Records of the Eneman family in the All Galicia Database

There are currently 15 records for the surname Eneman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Krzysztof HEYNEMAN
  1787 property record from Zaleszczyki Josephine Survey (1787)
 • Isaias HENEMAN or HENNMA
  1818 school record from Pest University Jewish Medical, Surgical, Midwifery Students (1793-1846)
 • Boruch HANOMANN
  1852 property record from Mościska House Owners (1852)
 • [no given name]
  1893 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1894 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1896 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Jacob ENNEMANN
  1898 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Criminal Cases, Pardons (1888-1908)
 • [no given name]
  1899 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1903 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Nuchem ANEMAN
  1907 death record from Narajów Jewish Deaths 1906-1907, 1913, 1920-1926, 1930-1936

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 15 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Eneman family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Eneman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 182 search results for the surname Eneman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Dobromil Yizkor Book (1980), image 87 {y140}
  ... who elected him. When factionalism split the union, he resigned office, feeling it was impossible to play a principled role. Later, when unity was restored, he was again a union leader, and served as field organizer for the ILGWU in Minneapolis, Kansas City, Baltimore and elsewhere during the years of the Committee for In-dustrial Organization (1937-1938). After World War II he was a one-man committee of correspondence, seeking out all the surviving refugees of the Dobromil area, helping them to find new homes. For a time, when it seemed possible to re-establish such centers, he organized the collection of books for libraries in Poland. His life and his struggles were shared by his wife, Ida (c. 1890-1958), daughter of Eliezer Loewenthal and Toba Argand, a descendant of Itzik'l ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 285 {d20}
  ... Siemiradzkiego 19. Emmer Isaak kupiec, Topolowa 15. — Izaak stolarz, Skawińska 13. • — Józef kupiec, Topołowa 15- — Sabina kupcowa, [zaaka 3, End Abraham kupiec, Rab. Meiselsa 12. — Dawid pom. handl., Chodkiewicza 15. Ende Opora krawcowa, Skawińska 13. — Kopel kupiec, Skawińska 13. — Ludwika krawcowa, Skawińska 13. — Samuel prywatny, pl. Wolnica 9. d'Endel Antonina nauczyć, sem. nauczyć, Sobieskiego 17. Enemann Dine prywatna, Jakóba 3. Enget Franciszek major, Krzemionki 15. — Józef kupiec iw, Gertrudy 23. — Józel kupiec, Salinarna 16. — Maurycy kupiec, Pułaskiego 6 (5). — Mojżesz kupiec, Miodowa 3. — Pełagja prywatna. Starowiślna 27. — Sinner urzędnik kol, Bosacka 4-6. — Tauba kupcowa, Piekarska 14. Engelberg Józef kupiec, Zamkowa 1 (2). — Saul kupiec, Krakowska 4. Engelhaft hrael kupiec ...
 • 1912 Galicia Telephone Directory, image 48 {d12}
  ... c., 2222 Pretorius Teodor, ślusarnia artya rZym. vt. styczna i konstrukcyi budowl.,, ul. Kochanowskiego l. 55. 706 bc) „Proświta", Rynek 1. 10. 2049 Przyjemski, dr. Maryan, ul. Pańrzym. łv. ska l. 15. 2147 Rechen, dr. Henryk, ul. Krasicrvym. 11. kich 1. 18. 1767 Reich, dr. Leon, obrońca w sprawach karnych, ul. Halicka 1. 21. 1571 Reprezentacya Towarz. akc. dla elektryczności, przedtem Kolben ł Spka, PragaVysoćan (P. Natkes), ul. Zygmuntowska I. 1. 2139 Ripp br., c. k. rotmistrz, ul. 29rzym. n. Listopada 1. 106. 2146 Romerowa, hr. Wanda, ul. Micrzym.ll. k1eW1CZa 1. 26. 2179 Róźewska Julia Ros.enman, ulica rZym. vł. Torosiewicza 1. 3.
 • 1907 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 101 {d9}
  ... — Jakob, śpiewak, Starowiślna 11. Lem Rozdział I Leiukram Jozrl. .^ent. Dietl «ska 51 — Józef, faktor, Krakowska 31. — Józef, czapnik. Kr kow ka 29. — M., kupieo. Dietlowska 51. — dr. Michał, lekarz, Krukowska 33. — dr. Michał, koncep. magistratu Krakowska 50. M.. handel skór. Krakowska -■'» — Saul, hotelarz, Krak« wska II — Sebnlcm kramarz. Szeroka 17. — Samuel Aron, prywatny. Berka Jfjaołowicza H L' inman Róża handlarka. Krakowska 44 — Salomeą, kramarka. Szeroka 37. Leinweber Kazimierz, akademik. Wol.-ka IS Leinzoig Benisch, wckslarz, Dietlowska 52- Mendel, wekslarz, Ja««na 10. — Mojżesz kupiec, Józefa 1. Leistner Chuno Feiwcl, kupieo Zielona 3. Leiter Marva, wdowa, Łobzów. Kazimierza W 13. Leitman Ateksauder, ofic. r»'h, Lubomirskiego 5-Loitii' r W ład \ sław, em iasp. kol. Pędzichow ...
 • 1907 Galicia Schematism, image 457 {d478}
  ... „Przewodnik pożarniczy". Radę zawiadowczą, która reprezentuje Związek, wybiera Krajowy Zjazd strażacki, odbywający się zazwyczaj co dwa lata. "Ostatni zjazd odbył sie w Sanoku. Rada zawiadowczą. Nacz. Zgórski Alfred, dr. Zast. Ćwiklicer Ludwik, dr. Członkowie Rady. Babr Antoni. Cielecki-Zaremba Artur. Gadulski Ludwik. Miihln Władysław Rewakowicz Henryk. Miczyński Zygmunt, dr. Promiński Stanisław. INeuman Józef. Osiński Michał. • Zastępcy. Różycki Stanisław. Biega Leopold. Jasica Jan. Urzędnicy.' Szczerbowski Antoni, sekr. Rady i redaktor czasopisma. jPastuszyński Stanisław, eksped. Rużiczka Karol, pomoc, instruktor. I. Galicyjskie Towarzystwo ochrony zwierząt we Lwowie. Zawiązane w roku 1876, zatwierdzone reskryptem c. k. Namiestnictwa z dnia 12. lutego 1876 roku 1. 5832. Celem Towarzystwa ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Eneman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org