Records of the Feldhorn family in the All Galicia Database

There are currently 129 records for the surname Feldhorn (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Keile FELDHORN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Dwore Lea, daughter of Mayer FELDHORN and -
  1805 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Malke FELDHORN, daughter of Mayer
  1810 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • -, son of N. [Nescio=not known] FELDHORN and -
  1811 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • -, child of N [Nescio=not known] -ELDHORN?/FELDHORN? and -
  1811 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Szifre FELDHORN, daughter of Meyer
  1815 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Hersch FELDHORN, son of Mechel and Sprince
  1817 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Hersch FELDHORN
  1817 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Mayer FELDHORN
  1823 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Aaron MIEMELES and Dwore Lea FELDHORN
  1825 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 129 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Feldhorn family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Feldhorn family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 74 search results for the surname Feldhorn at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 473 {d3534}
  ... Edyta, naucz., Michałowskiego 11. — Wiktorja, wd. po majorze, Michałow- skiego 11. Felczer Roman, handlarz owoców, Józefa 18. Feld Abrain, majster szewski, Józefa 26. r. Jung- Baśka, urzędn., Mostowa 14. Herman, kupiec, Rynek Kleparski 13. Feldblum Maurycy, urzędnik, Dietlowska 41. Róża, urz. pryw., Czarnowiejska 25. Szymon, dr. adwokat, św. Jana 3. Feldhorn Juljusz, prof. gimn., Karmelicka 28. ' — Michał, em. kier. poczt., Zyblikiewicza 11 a. — Stella, dr. sądów. tłum. jęz. ang., Kar- melicka 28. Feldman Abraham, kupiec, Tad. Kościuszki 40. — Amalja, naucz, pryw., Starowiślna 38. — Cecylja, em. urz., Garncarska 24. — Elza, urz. pryw., Brzozowa 9. — Franciszka, kupcowa, Józefińska 1. — Irena, urz. pryw., Librowszczyzna 6. — Izrael, kupiec, Tad. Kościuszki ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 287 {d20}
  ... realn.. Wita Stwosza 28. Felda Andrzej stolarz, j. Kochanowskiego 21. Feldblum Amalja przemysŁ, Starowiślna 35. — Breindla prywatna, Krakowska 44. — Scbwartzbart Bronisława dr lekarz, św. Jana 3. — Leura dentystka, Zielona 5. Feldblum Regina handlarka starzyzny, Auguitjańska 18. — RoTaijn krawczyni, Św. Si-bastjuna 32. Szymon dr adwokat, Cw. Jurni 3. Tel. 91. — Szymon kupiec, Dietlowska 73. Feldhorn Juijusz dr prof. ginm., Knth[1;ijn 14. — Michał urz. poczt., 7,vhlikivwiczn 11 u. Feldman Ahrjhjtm szkj.irr, Józefińska 1. -— Amalja urzędn. pryw.il., Starowiślna 38. — Anna wl. mleczarni, -iw. 5ch.islj.ina 31. — Cecylja wd. po urzędn. państw., Garncarska 24. — Dawid in›, wspólwl. firmy. Biskupia 4. — Hirsch kupiec. T. KiisYinszki 11. — Izaak Szymon kupiec, Madalińskiego 16. — Józel ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 637 {d140} notes
  ... 1). Stary Sącz to. Brandstatter Chana, i. ° Fisch S., i. Stryj. Heiber Józef G., j. PFa. (telefon 20). • Krajewyj Sojuz mołoczarskyj (Kościuszki 30). Synowódzko wyżnę to. Cmoć Wasyl, bryndza. ° Pirus Antoni, bryndza. Śniatyn to. Robinsohn Tomasz, j. PFa. ° Wiesen-feld Aron, j. Tarnopol. Ćwiertniak Kazimierz. Mleczarnia. Sprzedaż surowych produktów. (Mickiewicza 10). Tarnopol. Feldhorn Izaak, j. ° Goldtarb Marya, j. 0 Königsberg Ryfka, j. Tarnopol. Lichtigfeld Wolf. Handel i skład jaj en gross. PFa. (ul. ks. Ostrogskiego 36, tel. 102). Tarnopol. Liebergall Jakób, j. ° Peczenik Mojż., 1-Tarnopol. Teiber Eliasz. Skład i handel jaj en gross. PFa. (ul. ks. Ostrogskiego 30, tel. 101). Tarnów. Durst Rubin & Klausner j. (Olejarska 7).* Hirsch B., n. i j. ° Lion Samuel, j. i n. ° Rubin Wilhelm ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 640 {d3404}
  ... Chana, j. 0 Fisch S., j. Stryj. Heiber Józef G., j. PFa. (telefon 20). 0 Krajewyj Sojuz mołoczarskyj (Kościuszki 30). Synowódzko wyżnę to. Cmoć Wasyl, bryndza. 0 Pirus Antoni, bryndza. Śniatyn to. Robinsohn Tomasz, j. PFa. 0 Wiesen- feld Aron, j. Tarnopol. Ćwiertniak Kazimierz. Mle- czarnia. Sprzedaż surowych produktów. (Mi- ckiewicza 10). Tarnopol. Feldhorn Izaak, j. 0 Goldfarb Marya, j. 0 Königsberg Ryfka, j. Tarnopol. Lichtigfeld Wolf. Handel i skład jaj en gross. PFa. (ul. ks. Ostrogskiego 36, tel. 102). Tarnopol. Liebergall Jakób, j. 0 Peczenik Mojż., j. Tarnopol. Teiber Eliasz. Skład i handel jaj en gross. PFa. (ul. ks. Ostrogskiego 30, tel. 101). Tarnów. Durst Rubin & Klausner j. (Olejarska 7).# Hirsch B„ n. i j. 0 Lion Samuel ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 213 {d11}
  ... , krawiec, Blacharska 22. — Marek, kand. adw., Kazimierzowska 47—49. — Maurycy, dr., lekarz pułkowy, Akademicka 26. — Mechel, typograf, Gazowa 18. — Natan, właśc. realn., Ossolińskich 19. — Salamon, urzędnik Zboru izrael., Czackiego 3. — Wilhelm, dost, mięsa, Żółkiewska 82 a. Feldberg Jakób, prywatysta, Panieńska 34. Felddegen Simon, kupiec, Krasickich 8. Feldhamer Chaje, kupiec, Boimów 8. Feldhorn dr. Ozyasz, kand. adw., Sykstuska 35. Feldman Abisz, restaurator, św. Łazarza 8. — Bernard, medyk, pl. Strzelecki 1. — Ferdynand, artysta dram. teatru miejskiego, Gmach teatralny. — Józef, krawiec, Żółkiewska 34. — Karol, urzędnik prywatny, Korzeniowskiego 7. — Katti, wdowa, pl. Strzelecki 1. — Maurycy; kapitan, Gmach hr. Skarbka. — Michał, subjekt handl., Słoneczna 11 a. — Ozyasz, parasolnik ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Feldhorn family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org