Records of the Federgrün family in the All Galicia Database

Sorry, the All Galicia Database is not responding right now. Please try again later.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Federgrün family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Federgrün family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 74 search results for the surname Federgrün at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 27 {d1409}
  17 F. Dr. Federgrün Aleksander, pl. Marjacki 1, tel. 170-42 „ Feldblum Szymon, ul. św. Jana 3, tel. 100-91. „ Feiler Bronisław, ul. św. Jana 18, tel. 128-09. „ Fendler Zygmunt, ul. Grodzka 9, tel. 112-04. „ Fenichel Zygmunt, ul. Stolarska 9, tel. 104-08. „ Feniger Beinard, ul. Grodzka 15 tel. 124 68. " Fensterblau Szyja, ul. Grodzka 7, tel. 110-32. „ Feuereisen Izydor, ul. Starowiślna 44. „ Feuerstein Jakób, ul. Gołębia 1. róg ul. Brackiej tel. 122-80 „ Fischer Edmund, dziekan rady adwokackiej ul, Basztowa 8, tel. 112-90 „ Fischlowitz Leon, ul. Sienna 7, tel. 172-51. „ Frendlich Ludwik, ul. Starowiślna 33. tel. 155-70. „ Friedenberg Józef, ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 165 {d696}
  ... Izydor, ul. Mikołajska 32. tel. 114-37. Dr. Dunkelbluin Bernard, ul. Poselska 18. FELIX HOPFEN Zaprzysiężony senzal Giełdy Zbożowej i Towarowej, zaprzys. znawca sądowy asm Kraków, Rynek gł. L. 29. Dr. Ehrlich Bertold. ul. Szczepańska 5, tel. 125-83. Dr. Eilbaum Arnold, uL Florjańska 6. teł. 103-97. Dr. Ekiert Władysław, ul. Smoleńska 23. tel. 134-55. Dr. Engländer Efroim, ul. Starowiślna 36, tel. 116-88. Dr. Federgrün Aleksander, ul. Jasna 10. Dr. Feldblum Szymon, ul. św. Jana 3, tel. 100-91. Dr. Feller Bronisław, ul. św. Jana 18, tel. 128-99. Dr. Fendler Zygmunt, ul. Grodzka 9, tel. 112-04. Dr. Fenichel Zygmunt, ul. Stolarska 9, tel. 104-08. Dr. Feniger Bernard, ul. Grodzka 15, teL 124-68. Dr. Fensterblau Szyja, uL Grodzka 7, tel. 110-32. Dr. Feuereisen Izydor, ul. Starowiślna 44. Dr ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 207 {d696}
  ... Związek zawodowy woźniców budowlanych I drogowych, Kraków, Podchorążych 3. Prezes: Stanisław Andruszkiewicz, Podchorążych 3. 81) Związek Zawodowy nanczyclell zakładów wychowawczych Tow. żydowskiej Szkoły Ludowej I Średniej, Kraków. Członek założyciel: Dr. Samuel Stendig, ul. Dietla 77, III. p. 82) Związek Zawodowy żydowskich pracowników - umysłowych „Awodach", Kraków, ul. Zielona 23. Przewodniczący: Dr. Efroim Federgrün, ul. Długosza 3. 83) Związek Żydowskich Robotników Złotniczych I Zegarmistrzowskich, Kraków. Przewodniczący: Józef Gross, ul. Bonifraterska 5. 84) Związek Żydowskich urzędników prywatnych. Kraków, ul. Starowiślna 68. Prezes: Dr. Otto Me-nasche, ul. Zielona 11. 85) Związek robotników niefaehowyeh, ul. Podbrze zie 4, II. p., oficyny. Prezes: Saul Wargon. Sekretarz: Abram ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 252 {d696}
  ... i Srebrnych — dawniej M. Jarra, Ska z ogr. odp. w Krakowie (235). Wal toru kolejowego. Narożnik nL Brzozowej. 368 Herzog Sina i Jita Lieba 2 im. (194). 377 Kuperberg Saul i Reizla (193). 443 Patrz ul. św. Sebastjana 33. Narożnik ul. św. Sebastjana. 436 Patrx ul. św. Sebastjana 36. 447 Rozenek Samuel (183). 115 Stowarzyszenie Przemysłowe Rzeźników i Masarzy Grupy 11 w Krakowie (182). Federgrün Katman (181). Leblowitz Jakób Leib 2 im., Bornstein Samuel Leib 2 im. i Niche z Neugasserów (166). Krakauer Mina vel Mirel Czarna 2 im. (166). Patrz ul. Starowiślna 45. Narożnik nL Starowiślnej. Patrz ul. Starowiślna 40. 380 Landau Izydor (161). 582 Spółka pod firmą Auto-Garage „Stop" Ska z ogr. odp. w Krakowie (656). Skarb Państwa. — P. K. P. (ks. kol). Wal toru kolejowego ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 275 {d696}
  ... LIBROWSZCZYZNA — Da. VI. Narożnik ul. Wielopole. 280 Lermer Bernard i Eleonora (243). 285 Herliczka Marja i Jahoda Marjan (2441. Narożnik uL Bonerowskiej. 291 Patrz ul. Bonerowska 2. 304 Szancer Władysław, Jadwiga, Stanisława. Stanisław, Edward i Jan (246). 328 Patrz ul. Zyblikiewicza 9. Narożnik ul. Zyblikiewicza. Narożnik uL Wielopole. Muller Bernard, Paweł, Mina, Henryk i Szymon — (dzierż. Federgrün — skład węgla). (216). 383 Muller Bernard, Paweł, Mina, Henryk i Szvmon (217). 282 Dr. Óst Józef, Szaja i Halina (214). 295 Radecka Jadwiga, Janina, Irena i Andru- siewicz Ferdynanda (213). 357 Patrz ul. Zyblikiewicza 5. Narożnik ul. Zyblikiewicza. Ulica LIPOWA — Dz. XXII i XXI. Dzielnica XXII. Wal kolejowy. Ganz Majer i Rosenfeld Abraham (683). Firma ..Znicz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Federgrün family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org