Records of the Fischbein family in the All Galicia Database

There are currently 195 records for the surname Fischbein (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • David FISCHBEIN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Abraham FISCHBEIN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Salomon FISCHBEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Samuel FISCHBEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Schymon FISCHBEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Szymon FISCHBEIN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Aaron LIND, son of and
  and Gütel FISCHBEIN, daughter of and
  1790 marriage record from Stanisławów Jewish Marriages (1789-1871)
 • Gitel FISBAUM, daughter of Boroch and Lifscha
  1825 birth record from Jagielnica Jewish Births (1817-1859), Birth Index Book (1896)
 • Gitel FISBACHIN
  1826 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Güttel FISCHBEIN
  1827 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 195 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fischbein family:

There are 9 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
FISCHBAUM in
Rudnik, Poland
GG Member Dresher, PA
USA
Dec 21, 2018
FISCHBEIN in
Anywhere in Galicia
GG Member Wien,
Austria
Jun 10, 2011

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fischbein family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 194 search results for the surname Fischbein at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 171 {d3534}
  ... , lekarz miejski; Dr. Bester Józef; Dr. Górka Zygmunt; Dr. Gutentag Witalis Zygmunt; Dr. Hochbaum Oskar: Dr. Paczowska Janina; Dr. Pie- czenko Walentyna; Dr. Rieser Adolf; Dr. Schimmer Seweryn; Dr. Wandycz Leon; iDr. Weindling Zygmunt; Dr. Woynarowski Kazimierz; Dr. Szewczyk Aleksan- der. Lekarz stomatolog: Dr. Spyra-Płonkowski Stanisław. Uprawnione Zakłady dentystyczne: S. Fischbein, Karol Nebenzahl, Dr. M. Stiel. Lekarze weterynaryjni: Kosiński Marjan, powiatowy; Schwager Gotthold, miejski. Cywilni inżynierowie i budowniczowie: Inż. Princ Marek, tel. 86 i architekt Oszacki Stanisław, tel. 79. Mierniczy przysięgły i cywilny inżynier: inż. Leon Karp. Szkoły: Gimnazjum państwowe im. Staszica, tel. 88; 4-rv szkoły powszechne 7-klasowe (2 męskie i 2 żeńskie ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 474 {d3534}
  ... ., Smoleńsk 25-a. — Izrael, kupiec, św. Sebastjana 16. — Izydor, urz. pryw., Kremerowska 14. — Józef Herscb, kupiec, św. Gertrudy 29. — Pern, kapelusznik, św. Agnieszki 7. — Rozalja, wł. realn., Zacisze 16. — Rozalja, restauratorka, Al. Krasińskiego 2. Fischab Aleksander, kupiec, Senacka 10. Fischbach Marjan, kupiec, Straszewskiego 6. — Salomea, urzędn. pryw., Łowiecka 23. Fischbein Mojżesz, urz. pryw., Czarnowiej- ska 13. Fischel Tobjasz, dr. lekarz, Kupa 5. Fischer Alida, dziennikarz, Al. Krasińskiego 30. — Alma, kupcowa, Starowiślna 42. — Amalja, urz. pryw., Kaz im. Wielkiego 121. — Bogusław, dr., radca skarb., Siemiradz- kiego 27. — Chaim, majster szewski, św. Sebastjana 33. — Kasper, prokurzysta, pl. Kossaka 4. — Dawid, kupiec, Gazowa ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 87 {d696}
  ... Dr. Hochbaum Oskar, lekarz miejski; Dr. Józef Batko, lekarz powiatowy; Dr. Bestcr Józef: Dr. Górka Zygmunt; Dr. Gutentag Witalis Zygmunt; Dr. Paczowska Janina; Dr. Picczcnko Walentyna; Dr. Riescr Adolf; Dr. Schimcr Seweryn: Dr. Wandycz Leon; Dr. Weindling Zygmunt, teł. 82; Dr. Wojnarowski Kazimierz, teł. 99. Lebars-stomatolog: Dr. Spyra-Płonkowski Stanisław. Uprawnione Zakłady dentystyczne: S. Fischbein, Karol Nebenzahl, Szaja Stamlcr, Dr. M. Stiel. Powiatowy lekarz weterynaryjny: Marjan Kosiński. Cywilny Inżynier 1 budowniczy: Inż. Marek Princ, teł. 79; architekt Stanisław Oszacki, teł. 79. Mierniczy przysięgły 1 cywilny inżynier: Inż. Leon Karp, lei. 7. Mierniczy przysięgły: Inż. Zygmunt Majewicz. Szkoły: Gimnazjum państwowe im. Staszica, tel. 88. 4 szkoły powszechne 7-klasowe (2 męskie ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 380 {d696}
  ... Pinkas, kupiec, Dietłowską 33, lei. 160-37. — Pinkas, kupiec, Orzeszkowej 3, tel. 108-46. — f. Engelstein Salomon, kupiec, Krakowska 39. — Samuel, kupiec. Szpitalna 17, tel. 161-22. — Sara, wł. handl. bław., Dietłowską 50. — Szymon, kupiec. Starowiślna 36. Aniss Helena, pryw., Podbrzezie 2. Anker Dawid, subjekt sklep., Podbrzezie 2. — Lipa, szewc, Pasterska 29. — Natan, robotnik krawiecki, Dietłowską 55. — Fischbein Szymon, fryzjer, Podbrzezie 2. Ankerburg Wagner Stanisław, kierownik firmy. Sławkowska 32. Ankiel Stanisław, listonosz, Hetm. Żółkiewskiego 26. Ankiela Zofja, krawcowa. Zielna 68. Ankier Szymon, talmud., Rynek Podgórski 12. Ansderweil Henryk, kupiec. Grzegórzecka 4. — Józef, dr. aplik. adwokacki. Grzegórzecka 4. Anster Josef, piekarz cukierń., Krakowska 24. Ant Kalman, krawiec ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 456 {d696}
  ... , urz. pryw., Kremerowska 14. — Jonas, kupiec, Dietłowską 59. — Józef Hersch, kupiec, św. Gertrudy 29, tel. 107-79. — Menasche, wł. realn., Zacisze 16, tel. 162-16. — Mojżesz, kupiec, Rynek Podgórski 3. — Pern, kapelusznik, św. Agnieszki 7. — Rozalja, wł. realn., Zacisze 16. Fischab Aleksander, kupiec, Senacka 10. Fischbach Marjan, kupiec, Straszewskiego 6. — Salomeą, urzędn. pryw., Tatarska 5. Fischbein Józef, fryzjer, Podbrzezie 2. — Mojżesz, urz. pryw., Czarnowiejska 13. Fischel Tobjasz, dr. lekarz, Kupa 5. Fischelberg r. Kalfus Dawid, krawiec, Lwowska 3. Fischer Abraham, kuśnierz, Kołłątaja 6. — Alfred, maszyn. P. K. P., Dworzec 3. — Alma, kupcowa, Rakowicka 27. — Amalja, urz. pryw., Kazim. Wielkiego 121. — Anna, wł. kramu, Wolnica 4. — Benjamin, pom. handl., Wolnica 4. — Bogusław ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fischbein family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org