Records of the Franzblau family in the All Galicia Database

There are currently 19 records for the surname Franzblau (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Malja LILLE
  1894 census record from Tarnopol Jewish Residents (surnames G-N, S, T, V) (1930s)
 • Markus FRANZBLAU
  1907 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Violations of Regulations (1900-1909)
 • Chaja FRANZBLAU
  1907 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Trade and Industry - Alcohol Sales (1906-1910, 1914)
 • Chaja FRANZBLAU
  1907-1908 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Trade and Industry - Alcohol Sales (1906-1910, 1914)
 • Chaja FRANZBLAU
  1908 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Trade and Industry - Alcohol Sales (1906-1910, 1914)
 • [no given name]
  1908 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Józef ISSLER, son of Markus ISSLER and Ryfka
  and Leje KNASZCZ false FRANZBLAU, daughter of Manes FRANZBLAU and Blima KNASZCZ
  1916 marriage record from Sambor Jewish Marriage Banns (1904-1926)
 • Markus FRANZBLAU
  1917 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Trade and Industry - Commercial and Craft Activities (1878, 1893, 1906, 1908-1918)
 • Moses FÄRBER, son of Abraham FÄRBER and Ester SCHWED
  and Saara STERN, daughter of Nathan STERN and Beila FRANZBLAU
  1917 marriage record from Kraków Jewish Military Chaplaincy Marriages (1917-1918)
 • Moses Wolf HAMMEL, son of Dawid HAMMEL and Mindl FRANZBLAU
  and Chaje FELDSTEIN, daughter of Wolf FELDSTEIN and Rywka ROSENZWEIG
  1917 marriage record from Przemyśl Jewish Military Chaplaincy Marriages (1916-1918)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 19 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Franzblau family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Franzblau family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 95 search results for the surname Franzblau at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 475 {d3534}
  ... , Bronowicka 14. — Samuel, kupiec, Józefa 6. Frankfurter Paulina, urz. pryw., św. Kata- rzyny 4. Frankiewicz Anna, urz. skarb., Tenczyńslta 4. — Jan, cm. sekretarz sąd., al. Mickiewicza 51. — Janina, urz. sąd., al. Mickiewicza 51. — Władysław, em. urz. państw., Słoneczna 12. Frankowski Włodzimierz, ofic. zaw., War- szawska 14. Franusiak Stanisław, urz. państw., Słonecz- na 5. Franzblau Izaak, kupiec, Miodowa 2. Frańczuk Michał, em. państw., Rakowicka 27. Frasik Jan, wł. realn., Juljusza Lea 83. — Ludwik, przemysłowiec, Bronowicka 14. Frasińska Eleonora, urz. państw., al. Mic- kiewicza 45. j Frasińska Franciszka, naucz., al. Mickiewi- cza 45. Frasiński Henryk, urzędnik pryw.. Janowa Wola 6. Frauen glas ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 459 {d696}
  ... al. Mickiewicza 51. — Stanisława, kwieciarka. Kupa 2. — Władysław, urzędn. Mgtu, Juljusza Lea 153. — Zofja, introlig., Jabłonowskich 20. Frankowicz Stefan, tapicer, Krakowska 26. Frankowski Karol, listonosz. Tatarska 1. — Włodzimierz, ofic. zaw.. Warszawska 14. Franta Władysław, urz. Kurat. Szk., Szpitalna 7. Franus Izydor, stolarz. Wrocławska 25. Franusiak Stanisław, urz. państw.. Senatorska 30. Franzblau Izak, kupiec. Miodowa 2. Franzos Juda, stolarz, Brzozowa 20. Frańczuk Karolina, krawczyni, Krupnicza 16. — Michał, em. państw., Rakowicka 27. Frasik Antoni, brukarz. Przeskok 26. — Jan, wł. realn., Juljusza Lea 83. — Kazimierz, ogrodnik, Podchorążych 6. — Ludwik, przemysłowiec, Juljusza Lea 104. Frasińska Eleonora, urz. państw., aL Mickiewicza 45. — Franciszka, naucz., al. Mickiewicza ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 575 {d696}
  ... , gimn., Sobieskiego 10. Lelkowski Rudolf, dyr. banku, Kasprowicza 6. Lelner Franciszek, em. kol., al. Pod Kopcem 19. — Franciszek, urz. kolej., Bosacka 11. Lelowska Janina, naucz., Heim. Żółkiewskiego 20. — Slefanja. urz. pryw.. Hetm. Żółkiewskiego 20. I — Zofja, naucz., Hetm. Żółkiewskiego 20. \ Lelowski Jan. wł. realn., Heim Żółkiewskiego 20. — Slanisław, dr. prof. gimn., Heim. Żółkiewskiego 20. Lelzler r. Franzblau Juda, kupiec. Diellowska 30. — Rachela, pryw., Diellowska 30. Leuchter Abraham, pryw., Morawskiego 4. — Abraham, kupiec. Czapskich 1. — Aszer Edward, inż. urz. pryw.. Lubelska 23. — Emanuel, pryw., Kolelek 6. — Ewa, kupcowa, Kolelek 6. — Henrvk, dr. lekarz Kasy Chorych, Straszewskiego 2, tel. 127-20. — Izydor, dr. adwokat, Bonerowska 2, tel. 107-13. — Löbel. handl ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 97 {d20}
  ... ^aiuslaw^ Wolan5k' Andrzej, zastępca Dr Sąd powiatowy: naczelnik Skowroński Artur. Dr SÄLe^n.Ha,,Pt DaWid' * W›W8ki Notarjusz: Gwoźdź Leon. lensdcHrT2* ^ MarkiewicZ J"n' ^kar* miejski, Dr Pi- C^metra cywilny: Weinrauch Jakob. Szkoła; 7 klasowa szkoła powszechna. Przedsiębiorrtwa przemysłowe: Młyn motorowy Jan Petro. Petr*"**3' mechaniczno-stolarski i tokarnia żelaza Jana Fabryka kołków szewskich, Jakób Franzblau. Warsztat rolniezo-kowalski, Edward Uiirtmli'wkl. Przemyśl stolarski i wyrób mebli, Jnn KrasnopuUki i Michał Jaśkiewicz. Młyn parowy, wyrób dren, regiel, g.imków i dachówek, Leonia Trzecieska. Frysztak, powiat Strzyżów, Województwo Lwowskie. Ludność 2.000. Stacja kolejowa, poczta i telegraf w miejscu. Magistrat burmistrz Samolewicz Jan, zastępca Jare Hersch. Urząd pocztowy ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 289 {d20}
  ... , Św. Katarzyrry 4. Frankiewicz Alojzy krawiec JabłonowsBch 20- — Anna wd. po kupcu, Tenczynska 4- — jan urz- sąd., al. Mickiewicza 47. Frankowiak Stanisław, czeladnik szewski. Łobzowska S3. Frankowski Jan kondukt, kolej. Żytnia 19. — Karol palacz kolej. Tatarska 1. — Włodzimierz porucznik, Warszawska 14. Frant Lazar kupiec, Koletek 8. Franta Stanisław dr adwokat. Szpitalna 7. — Stanisław dr urzędn. bankowy. Zacisze 4. Franzblau Izrael kupiec, Dietlowska 49. — Mozes kupiec. Wilga 16. — Sara hafciarka, Dietlowska 49. Frasik jan właśc realn, Jnljusz» Lea 83 a. — Jan rolnik właśc realn, Juljusza Lea 115, — Józef brokorz i właśc- realn- Pneskok 26. — Kazimierz rolnik i właśc reakv. P‹xkb«rarYch 6. — Ludwik przemysł, i właśc realn, JuĘttsza Lea 102. Frasińska Eleonora Ufzedn- sądan- ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Franzblau family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org