Records of the Frihman family in the All Galicia Database

There are currently 256 records for the surname Frihman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Benion Wolf FREIMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Charlotta FREIMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Kiwe FREIMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leonia FREIMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Juda FRIEMANN
  census record from Tarnopol Refugees at Beginning of WWI (1914-1915)
 • Sora FREIMAN
  1808 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Ester, daughter of Simon FRAYMAN and Dina
  1819 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Joseph, son of Mordcha FRAYMAN and Gittel
  1819 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Rubin, son of Joel FREYMAN and Chaya
  1819 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Isak, son of Leib FRAYMAN and Hinda
  1820 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 256 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Frihman family:

There are 30 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
FERN in
Rudki, Unsure
GG Member Toronto, Ontario
CANADA
Jun 25, 2021
FRIHMAN in
Kolaczyce, Poland
GG Member Palo Alto, CA
USA
Jan 27, 2021
FRUHMAN in
Kolaczyce, Poland
GG Member Needham, MA
USA
Jun 24, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Frihman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 57 search results for the surname Frihman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 294 {d696}
  ... , Immergliick Estera false Fina i Zeinero-wa Rachela f. Anna (544). 553 Firma: Nowa Drukarnia Dziennikowa, Ska z ogr. por. w Krakowie (566). 217 Dr. Naltel Ella. Estera, Fischel, Izaak, Henryk, Sala. z Nalllów Slieglitz Regina i Klapholzowa Amalja (543). Narożnik ul. Paullńsklcj. Narożnik ul. Dletlowsklej. 513 Patrz ul. Dietłowską 15. 529 Roch Łazarz (532). 540 Abrainsohn Berisch En och 2 im.. Feigla Laca 2 im. Zinger, Eljasz i Resla (530). 541 Friihman Samuel. Berta, Unger Dawid i Róża (531). 538 Friedman Wolf i Estera z Rapapporlów (533). Narożnik ul. Paullńsklcj. Ulica I. OSIEDLE OFICERSKIE - Dz. XVIII. Naroiulk ul. Mogilskiej. parcela. Skarb Pańslwa. — Oficerska Spółdzielnia Mieszkaniowa; pos. Komorkiewicz Edward (302/XlX). dctlo; pos. Służewski Jan (302/XIX.i. delio; pos. Milz ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 218 {d20}
  ... Leih 2 im., Regina, Ringer Bernard i Helena '540) 277 Garde Bernard (544) j 553 Firma „Nowa Drukarnia Dziennikowa" S-ka z ogr. odp. w Krakowie (5661 247 Nattel Mozes i Estera i543) Narożnik ui Paulińskiej. Narożnik ul Dietlovskiej. 513 Pitn oi Dietlowika 15 529 Rockowa z Grossmanów Rozalja '532) 540 Ahramsobnowie Berisch En och 2 im. i Feigla Laca 2 im., oraz Zinger Eliasz i Resla '530| 541 Frijhman Samuel, Berta Ung-er, Dawid i Roza (531) 10 538 Friedmann Wolf i Estera z Rapapportów (533) Narożnik ui. Paulińskiej. Parafja Bożego Ciała Kom. Obwodu UI Okręy Sanitarny V Okręg Policji budowl V Insp. Skarbowy II Ki/m. Policyjny IV Ulica Paderewskiego - Dz. V. Narożnik placu Matejki 1 95 Skarb Państwa - Dyrekcja P. K. P. (240) Narożnik Rynku Kleparskiego. Narożnik ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 437 {d20}
  ... Fiust Stefanja, Kazimierza Wielk. 122. Flanz.er f. Lustig Samuel, Kalwaryjska 43, Focher Izrael, pl. Nowy 6. Folgcr Dawid, Dietlowska 92. Forowicz Adam, J. Kochanowskiego 25. Francus Szczepan, T. Kościuszki 2. Frankel Henryk Eijasz, Kołłątaja 2. Fremel Rozalja. Wielicka 10. Friedeker Jakób i Ernestyna, pl. Szczepański 9. Tel. 2539. Friedlich Chaim, Zielona 18. Friscb Hehna, Rakowicka 23. Frühman Wolf, Brodzińskiego 12. Fuchs Zuzanna, Czysta 19. Fuszyński Ignacy, Kr. Jadwigi 17. Gaenger Eijasz i Ska, Starowiślna 40. Tel. 4257. Gajdecki Stanisław i SlLa, Sławkowska 10. Gajdziak Marja, Szpitalna 17. Gałuszka Agnieszka, Janowa Wola 15. Gancarz Mikołaj, Mickiewicza 125 spis. Gartenhaus Dora, Lwowska 20. Gast Tojwa fTobjasz), Jakóba 8. Gawryłowicz Anna, Kalwaryjska 45- Gądek Jan, T. Kościuszki ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 131 {d695}
  ... . Blich 4. Wilhelm, dentysta technik. Florjańska 23. Frudzinska Michalina, kanccl. par. fabr. tytoniu. Karmelicka 56. Fruziński Bronisław, st pocztm.. Rakowicka 4. Fruży iski Feliks, czel murarski. Królewska 82. — Stanisław, kond pocztowy, Felicjanek 17. I'ruhauf •airaham. kupiec. Dietla 27. — Leon. kupiec. Krakowska 13. — Selig. parasohik, sw. Katarzyny 1. — dr Rudolf, ad w.. Zwierzyniecka U I 2123. Fruhman Wolf, kupiec. Józefińska 2 Fruss Ludwik, kupiec sw. Filipa 18. Saul. krawiec, Grzegórzecka 4. — dr. Mendel, lekarz, sw. Sebastjana J9. Fryc Dominik, woźny banku. Krowoderska (›8. — Stanisław, strażak pożarny, Potockiego 19. — Stefan, prok banku. T Kościuszki 37 — Szymon, woznv w loy\ Wzaj. Ube»p. Basz- towa 6. — Wojciech, krawiec, l'. Koseiuszki 37. Prycz Adam, asyst, poczt ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 268 {d140} notes
  ... Telef. 14). Igieł i Kalmus. Cegielnia parowa maszynowa i wapniarka. Cegły dęte, wapno. R Fa. (Ins. str. 94). Złoczów to. Roller Saul. Złoczów. Scliweig Joel, dzierżawca cegielni kręgowej miasta Złoczowa. (Ins. str. 94). Zniesienie to. Bielawski Szymon i Zdzisław, fa-›ryka cegieł wapienno-piaskowych. Zwierzyi.iec xr. Finkelstcin Salamon. PFa. Zwierzyniec (p. Tarnobrzeg). Zarząd dóbr Dzików. Zwięczyca (p. Rzeszów). Friihman, Rubel Leon i Kohany Marek. PFa. Żabno xt›. Gmina miasta. ° Kurkoyvski Jakób. Żabno (p. Radomyśl n. Sanem). Kanarek Rachmiel. Żołków (p. Jasło). Schmindling Józef i Sp. Żółkiew to. Cegielnia miejska. ° Kuttin, Rirnait i Katz. Żurawno to. Obszar dworski Żuraw no. Żydaczów to. Gottlicb Tauba. ° Speicr Ozyasz. Żyrawa (p. Hnizdyczów). Obsz. dworski Żyrawa. Żywiec ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Frihman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org