Records of the Fichtelberg family in the All Galicia Database

There are currently 27 records for the surname Fichtelberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • NONE FICHTELBERG
  1822 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)
 • Marcus, son of Efrojem FICHTELBERG and Etel
  1854 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Taube FICHTELBERG, daughter of Bär and Liebe
  1862 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Taube FICHTELBERG
  1862 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Jakob, son of Schabse FICHTELBERG and Itel
  and Malka, daughter of Yuedek BECK and Taube
  1870 marriage record from Sambor Jewish Marriages (1859-1876)
 • Nute Hersz, son of Motio GERBER and Malke FICHTELBERG
  1881 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Meische Leibisz GERBER, son of Motie GERBER and Malke FICHTELBERG
  1881 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Tauba EBERBACH recte FICHTELBERG, daughter of Szyja FICHTELBERG and Estera, spouse of Hersz Leib
  1900 death record from Mościska Jewish Deaths (1899-1926)
 • Cirl, daughter of Dawid FICHTELBERG and Frimet LAUT
  1903 birth record from Borysław Jewish Births (May-December 1903)
 • Salamon FICHTELBERG
  1917 death record from Dobromil Jewish Deaths (1915-1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 27 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fichtelberg family:

There are 4 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
FICHTELBERG in
Dobromil, Ukraine
GG Member New York, NY
USA
Mar 4, 2015

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fichtelberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 23 search results for the surname Fichtelberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Galicia Business Directory, image 373 {d140} notes
  ... . ° Kleinhaus Hersz. ° Kopie^ Piotr i Sp. ° Lauder Berta. kr. dam. (ul. Baldachów ka).° Atazauek Jan Tomasz (ul. Bernardyńska). ° Nekula Wacław (ul. Zbyszewskiego). ° Reichman Bronisława, suknie dam. ° Rutow ska Bronisław a. suknie dam. ° Szybów icz Józei. ° W agner Dominik i Sp. Sambor. Bader Leon (ul. Poddominikańska). ° Cliudzikowa Wanda. ° Fecher Hermann (Rynek 38). ° Fiehtclberg Joachim (Kopernika 22). ° Fichtelberg Leib (Kopernika 2). ° Hcck Leizor (ul. Słowackiego). ° Grei-finger Abraliam (ul. Poddominikańska). ° Hechler Salomon (Rynek 25). ° Heiner Majer (Blich 46). ° Horowitz Abraham (ul. Jagiellońska 8). ° Koch Hersz (ul. Zielona).0 Koperski Władysław. ° Kubińska Emilia (Rynek) ° Rei-zes Dawid (Rvnek 34). ° Ringel Jakób (ul. Słowackiego 7). 0 Ringel Wolf. ° Schneider Dawid (Rynek ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 514 {d140} notes
  ... Jan i Tomaszewscy: Jan, Karol, Michał. Monastersko (p. Kosów). Ferkiniak Michał. " Hre-czuk Józef. Myślenice, to. Ryba Karol. Stary Sącz to*. Rejowski J. o Szewczyk W. O Waszkowski Józef. Stryj. Lewicki Stefan. • Worobiec Jan. VVierzbowce (p. Chorostków). Paździerski Winc Zawada (p. Mościska). Czuchraj Antoni. ° Sywak Antoni. CzapIT). Nakładcy. Dobromil. to. Outterman Jakób, czapki szabasowe. ° Fichtelberg Beila, czapki baranie dla chłopów, przerabia stare kapelusze. ° Goldschmidt Józef. ° Hecht Hersz. *) Patrz str. 643 przemysłu w ściślejszem zna- przemysł w ściślejszem **) Patrz str 639 przemysłu w ściślejszem zna- , czeniu. czeniu A68C
 • 1913 Galicia Business Directory, image 570 {d140} notes
  ... • Haar Izaak • Haber Józef • Kessler Beri. Podkamień k. Brodów Se/ Apter Boruch • Kandel Izaak. Przemyśl Se/ Oborowicz Szymon. Radomyśl wielki Se/ Mechlowicz Hersz (ul. Młyńska). Ropczyce Se/ Rachmil Abraham. Rzeszów Kawałek Izydor pFa • Kranz Edmund pFa m Mantel Salamon. Sambor Ernst Mojżesz • Feiwel Majer • Fichtel-berg Alter. Sędziszów Se/ Adler Chaim Nuchim • Arm f. Haber Matys. Śniatyn Se/ Beer Peisach Nussim . Heudel Leizor • Pańczyk W asyl. Sokołówka Se/ (k. O^ydowa) Einständig Moiźe&z . Kandel Hersz. " J Sołotwina Se/ AVieselman Fajbisz Szulim. Stryj Se/ Nussenblatt Benjamin . Stein Chaim. Szczerzec Se/ Weiss r. Habermann Izaak Jalób
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 160 {d170}
  ... 77IIer M. i Sp. (Teatralna 7) • Wachtę! Juliusz (Ormiańska 14) • Wang Arnold, krajowa pracownia krawatek (pl. Maryacki 7i, odznaki studenckie, ochraniacze na uszy, krawatki • Witkowski M. (pl. Bernardyński 2) Vowy Sa.cz (p. w m.). Sikora Mateusz (Jagiellońska*, tp. Ins. str- 164). Przemyśl ip. w m.). Cdsek Floryan (Zasanie) • Dziuba Gabryel • Kment Tomasz • Vogel Marek-kr. uniformowe. Sarabor (p. w m.), Fichtelberg Bracia (ul. Kopem 3;a). Sranisławów (p. w m.), Mitschka Wincenty 3 Maja 12). Stanisławów. Schneider Wilhelm (p. Ins. sir. 133). Zakład mundurowania dla oficerów i urzędników (r›L Sapie/yńska. obok kasyna mieszczańskiego). k mekcva ubrań damskich i dziecięcych. Kraków i Rynek 6', Praus Marya, magazyn i pracown-a strojów damskich. (P. Fa). Wł." firmy: Marya i Zenon Skalscy ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 235 {d170}
  ... • Micherdziński • tüJuszewsks Jan • Miakiński Władysław • fciirtnii lefcsander • Niewiadomski Franciszek • Qncilswicz Franciszek • Obtntowicz Ignacy • Obtuło-wicz Ja^-a - Oatuławicz Józef • Olszowski Mateusz • ›D!^ jereei • Sznajdrowicz Jan • Zyzak Józel • Z/za* Rani Kuśnierstwo. nakładcy. Hiiifirs ; p w m.), Fedtrbusz Gerszon Uzapki. Rahladcy. Dobromil ip. w. m.l. Gutterman Jakób. czapki szabasowe • Fichtelberg Beila. czapki baranie dla chłopów, przerabia stare kapelusze • Sales Oetzel • Goldschmidt Józef • Hecht I lersz. Kapelusze słomkowe. Wytwórco. Leżajsk (p. w m), Sroczyńska Julia. Kwiaty sztuczne. Wytwórca. Leżajsk (p. w m.). Śliwińska Maryannai (Przemysłu w ściślejszem znaczeniu: Dział XII.) KzeźJiictwo i rrjaaarntvvo. SI sra) ‹ę w mu Gerber Salomon, r/eżni 0«‹ ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fichtelberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org