Records of the Goldhirsh family in the All Galicia Database

There are currently 160 records for the surname Goldhirsh (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ester GOLDHIRSZ
  1819 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1816-1820)
 • Lobl GOLDHIRSZ, son of Hersch and Finkel
  1820 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Mortko GOLDHIRSZ
  1822 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Laje GOLDHIRSCH
  1825 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Nusen GOLDHERSZ
  1826 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Pinkas GOLDHIRSZ, son of Abrahm and Jüte
  1827 birth record from Tarnopol Jewish Births (1820-1838)
 • Benjamin GOLDHIRSCH
  1828 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Schimszon GOLDHIRSCH
  1832 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Sare GOLDHIRSZ
  1840 death record from Mikulińce Jewish Deaths (index books) (1835-1857)
 • Lea GOLDHIRSCH
  1840 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1834-1845)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 160 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Goldhirsh family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Goldhirsh family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 26 search results for the surname Goldhirsh at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1912/1913 Skalat Realschule Report, image 16 {s133}
  ... szkolny 1912] 13. (Uczniowie oznaczeni tłustym drukiem uznani zostali za chlubnie uzdolnionych. Cyfry w nawiasie oznaczają datę wystąpienia ucznia) 1. Apfelbluin Beri 2. Barsach Szaje 3. Barnsohn Józef 4. Blitz Mojżesz 5. Błażków Andrzej (21 X, 1912) 6. Bogdanowicz Grzegorz 7. Bosak Kazimierz 8. Ghlvstan Paweł 9. Daćków Jan 10, Ellenbeinówna Anna Natalia [pryw) 11, Friedman Schiiierl 12, Goldeuhirseh Frida [pry w] 13, Goldstein Schlojme Arie (29, Xl, 19121 14, Gruz Dawid 15, Griinbaum Juliusz (pryw] 16, Grünberg Srul ipryw) 17, Grünspanówna Chana 18, Grünspan Naltali [14 XI. 1912) 19, Gulka Michał 20, Haczyński Władysław 21, Halpern Szymon B. 22, 3fefter‹fiKp(prywij 23, Jarowiecki Jan 24, Jaryezower Józef Wolf 25, Kaczka Heiman 26, Kaczor Markus (pryw KLASA I. 27, Kilnar Stanisław ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 267 {d170}
  ... Hoesig LeauL fęsi , h. • Kimmel Sruł. gęsi h. • Koir isier. gęsi h. • \Schniedler Abraham, gęsi h. Jaworów (p. w m.), Dorssieva Mojżesz, dr. h. Kańczuga (p. w m.i. Stark Michał, dr. tu Kos i na (p. Rogoźno) ,t^.'vr;.j Marek. dr_ masła i jaj h. Kraków. Berger Breindla. er. h. (św. Jó;ew 12) • Danglowicz ü. l_. dr. h. (św. Józefa ») • Fcii Marya, dr. h. iBoie^o Ciafa \T • GoldKass \ Drobne, dr. n. (Św. Józefa lö› . GnsSows&i Michał. dr.j * h. (św. Anny 4) • Levbmwicz Gitda. dr. b. (Msedzuch Mojżesz, Schneitr Krukienice (p..wm.›. Gerber Józei. dr b_ Lubaczów tp. w ut \ Stern Ant. dr. b. Lwów. Ba cza: S^ra. dr h (Rynek 44} • Bat Babe. dr. h tpl. sw. Teodora* • Futkier Leib, dT. h. ipl. Sw. Teodora «5) • Glickstajut Hersz. dr. h. \pL Sw Teodora 22‹ ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 523 {d695}
  ... 6. „Keroscn" naftowa Sp. i z ogr. odp.. Karmelicka 28. „Kilim Polski", wytwórnia artyst. kilimów, Sp. z ogr. odp. „Krischer et Gawiak", przemysł drzewny i budowlany, Sp. z ogr. odp. „Klon", przemysł drzewny. Sp. z ogr. odp. „Kmita" Małop. wytwórnia miodu, Sp. z Ogr. odp.. Zwierzyniecka. „Kobierzyn", zakłady ceramiczne. Sp. z ogr. odp.. Biskupia 8. „Kodrebski K. i Sp.", dom techniczno-handlowy, Sp. z ogr. odp. „Kolteks". Sp. handlowa, Sp. z ogr. odp. „Koncern Maszynowy, handel wszelkiemi maszynami i częściami tychże. Sp. z ogr. odp. „Konfekcja", fabryka i sprzedaż hurtowna tow., wchodzących w zakres konfekcji meskiei, damskiej i dziecinnej, Sp. z ogr. odp., Gertrudy 29. „Kontynentalna Sp. transportowo-komisowa, Sp. z ogr. odp., Pawiat 6. „Kooperatywa wywozowa cementowni małopolskich ...
 • 1914/1915 Krakow War Refugees Address Directory, image 91 {d33}
  61 Ślebodziński Władysław, prof., 13. XI. 914. Wiedeń, V., Brand-mayergasse 1. 18, I., d. 10. 5 os. Śliwiński Bronisław, kas. Tow. wz. ub., 9. XI. 914. Wiedeń, IV., Goldeggasse 1. 1. 5 os. Śliwiński Zygmunt, st. insp. kol., 16. XI. 914. Wiedeń, V., Schwarz-horngasse 1. 9, I. 2 os. t Slosarczyk Józefa, zarob., Podgórze, 11. XI. 914. Belcice. 3 os. Ślusarczyk Katarzyna, zarob., 10. XI. 914. Dnesitz. 3 os. Słomkowa Adolfina, żona inżyniera kol., —. Wiedeń, III., Münzgasse 1. 1. 2 os. Słotwiński Eugeniusz, Dr., adw., 2. MII. 914. Berno, ul. Froebe-lova 1. 24, II. 6 os. Słysz Józef, fur., 10. XI. 914. Kbelnice. 1 os. Smidowicz Joanna, wdowa ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 254 {d693}
  ... , emer urz kol, Rakoyucka 10. — Franciszek, asyst kolej. Krowoderska 3 Schieiersteiu lózef. m s/czotkarski. XI, (iłowac- kicgo 4 Schift Paw u. tryzyer. Mistoyya 12 Henryk, zarządca drukarni. Rakowicka 3. Izrael, kupce. Wazka 2 — Mojżesz, agent handl. św Sebastyana 16 -t Sz.ynu*!!, handlarz. Kupa 26 Schiffmanu Izrael, kelner. s\y (iertrudy 2il. - Jakob, kierownik biura, Biskupia 2 ^childhaus Fic i man, kupiec. Dietla 23 Schiller v Schildenfeld I eon. radca cesarski, wł. agencyi handlów et. W iślna IH lei H»2H — Chiel. prywatny, (iertrudy 16 — Leiser. prywatny. Starowiślna 45. — Leon. literat. Kremerowska 8 — Simet. kupiec starów islna 37 Przedsiębiorstwo budowlane i biuro techniczne budowniczy LUDWIK DAN1EK, Kraków XIV. Dzielnica, Czarnowiejska 22 wykonuje wszelkie roboty ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Goldhirsh family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org