Records of the Greher family in the All Galicia Database

There are currently 32 records for the surname Greher (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Sara
  1828 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Don GREHER
  1831 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Laser
  1836 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Moses David, son of Chaim Hesel ROSENSTRAUCH and Dresel GROHER
  1850 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Moses Dawid, son of Chaim Hesel ROSENSTRUCH and Dresel GROHER
  1850 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Leizer GREHER, son of Chaskel GREHER and Channa
  1852 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Chaia GRIER, daughter of Wolf and Friemet FELD
  1862 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Leiser GRÄHER
  1868 yearbook record from Rabbis, Galicia (1868)
 • Jacob GROHER?GREHER?
  1871 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Izrael GRÖHER
  1873 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 32 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Greher family:

There are 19 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
GRAU in
Kuty, Ukraine
GG Member La Mesa, CA
USA
Apr 29, 2020
GREHER in
Krasne, Poland
GG Member Philadelphia, PA
USA
Jul 24, 2019
GREHER in
Rzeszow, Poland
GG Member Philadelphia, PA
USA
Jul 24, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Greher family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 190 search results for the surname Greher at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 19 {d1409}
  ... działania: sprawy wyni- kające z działalności władz sądo- wych i skarbowych, sprawy naj- mowe, fundacyjne i szkolne oraz opinje prawne w tych sprawach. OKRĘGOWA IZBA KONTROLI PAŃSTWOWEJ. w Krakowie, ul. Krowoderska 5, tel. 141-70 i 162-30. Prezes: Dr. Kraus Włodzimierz. Wiceprezes: Dr. Womela Longin. Administracja skarbowa. IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE ul. Skarbowa 1. Prezes: Greger Józef, przyjmuje od godz. 12—13, tel. Nr. 134-90. Wydział I. Naczelnik i Zastępca Prezesa Izby Skarbowej: przyjmuje od godz. 11—13, tel. Nr. 150-90. Oddział I: Sprawy osobowe i orga- nizacyjne Izby Skarbowej i pod ległych Urzędów Skarbowych. Oddział 2: Sprawy gospodarcze Izby Skarbowej i podległych Urzę- Ogólny. dów Skarbowych, budżetowe, zarząd i administracja budynka- mi i lokalami, znajdującemi się w użytkowaniu ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 120 {d696}
  ... starszy radca Dr. Płażck Feliks; zastępca: radca Dr. Wyramo Jan. Kaneełarja. Naczelnik kancclarji: Krbes Jan Kazimierz. Głównv archiwista: Janiszewski Slanisław. Okręgowa Izba Kontroli Państwowej w Krakowie, ul. Krowoderska 5, lei. 141-70 i 162-30. Wiceprezes: Dr. Woniela Longin. Prezes: Dr. Kraus Włodzimierz. Administracja skarbowa. Izba Skarbowa w Krakowie ul. Skarbowa I. Prezes: Greger Józef, przyjmuje od godz. 12 13. lei. Nr. 134-90. Kancelarja główna: Naczelnik kancelarji Dudol Franciszek. WYDZIAŁ I. OGÓLNY. Naczelnik i Zastępca Prezesa Izby Skarbowej: Dr. Ma zurkiewicz Józef, przvjmujc od godz. 11 —13, lei. Nr. 150-90. Oddział I: Sprawy osobowe i organizacyjne Izby Skarbowej i podległych Urzędów Skarbowych. Kierownik: Unolt Konrad, referendarz w VII. sl. sł. Oddział 2: Sprawy ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 483 {d696}
  ... Hirsch, kupiec. Grodzka 9. — r. Goldman Szymon, piekarz, Rab. Meiselsa 24. — Szymon, kupiec, Józefińska 13, tel. 138-93. — Wolf, kupiec, Kalwaryjska 7. Grajcar Felicja, urzędniczka, Zacisze 10. — Moszek, spedytor. Gazowa 8. I Grajcar Teofila, urzędniczka, Zacisze 10. ł Grajower Bezalel, urz. pryw.. Krakowska 33. › — Dawid, wł. prac. piór strusich, Dietlowska 40. I — Juda, kupiec ... 10-12. Greffkowicz Apolinary, naucz., Kielecka 28. — Wanda, urzędn. pryw.. Kielecka 28. Grefner Marja, emerytka, Kanonicza 5. Grega Stefan, em. funkc. P. P., Pańska 9. Greger Józef, prezes Izby Skarb., Skarbowa I. lei 140-20. Gregier Alfred, sanitarj usz, Prochowa 4. Gregorczyk Julja, wł. realn., Filarecka 7. — Marjan, mai. pok., Filarecka 7. — Stanisław, wł. prac. bronz., Zwierzyniecka 14. — Stefan, ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 114 {d20}
  174 SKOHOWIMZ 1 KSll;'("i\ \|i|t|SH\Vl 2. ADMINISTRACJA SKARBOWA. a) Izba Skarbowa w Krakowie, Helelów 2. Prezes Greger Józef, Komandor Orderii Polonia Resti-tuta. Przyjmuje od godz. 12-cj do 1:1-ej. Tel. 34*^0. Wydział |. Ogólny. Naczelnik Dr Mazurkiem,-? Józef. Przyjmuje od godz. l?-ej do 13-ej. Oddział 1. Sprawy ogólne, organizacyjne i osobowe. Kierownik Wodziński Kazimierz, st. radca skarbu. Święcicki Jan, st. radca skarhu, rzecznik dyscyplinarny. Oddział 2. Sprawy ekonomiczne, budżetowe, r.irz.id i administracja budynków skarbowych, nadzór nad cko-n om a tern, nakład druków. Kierownik Józefczyk Józef, radca skarbu. Oddział 3. ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 299 {d20}
  ... piekarz, Długa 19- — Szymon kupiec, Józefińska 2. — Szymon piekarz, Rab. Meiselsa 20. — Szymon Kupiec, Brodzińskiego 12. — Wolf kupiec, Kalwaryjska 7 — Wolf piekarz, Celna 5. Grajcar Moryc przewoźnik, Gazowa 8-Grajewska Magdalena kupcowa, Mikołajska 14 Grajower Aron prywatny, Twardowskiego I 5, — Dawid kupiec, Dietlowska 40 — juda kupiec, św. Sebastjana 34. — Lea kupcowa, ... Wojew., Bonerowska 4- — Wilhelm porucznik. Kosynierów 2-6. Greczuła Michał ślusarz kolej. Lipowa 38 Gredler Herman fryzjer, Sokolska 7 Gredol Marja prywatna, Zygmunta Augusta 9. Grega Stefan funkc Policji, Pańska 9 Greger Gustaw dr adwokat, Długa 62 — Józef prezes Izby Skarb, Dolnych Młynów 21. Tel 3490 — Józef porucznik, Pomorska 8. Gregorczyk Adam maszynista, Filarecka 7. — Jakób kołodziej, Bernardyńska 3- — Julja ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Greher family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org