Records of the Friedler family in the All Galicia Database

There are currently 126 records for the surname Friedler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Dwora FRIEDLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Josel FRIEDLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Wolf FRIEDLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Rachel FRIEDLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Feige FRIEDLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Leiser FRIEDLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Hersch Joseph FRIEDLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Abraham FRIEDLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Aron FRIEDLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Chaim FRIEDLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 126 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Friedler family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Friedler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 138 search results for the surname Friedler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Galicia Business Directory, image 637 {d140} notes
  ... , eksport masła i sera (ul. Sokolska 1). Podwołoczyska to. Büschel A., j. • Kohn Maks, j. ° Krach Marek. j. PFa. Przemyśl. Hulles Hersz, j. (Targowica). ° Matzner Efroim. j. Rawa ruska xv. Klar Wolf, j. ° Langer Juda, j. ° Töpfer Mojżesz, j. Rohatyn to. Haber Izrael Leib. j. ° Haber Sara, j. Ropczyce to. Alter Feiwel, j. ° Schnur Eliasz, j. 0 Weitz Abraham, j. Rożniatów to. Friedler Sucher, j. ° Kastner Eliasz, j. ° Tisch Mordko, j. Rzeszów. Lion Emanuel, j. ° Sternschuss Saul, j. PFa. (Lwowska 26). ° Wallach Abraham, j. Sędziszów to. Feuerlicht Jakób, j. PFa. ° Gold-farb Szymon, j. Skała xv. Biłgoraj Kalman, j. ° Bittermann B., j. Stanisławów. Singer Majer, j. (Belwederska 23). • Thaler Meier, j. PFa. (Ferdynanda 1). Stary Sącz to. Brandstatter Chana, i. ° Fisch S., i. Stryj. Heiber Józef ...
 • 1907-1913 Galicia and Bukovina Business Directory (Leuchs vol. 19b), image 296 {d667} notes
  ... 270 Galizien. Bankgesch.: °Bank zaliczkowy w Bol-szowcach (Vorschussbank in Bol-szowce r. G. m. b. H.)/"Kasa zaliczkowa „Nadzieja" w Bolszow.cach ( Yorschusskassa „Nadzieja" in Bol-szowee r. G. m. u. H.)/Towarzystwo kredytowe (Kreditgenossenschaft r. O. in. b. H.) Eisen, u. Metallwh.: Falk R./Klar Rebeka/Mayer M. Getreide, u. Produktenh.: Friedler M. /Keller Chaim/ Reiss A./Seelinger II. Gutsbes., Bierbr., Branntweinbr. u. Mühle: Krzeczunowicz Alex, Kleiderh.: Bergstein J. W./Bergstein Mos. Konsumart.: "Towarzystwo spożywcze katolickie (Katholischer Konsumverein) Manufaktur, u. Modewh.: Bergstein L. /Keller Ch. Oelf.: Keller A. / Tenenbauni S. Propinationspächter: "Laufer Izaak Spezereiwh.: Bergstein J. W./Schapira ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 182 {d170}
  ... Mnick • Dnldig Marek • Fink Hersz • Henn steiti Oetzcl Przemyśli (ul. Wodna 2). Hoffman Hmma P r e e m y 61. Iwachów Jan » Ma be Samuel • Milberger A. • Obiułowicz Franciszek • ScbiJJer Hersz • StieJel Alcchel • Świejhowska Helena • Teobald lk-resa . Top/ Henryk . Unger izzzk • Żytek Jan. Przeworsk fp. w m.i. Frieder Sza'e (& d. 139). Radłów (p. w m.i, Oćwieja Józef. Radymno (p. w m.j, Friedler Józef • Ltpptr Mojżesz • Pompies Mendel • Spatz Susie • Sprtastr Moiżesz Leib. Radziechowy fp. Żywiec, Jagosz Marcm (X. d. 266). Rajcza (p. w m.). Silbersiein Natan *X. i. Xii • Springut Zygmunt (N. d. 363). Raniżów tp. w m.i, Putterman Jakób. R a k o w i c e (p. Kraków). Chromek JózeŁ Rawa ruska (p. w m-j, Freiheaer Sztomcia • Jaki Józef. Reichenbach (p. Bródki*, Kttlmaan ttchał • Pikaus Franciszek ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 265 {d170}
  ... Izaak szek, r. Rajcza (p. w m.), Citron Mojżesz, r. • Mandel-iaum Leopold, r. . Sikora Dominik, r. - Silberstein Naian, r. Rawa ruska (p.w rn.), Ilge Ludwik, t.(P.Fa) • Styczyńska Aniela, r. Rogoźno (p. Jaworów), Mühlbach Mendel, r. Rohatyn (p. w rn.), Beisinger Hugo, r. • Marks .Matylda, r. Ropczyce (p. w rn.). Bursztyn Władysław, r. R o z d 6 ł (p. w m.), Stijter Anna, r. R o ż n i a t ó w (p. -w ni), Friedler Sucher, r. • Weissmann Chanina, r. Rożnów (p. w ni.), Gutherz Benjamin, r. i R o z w a d ó w (p. w m.), Jagodziński Józef, r. ■ ^Mausch Henryk, r. 'J Ruda (p. Hnizdyczów - Kochawina). Trzopiński Tlin, r. Rudki (p. w n».), Fern Samuel, r. Rudnik (p. w rn.), Weichselbaum Leib, r. Ruska wieś (p. w m.), Lubasz Samuel Aron, r. Ruszczą (p. Pleszów), Sendorek Piotr ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 2), image 363 {d212} notes
  ... Samuel. Nowawieś narodowa (p. Łobzów). Molicki Wincenty • Mondschein Joachim. Novi ojowa góra (p. Krzeszowice), Stappler Nechemie. 1 Przemyśl, Iwachów Jan • Mamber Samuel • Milberger A. • Obtułowicz Franciszek • Schiffer Hersz • Stiefel Mechel • Świejkowska Helena • Teobald Teresa • Topf Henryk • Unger Izaak • Żytek Jan. Przeworsk ip. w m.i, Frieder Szaje (N. d. 139). Radłów (p. w m.), Oćwieja Józef. Radymno (p. w m.), Friedler Józef . Lipper Mojżesz • Pompies Mendel • Spatz Susie • Springer Mojżesz Leib. Radziecho wy d. 266). Nowy Sącz (p. w m.), Barth Dawid Leib • Bergmana Mojżesz izrael • Brachel Marya • Braw Nuchim • Faliszewska Maryanna • Fetter Emilia • Goldfin-ger Wolf • Hebenstreit Antoni • Jenków Andrzej • Knobel Adolf • Kroczyński Józef • Künzłer Salomon • Lehrhaupt Abraham ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Friedler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org