Records of the Ellenberg family in the All Galicia Database

There are currently 222 records for the surname Ellenberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Wolf Leib ELLENBERG
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Reizel ELLENBERG
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Leon ELENBERG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leon ELENBERG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hela ELLENBERG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leon ELLENBERG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Berisch ELLENBERG
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Jankel HOLLENBERG
  1788 property record from Brody Josephine Survey (1788)
 • Simon ELLENBERG and Rebeca ROTH
  1805 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Simon ELLENBERG and Rebeka ROTH
  1805 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 222 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Ellenberg family:

There are 4 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ELLENBERG in
Pidvolochys'k, Ukraine
GG Member Rockville, MD
USA
Aug 1, 2019
ELLENBERG in
Kolomyya, Ukraine
GG Member Bronx, NY
USA
Jul 27, 2015

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Ellenberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 57 search results for the surname Ellenberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 245 {d696}
  ... 18 il8u 396 Fundusz Szpitala św. Łazarza w Krakowie. — Pawilon neurologiczny (288). 20 .198 Bratnia Pomoc Medyków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (382). Naroinlk uL Śniadeckich. Dalelnlea XIX. 22 (241 26 Zgromadzenie P. P. Franciszkanek przy kościele św. Andrzeja w Krakowie (40, 53). Żak z Talagów Józefa (640). parcele. 180 Dr. Berski Paweł, Bębenek Franciszek, Braciejowski Abraham, Chana i Ellenberg Blanka (347). 21 Bębenek Franciszek (42. 90i. 218 Stein Rachela (632) 329 Zawodna z Wajdów Marja (346). 38 Kuncowa Antonina (349). 22 Kołacz Zdzisław, Aldona. Kazimierz, Ce-cylja, Stefanja i Gadek Stefanja (43, 3841 219 Gadek Marjan i Stefanja (380). 89 Główny Komitet Opieki nad Ochronkami dla małych dzieci w Krakowie (44). 42 (441 8 Littman" Aleksander (31). Naroinlk ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 330 {d696}
  ... Jacek. — „Pod Trzema Różami" (36). 1° Szulc 2° Mirocha z Halskich Janina (35). Czernecki Stanisław Stefan 2' im., Beret 27 10 24 207 208 209 210 Antonina. Kowalczyk Feliks, Stefanja. z Czerneckich Batycka Janina Marja 2 im. i Stelmachowska Aleksandra Walerja Anna 3 im. (34). 231 Kopff Aleksandra i Bronisław (33). Narożnik Plant. Narożnik Rynku Głównego. Patrz Rynek Główny 30. Ellenberg Józefina Ita Perlą 3 im. (9). Meisels Ignacy, Eljasz Karol Józef 2 im. i Janina z Rosenbergów (wejście ul. Jagiellońska 8). (10). Patrz ul. Jagiellońska 8. Narożnik nl. Jagiellońskiej. Patrz ul. Jagiellońska 7 (7a). Płonka Józef, Józefa z Trąbków, Trąbka Kazimierz. Jan. Bronisława i Sadowska z Pionków Kazimiera (22). Ciołkowska Katarzyna (23). Grabowski Stefan, Marja, Anna, Józef, Irena ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 236 {d20}
  ... Marja (39) Heggenberger Jacek — „Pod trzema różami" (36) Halski Edmund Ludwik 2 im. (35) Czernecki Jan, Beret Antonina, Kowalczyk Slc-[anja, Feliks i Batycka z Czerneckich Janina Marja 2 im. (34) Kopff Bronisław i Aleksandra (33) Naroinik Plant. Naroinik Rynku Glówneyo. 2 24 Patn Rynek Główny 30 4 207 Ellenberg Józefina Ita Perlą 3 im. (9) 6 208 Firma I. Meisels, Ska z ogr. odpow. i Dr Mei- sels Adolf (10) 8 209 P.tn ul, Jajriellońako 8 Narożnik ul. Jngicllanskiej. , 10 210 Paln ni. Jagiellonka 7 9 222 11 223 13 224 15 225 17 226 19 227 21 228 23 229 25 230 27 231 20 22 22 2151 2161 217 218 12 211 Płonka Józef I Józefa, Trąbka Kazimierz, Zofja ! i Bronisława 122) 1 14 212 Ciołkowska Katarzyna (23; 16 213 Grabowski Stefan, Mar/a, Anna, Józef, Irena, ' Stanisław ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 117 {d695}
  ... Elgict Eliasz Dawid. p›m. handl. Estery 8. — Ja'i, szewc, św. Gertrudy 23. — Szabse. piekarz. Wolnica 11. — Wojciech, szewc. Krowoderska 25. Llgetówna Józeta,- pom. handl, św. Gertrudy 23. Eliasiewicz Dawid, handl. starzyzny. Szeroka 1. Eliasz Władysław, art. rzeźbiarz, Zakrzówek 61. Ełiaszowna Wanda. dyr. szkoły. Loretańska 18. EIjaszowicz Mirsz, krawiec, sw. Gertrudy 21. Ule chaim, szklarz. Augustiańska 19. Ellenberg Paweł, wspołwl. kopalni węgla, Duna- •ewskiego 9. * Eilend Helena, modniarka, Dietlowska 44. — Herman, kapelusznik. Dietla 44. — Józef, woźny sąd.. Eilarccka 17. Elling Jrkób, urz bank. Pl. Dominikański 1. Ellinger Wincenta, emer. nauczyć, Dietla 107. riłsenberg dr. Henryk, docent Uniw. lag. Elsner Chaim. kuśnierz, Dajwór 4. — Elkan, pom. handl.. Dłifgosza 5. — Herman ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 433 {d695}
  ... Rebeka z Ehrlichów 121—VI. — Sabina z Fränklów 24—XVII. Eisenthal Anna 195—VI; 400—VIII." — Berisch 400—VIII. — Chaskel 400—VIII. — Eliasz 400—VIII. — Pesla 400—VIII. — Pinkus 400—VIII. Eislandowa Lieba z Nussbaumów 519—VIII. Ekielski Władysław 31—III. Ekstein Dawid 759—XXII. — 3ozalja 759—XXII. Elias Jakób 45—VI. — Mirjam 45—VI. Eliasz Tadeusz 459—XII. Eljaszowa Pepi, recte Pessla z Cypresów 100-VII. Ellenberg Ita Perlą Józefina 3 im. 9—I. Elsner Anna 403, 404. 405—XVI. — Franciszka 99—XIX. — Maurycy 679—XXII. — Rudolf recte Majer 237—XII. — Sabina 237—XII; 162, 163—XXII. — Zygmunt 403. 404, 405—XVI. Elsnerowa Cecylja z Finderów 84—XXII.

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Ellenberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org