Records of the Finkler family in the All Galicia Database

There are currently 459 records for the surname Finkler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Henryk FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isaak FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Josef FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Juliusz FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Lusia FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Markus FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Salo FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Schulim FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Simon FINKLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Perla, daughter of Jechil BLUMENBLATT and Sprince FINKLER
  0 birth record from Fond 424 Jewish Births (various towns), part 2 (1890-1911)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 459 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Finkler family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Finkler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 179 search results for the surname Finkler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 37 {d141}
  ... Batorego 4, tel. 287-81. Böhm F. E., Fredry 5. Braniewski J. T., Akademicka 18, tel. 237-53. Brichta Artur, Stryjska 22. II. p. Dawidowicz Roman, Leona Sapiehy 9. Diener Jakub, 3-go Maja 8, tel. 273-68. Ehrenkranz M., 3-go Maja 11, tel. 246-02. Ehrenkranz Wilhelm, Słowackiego 2, tel. 216-09. Felix Herman, 3-go Maja 12, tel. 256-02. Fiedler Wilhelm, Słoneczna 23 (pasaż Hermana). Finkler Ignacy, Jakuba Hermana 1, lei. 232-76. Finkler Karol, Kopernika 24. Fleischer Maurycy, Pierackiego 6 (wejście Krótka 15) Fischer Adolf, Rutowskiego 10, tel. 267-22. Friedman Maurycy, Żyblikiewicza 24, tel. 238-02. Gerge Zygmunt. Na Bajkach 16, tel. 207-01. Glasgall F., pasaż Hausmana 7. tel. 288-17. Glasgall Oskar, Sw. Anny 7, tel. 291-08. Glücklich Emanuel, Rynek 38, tel. 268-61. Goldberg Zygmunt, Słoneczna ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 455 {d696}
  ... Ojzer, kupiec, Starowiślna 75, lei. 161-86. Finker Aron, kuśnierz, Dietlowska 36. — Cerla, kupcowa, Diellowska 29, tel. 112-82. — Józef, urz. pryw., Diellowska 36. — Leon, krawiec, Miodowa 23. — Majer, złolnik, Jakóba 7, tel. 163-29. — Maurycy, urzędn. pryw., Miodowa 23. — Regina, modniarka, Miodowa 23. — Salomon, techn. dent., Diellowska 36. Finkielszlein Arjer, urz. pryw., Jasna 7. Finkler Benedykt, przem. drzewny, Batorego 7, lei. 149-13. Finlar Karl, inżynier, Czysta 12. Finst Franciszek, funkcj. tramw., Chodkiewicza 13. — Teofila, właśc. sklepu, Chodkiewicza 13. Finsler Arje, wł. piekarni, Sołtyka 6, tel. 134-36. — Berła, wł. piekarni, Zwierzyniecka 18, tel. 120-43. — Bolesław, pryw., Zwierzyniecka 14. — Jetti, wł. piekarni, Sołtyka 6, tel. 134-36. Finsterbusch Ilse, urz. pryw ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 58 {d20}
  ... „ Epstein Oswald, Sokola 5. ,, Ettinger Maks, Legjonów 29. ,, Ewyn Filip, Blacharska 8. „ Fedak Stefan, Sykstuska 28. „ Feder Ozjasz Leib, Sykstuska 19. „ Feiles Izydor, Kościuszki 8. ,, Feli Marek, Batorego 4. „ Fern Marek, Łyczakowska 9. „ Feuerberg Jakób, Żółkiewska 149. ,, Feuerman Mojżesz, Piastów 6. „ Finkelstein Józef, Słowackiego 4. „ Finkelstein Saul, Słowackiego 4. „ Finkler Marek, Sykstuska 36. ,, Fisch Izak, Zulińskiego ll. „ Fischer Adolf, Słowackiego 18. ,, Fischer Antoni, Podlewskiego 8. ,, Flaschner Szymon, Kołłątaja 10. ,, Flecker Leon, Słowackiego 16. ,, Flecker Ozjasz, Kazimierzowska 37. „ Flecker Wilhelm, Listopada 43. „ Fraenkel Izrael, Kopernika 21- „ Frankel Leon, Jagiellońska 2. ,, Frankel Maksymiljan, Niecała 5. „ Frankel Markus, Kościuszki 5. ,, Freilich Abraham ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 70 {d34}
  ... Filip Henryk, absolwent praw, 1. IX. 914. Wiedeń, II, Engerth-strasse 1. 202, d. 4. 1 os. Filipowicz Justyna, wd. po kom. skar.. —. Wiedeń, III, Erdberg-strasse i. 48. 4 os. Fince Franciszek, of. poczt, 31. VIII.. 914. Biała. 2 os. Finkelstein Z. F, Dr. redaktor, 1. IX. 914. Wiedeń, IX., Grüne Torgasse 1. 28. 1 os. Finkelstein Zygmunt, Dr. kandydat adw, —, Wiedeń, II, Stuwer-strasse 1. 18. 1 os. Finkler Bernard, wł. real, 30. VIII. 914. Wiedeń, II, Obere Donaustrasse 1. 43, I, d. 55. 2 os. Finkler Marek, Dr. adw, —, Wiedeń, U, Seb. Kneippg. 1. 3. 2 os. Finsterinisch Maurycy, prywat, 31. VIII. 914. Wiedeń, IX, D'Orsay-gasse 1. 7, d. 14. 5 os. Fisch Sabina, —, 31. VIII. 914. Wiedeń, II, Untere Augarteu-strasse 1. —. 4 os. Fischer Anna, ż. kupca, 31. VIII. 914. Wiedeń, II, obere Donaustrasse ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 428 {d694}
  ... korzenny i win. Feinknopf Juliusz, handel owoców pnłuduinyy y ch. Feltscher Jakób. kram toyy. mieszanych w I iszkaeh. Filipkiewicz Ludwik i syn. pracoyvnia krayxiecka; właściciele: Ludwik i Zygmunt Filipkiew iczo- wie. Filipkiewicz Władysłayv i Bętkowski Tomasz, spółka krawiecka. Finker i Srira, handel obuwia; yvlaśc. firmy: Beniamin Spira. Finkelstein Salomon, cegielna na Zwierzyńcu pod Kraknxx em. Finkler Maurycy, handel toyy arów kirzennvch Fischer Jan i spółka, handel papieru 1 mat. piśmiennych: yyłaśc. obecny: Wład. Zajączkoxvski. Fischer J. F., handel tow. korzennych i mat. piśmiennych; yvlaśc. obecny: Jan Jo/i Fischer. Flieg Ferdynand, sprzed, cal. wyrobowi naftowych; właściciel: Ró/ecki Roman. Fluss Zygmunt, biuro przyjęć dla rubrami artyst. i pralni chemiczne! w Bernie. Frass ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Finkler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org