Records of the Fingerhut family in the All Galicia Database

There are currently 172 records for the surname Fingerhut (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaim Dawid FINGERHUT
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Alter FINGERHUT
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Moses FINGERHUT
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Laje FINGERHUT
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chane FINGERHUT
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Cirl, daughter of Napftaly FINGERHUT
  1806 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Patiel Moses, son of Naphtaly FINGERHUT and -
  1807 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Moses FINGERHUT, son of Naphly
  1808 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jüte FINGERHUT, daughter of Naphtaly
  1812 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Peisach, son of Naftaly FINGERHUT and Ester
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 172 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fingerhut family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
FINGERHUT in
Lviv, Ukraine
GG Member Armonk, NY
USA
Aug 29, 2018
FINGERHUT in
Radekhov, Ukraine
GG Member Armonk, NY
USA
Aug 19, 2018
FINGERHUT in
Stoyanov, Ukraine
GG Member Armonk, NY
USA
Mar 17, 2016

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fingerhut family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 60 search results for the surname Fingerhut at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 168 {d696}
  ... . Dr. Myciński Jan, ul. św. Jana 6, lei. 102-89. Pajor Bogusław, Rynek Gł. 25. lei. 135-85. Reaubourg Adolf. ul. Poselska 20, lei. 105-35. Rvblewski Jan, Rynek Podgórski 4 iDz. XXIIl. lei. 124-83. Dr. Slein Stanisław, ul. Sławkowska 1. tel. 133-13. Dr. Wisłocki Stanisław, ul. Kanonicza 16, tel. 102-46. Wykaz mierniczych przysięgłych w Krakowie. Inż. Barbaszewski Włodzimierz. In/. Cehak Tadeusz. Inż. Fingerhut Herman, Inż. Godziński Józef, Inż. Gromczakiewicz Kazimierz. Inż. łlackbeil Florjan. Inż. Jakubik Franciszek, Inż. Kollik Mieczysław. Inż. Lewkowicz Herman. Inż. Musiał Władys'aw Andrzej. Inż. Neuman Artur, Inż. Nowotny Oskar, Inż. Polański Stefan. I#ż. Dr. Różański Adam. Inż. Skąpski Bolesław. Inż. Skibka Marceli. Inż. Skolyszewski Wiklor, Inż. Skrzyszowski Tadeusz. Inż. Stella ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 200 {d696}
  ... : Józef Majer, Rynek 12. 20) „Cheder Iwrl", ul. Miodowa 26. Prezes: Aron Schwarz, ul. Grodzka 49. 21 j „Bnej Sjon" Synowie Sjonn, ul. Zielona 17. Prezes: Gerschon Dresner, ul. Starowiślna 37. 22) Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Prezes: Dr. Albert Süsser, ul. Grodzka 11. 23) Towarzystwo żydowskiej szkoły rzemieślniczej, ul. Grodzka 59. Prezes: Inż. Herman Fingerhut. ul. Zyblikiewicza 18. 24) Towarzystwo Blbljotekl I Czytelni pubUcznej „Esra". Prezes: Rosner, ul. Kalwaryjska 37. 25) „Ognisko Pracy", ul. Mikołajska 9/II. Prezes: Dr. Rafał Landau, św. Gertudy 9. 26) „Talmud Tora", ul. Estery 6. Prezes: Majer Rap-paport, ul. Diella 67. 27) Żydowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej. Prezes: Dr. Wilhelm Aleksandrowicz, Rynek Główny 33. 28) Zjednoezenie szkól żydowskich ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 455 {d696}
  ... Jakubowicz Pola, urz., Rynek Podgórski 3. — Regina, wł. dóbr, Straszewskiego 25. — Sala, krawc, Bosacka 7. — Salomon, krawiec, Bosacka 7. — Salomon, mag. farm., Felicjanek 1. — Szymon, kupiec, Rakowicka 1, lei. 117-74. — Wolf, wł. realn.. Zamkowa 18. — Wolf. kupiec, Bożego Ciała 14, tel. 147-38. Findysz Rudolf, st. ogniomistrz W. P., Śląska 11-a. Finger Moses. czel. piekarski, Rakowicka 12. Fingerhut f. Mehr Dawid, pryw., Dajwór 20. — Eljasz, pryw.. Rękawka 4. — Herman, inż. mierniczy Zyblikiewicza 17, tel. 125-06. Finiasz Wiktorja, szwaczka, Szlak 35. Fink Adolf, pryw., św. Gerlrudy 29, tel. 161-98. — Benjamin, stolarz, Salinarna 9. — Dawid, handl., Dietlowska 5. — Fela, urzędn., Krakowska 30. — Henryk, kuśnierz. Rynek Gł. 11, lei. 119-00. — Ida, buchalterka, Syrokomli 5. — Józef ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 93 {d20}
  ... Tytus, Ujejskiego JAWORÓW. Inż. Skórski Marjan Ludwik JEDLICZE (powiat Krosno). Inż. Hüpscb Stanislaw KIELCE. Inż. Pruchnik Józef KOŁOMYJA. Inż. Kolbuszowski Michał, Romanowskiego 17. KOMARNO (powiat Rudki). Inż. Rojecki Włodzimierz KOSSÓW. Inż. Czajkowski Michał KRAKÓW. Inż. Cyrankiewicz Józef, Smoleńsk 26. ,, Czechowicz Karol, Piotra Michałowskiego 11. „ Fedorski Mieczysław, Kraków, Magistrat. „ Fingerhut Herman, Zyblikiewicza 17. „ Fries Artur, Berka Joselowicza 7. (II. p. „ Goldwasser Pinkas, Lubelska (dom nowy bez numeru). ,, Górecki Konrad, Rynek Kleparski 5. ,, Lorenz Wojciech, Pędzichów 13. ,, Marciszewski Józef, Długa 31. „ Mehl Samuel, Podgórze, Lwowska 18. ,, Michalski Kazimierz, Lubicz 24. „ Miedniak Zdzisław, Magistrat. ,, Menasche Ignacy, Zyblikiewicza 15. „ Niżyński Marjan ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 288 {d20}
  ... przemysłowiec. Grodzka 3. - Rozalja hafciarka, Auguatjańska 15. — Scheindla kupcowo, Kalwaryjska 14. — Szymon kupiec, św. Gertrudy 7. — Wolf kupiec. Starowiślna 43. — Wolf wł. realn., Zamkowa 22 (17). — Zolja prywatna, Starowiślna 39. Findisch Emilja przemysł., Skałeczna 8. Findysz Marja wd. po funkc poczt.. Jasna 8. — Rudolf ogniomistrz. Rakowicka 29-31. Finger Henryka prywatna, Topolowa 10. Fingerhut Herman inżynier, Zyblikiewicza 17. — Izydor krawiec, Bożego Ciała 12. — Mojżesz prywatny, Piekarska II. — Salomon czel. malarski, Legjonów 20. Finik Stanisława krawcowa, Kalwaryjska 58. Fink Antoni drukarz, Lubicz 22. — Chaim kuśnierz, Rynek Gł. U. — Dawid szynkarz, Dietlowska 13- — Dawid bandłowiec, Dietłowska 5. — Józef prywatny, św. Sebastjana 30. — Leon urzędn. prywatny, Lubomirskiego ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fingerhut family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org