Records of the Fussfeld family in the All Galicia Database

There are currently 60 records for the surname Fussfeld (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Perel, daughter of Dawid FISFELD
  1833 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Godel, son of Dawid FUSFELD
  1834 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Leize Sara, daughter of Anschel FUSFELD
  1836 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Abraham, son of Anschel FISFELD
  1838 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Abraham FUSFELD, son of Anschel FUSFELD
  1838 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Chaim Seinvel, son of Anschel FUSSFELD
  1839 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Abraham Arn, son of David FUSSFELD
  1839 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Malke FUSFELD or RACZKOWSKY
  1842 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Freide FUSFELD, daughter of David FUSFELD
  1842 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Abr. Aron FUSFELD, son of David FUSFELD
  1842 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 60 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fussfeld family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fussfeld family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 157 search results for the surname Fussfeld at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 771 {d696}
  ... Bernard, szewc, 'Brzozowa 8. — r. Szostak Estera, krawcowa. Długosza 2. — Ewa, wł. sklepu, Emaus 8. — Franciszek, urz. pryw., pl. Zgody 16. Weiser Franciszka, kupcowa, al. 29 Listopada 54.. — Helena, urzędniczka, al. 29 Listopada 54. — Izaak, krawiec, Skałeczna 5. — Jakób, majster szewski, Konarskiego 18. — Markus, czel. piekarski, Skałeczna 5. — Szymon, pom. handl., Skałeczna 5. — Wolf, pom. handl., Dwernickiego 5. Weisfeld Izrael, inkasent, Brzozowa 9. Weisglas Wilhelm, dr. lekarz, św. Gertrudy 2. Weishaus Zygfryd, agent handl, Krakowska 23. Weisman Szymon, urzędnik, Krasickiego 26. Weiss Abraham, kupiec, Krakowska 13. — Abraham, urzędnik. Powiśle 12. — Adolf, urz. bank., Brzozowa 22. — Adołf, urz. pryw., Pułaskiego 11. — Agnieszka, wł. realn., Helclów U. — Alfred, monter, Basztowa ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 452 {d20}
  ... Tomasza 5. Stem Józef Leih. Augustjańska 15. Surowiecki Antoni. Zwierzyniecka 21. Syndvkat Naftowo-Gómicry Ska z ogr. odp.. Sławkowska 23. Tel. 1055. Śmiechowski C Ska z ogr. odp.. fabryka ZahLvic. sklep pl. Marjacki 3. Tel. 70 i 3525. Übersfcld Salomon, Józefińska 21. Tel. 305o. Anons 1. ? 1.. Vogler Leon, Topolowa 6. Weichman Izrael. Rękawka 13. Tel. 4283. Weinberger Józef, Rynek Podgórski 2. Weissfeld Mojżesz Abraham, Kobieizvnska 56 i Krakowska 19. Wilczyński Gabrjel. Mikołajska 1, Windholz Adolf, Łobzowska 5. Wirtheim Kaiman, Kalwaryjska ?5. Zachodnia Małopolska Naftowa Ska akc, św, Tomasza 43, Florjańska 32 i Mikołajska 32. Zaktadv »Solvay" Tow. z ogr. poręka. fabryka Borek Fałęcki 94. TeL 3143. 593; skład. Lubicz 2. Tel. 2164. Anons I. 290. Zielińska Teofila, Rynek Kleparski ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 335 {d694}
  ... , nauczyciel buchalteryi i stenografii. Józefińska 37. Weiss Eliasz, kupiec. Batorego 5. — Jozef, malarz. Mah Rynek 19. — Marya, wł. realn, Sobieskiego 3. — Samuel, handlarz. Józefińska 23. — Szaja. kupiec, Mickiewicza 27. Weissberg Bernard, handlarz. Lwowska 32. — Jan, ooczmistrz, Kopernika 5. Weissberger Hirsch, nauczyciel. Mickiewicza 7. — Szymon, stolarz. Rękawka 4. Weisser Markus, piekarz, Kalwaryjska 42. Weissfeld Daniel, urz. pryw, Płaszów ciegielnia Weissmann Samuel, magazynier, Czarneckiego 4. Weitzenhof Salomon, piekarz. Lwowska 4. Wejwoda Edward, koncept, skarb, Mickiewicza 28. — Edward, podurzedn. kolej, Potockiego 4. — Karol, iunkcyon. kolej, Bonarka-Dworzec. Wenzel Wojciech, rzeźnik, Kilińskiego 5. Werbel Adolf, prywatny. Józefińska 45. — Woli. kupiec, Batorego 15. Werker ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 478 {d3374}
  ... adwok., Ormiań- ska 20. — Jakób, kup., Kordeckiego 43. — Joachim, handl. drzew., Łąckiego8. — Karol, kancel. kolej., Głowac- kiego 8. — Leon, dr., lek., Podlewskiego 7. — Pejsach, kup., Miodowa 5. — Pinkas, ajent handl., Kopernika 10. — Stanisław, inż., Leszczyńskiego 8a. — Zygmunt, kup., Gródecka 29. Werssbrod Henryk, dzierż, folw., Ry- cerska 32. — Leon, urz., Wolność 3. Weissfeld Szaja, fotogr., Żółkiewska45. Weissgerber Ludwik, dysp. firmy, Syk- stuska 40. — Kamila, wd. po funkc. kol., Ochro- nek 7. — Karol, kanc. kol., Gródecka 93. — Natan, muzyk., Jachowicza 22, Weissglas Enta, pryw., Bajki 23. — Zygmunt, dr., adwok., Kar. Lu- dwika 35. Weisshaus Moses, wir., Słoneczna 42. Weissman Chiel, kup., Kleparowska 8. — Efroim, monter ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 68 {d140} notes
  ... we Lwowie; Jan Zarański, St. Radca budów., Poseł do Rady Państwa we Wiedniu i E. Zieleniewski (j. w.). SEKCYA III. (Kierown. Szef sekcyi dr. Fryderyk Wagner-J a u r e g g, dyr. poczt i telegrafów) obejmuje departamenty 10—13a, 13b—19a, 19b, I 20—22 dla spraw poczty, telegrafów i telefonów. Z departamentów tych wymieniamy zakres działania ważniejszych. D e p a r t. I3a. (Radca sekc, dr. Eugeniusz Pusswald). Budżet państwowy w dziale poczt i telegrafów. Sprawy kasowe i rachunkowe, budowle, najmy, syste-mizowania personalu pocztowego. D e p a r t. 13b. Ryczałty na przybory kancelaryjne i na opał, umundurowania sług, ekonomat pocztowy, wszelkie zapotrzebowania i podręczniki dla urzędu. Muzeum pocztowe. D e p a r t. 19a. (Kierown. Radca min. Paweł Griessmayer). Administracyjne sprawy ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fussfeld family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org