Records of the Goldenthal family in the All Galicia Database

There are currently 143 records for the surname Goldenthal (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jacob Leib, son of Asriel GOLDENTHAL
  1816 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Jacob, son of Asriel GOLDENTHAL
  1816 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Abrahm, son of Hirz GOLDENTHAL
  1817 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Jacob, son of Benzion GOLDENTHAL
  1817 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Leib, son of Asriel GOLDENTHAL
  1819 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Freide, daughter of Abr. GOLDENTHAL
  1820 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Freidy, daughter of Abrah: GOLDENTHAL
  1820 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Abraam GOLDENTAL
  1820 property record from Brzeżany Franciscan Survey (1820)
 • Meyer, son of Abr. GOLDENTHAL
  1822 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Hersch GOLDENTHAL
  1823 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 143 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Goldenthal family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Goldenthal family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 82 search results for the surname Goldenthal at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 27 {d1409}
  ... 113-28. „ Gertler Juljan, ul. Florjańska 33, róg św. Marka tel. 111-25. ,, Glasner Artur, ul. św. Marka 18, tel. 121-61. „ Gleisner Leon, ul. Poselska 18, tel. 158-63. „ Gleitzmann Józef, ul. Grodzka 39. tel. 113-44 „ Goldberg Leon, ul. Karmelicka 6, tel. 110-95. „ Goldberger Izydor, ul. Szczepańska 1, tel. 133-72 „ Goldberger Artur, ul. F[orjańska 28. „ Goldblatt Wilchelm, ul. Grodzka 15, tel. 124-68. „ Goldenthal Józef, ul. Długa 74, tel. 155-21 „ Goldman Stanisław ul. Grodzka 9. 133-27. „ Goldwasser Maksymiljan, ul. Zielona 7, tel. 135-87 „ Gottlieb Aleksander, ul. Poselska 20, tel. 111-02 „ Gottlieb Seweryn, ul. Grodzka 32, tel. 111-80, PKO 146.383 „ Gottesman Szymon, Rynek gł. 14, teł. 116-04 „ Gross Adolf, ul. św, Anny 9, tel. 106-22 Najlepsze zabezpieczenie przy- szłości to lokata ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 342 {d3534}
  ... , Przemysłowa 7. 155-12 Seminarjum Im. Münnichowej, Kar- melicka 36. 155-14 Duszyński Marjan, Konarskiego 21. 155-15 Podwiński Stanisław, dr., Wybickie- go 1. 155-16 Lisowski Agenor, Krowoderska 68. 155-17 Ameisen Maurycy, „Szpr.udel", Kro- woderska 44. 155-18 Makowska Zofja, Wybickiego 1. 155-19 Łapiński Kazimierz, dr., Radziwił- łowska 28. 155-20 Natansohn Henryk, dr., pl. Kossaka 3. 155-21 Goldenthal Józef, dr., Długa 74. 155-23 Przeczek Piotr, Grabowskiego 6. 155-24 Reiss Józef, pl. Kossaka 2. 155-25 „Ziarno", Zabłocie 25. 155-26 Spiss Ludwik, inż.. Szlak 38. 155-27 Biedroński Władysław, Długa 11. 155-28 Glück Leon, dr., Wita Stwosza 27. 155-30 „Dekoracja" Ska Polskich malarzy pokcj., Kochanowskiego 14. 155-31 Spółdzielnia katol. majstrów, Stolar- ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 481 {d3534}
  ... — Wincenty, handl. bydła, Czyżówka 41. Galdblalt Benjamin, urz. poczt., J. Sarego 28. ' ' ^ — Cliaim, wl. piek., Traugutta 7. — Leopold, urzędn., Czapskich 1. — Wilhelm, dr. adwokat, J. Sarego 9. Goldbliitt Gabrjel, kupiec, Orzeszkowej 3. Goldenberg Herman, urzędn. pryw., Nowo- wiejska 15. — Izrael, właśc. kantoru, Augustjańska 19. Goldenthal Józef, dr., zawiad. handl., Dłu- ga 74. Goldfaden Mojżesz, kupiec, Miodowa 23. Goldfarb Juljan. urz. bank., Lubomirskie- go 25. — Maurycy, krawiec, Piekarska 3. — Ncehemie, krawiec, Piekarska 3. Goldfinger Abraham, naucz, pryw., Rab. Meisclsa 24. — Aleksander, przemysł., Wolnica 14. — Chaim, kupiec, Smolki 13. — Edward, urz. pryw ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 476 {d696}
  ... Gabrjel, kupiec, Orzeszkowej ił. — Izaak, handl., Orzeszkowej 3. — Leopold, kuśnierz. Orzeszkowej 3. — Rachela, kupcowa. Orzeszkowej 3. Goldenberg Bernard, techn. dent., Augustjańska 19. — Emil, em. kapitan. Lubomirskiego 27. — Herman, urzędn. pryw., Nowowiejska 15. — Izrael, właśc. kantoru. Augustjańska 19. — Józef, porucznik W. P., Mazowiecka 128. — Samuel, kuśnierz, Augustjańska 19. Goldenthal Józef, dr., zawiad. handl., Długa 74. lei. 155- 21. Goldfaden Lola, kupcowa, Miodowa 23. — Maryla, biuralistka. Miodowa 23. — Mojżesz, kupiec. Miodowa 23. Goldfarb Eugenja, urzędn., św. Kingi 6. — Eugenja, cm. naucz., Felicjanek 17. — Henek, handl., Piekarska 3. — Jakób, handl., Piekarska 3. — Juljan, urz. bank., Lubomirskiego 25. — Karol, em. sl. rew. kol., Felicjanek 17. — Maurycy, krawiec ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 53 {d20}
  ... , Radziwiłłów *k* 8. „ Frühling Rudoll, Poselska 17. „ Gabryelski Józef, Bracka 6. ,. Gelbwachs Szlama ZeL, Florjańska 31, „ Geldwerth Jan, Szewska 2i. „ Getdwerth Michał Leon, św. Marka 23. „ Gertter Juljan, Florjańska 33. ,, Glasner Artur, św, Marka 18. „ Gleitzmann Józel, Grndzka 39. „ Gluziński Tadeusz, Szewska 19. „ Goldberger Artur, Florjańska 28. ., Goldblatt Wilhelm, Grodzka 15. „ Goldenthal Józef, Studencka 8. „ Goldzman Maurycy, Radziwiłlowska 21. ,, Goldstein Roman, Twardowskiego 15. Dz. XXII. „ Gotdwasser Maksymiijan, Zielona 7. ,, Gottersmann Szymon, Dietla 52. „ Gottłieb Aleksander, Poselska 20, „ Gottlieb Seweryn, Grodzka 32. „ Gross Adolf, św. Anny 9. „ Gross Joachim, pL WW. Świętych 8. „ Grün Roman, Zyblikiewicza 16 „ Grünnspan Michał, Gł. Rynek 11. „ Grünzweig Zygmunt ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Goldenthal family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org