 Borszczow 1943 956. Olinger, Munio 15 Czortkow 1943 957. Olinger, Moses 39 Skala Sep. 1942 958. Olinger, Klara 32 Skala Sep. 1942 959. Olinger, Mania 2 Skala Sep. 1942 960. Olinger, Debora 79 Borszczow 1943 961. Olinger, Malcia 52 Borszczow 1943 962. Oper, Chaim 46 Skala ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Elinger family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org