Records of the Grunhaut family in the All Galicia Database

There are currently 251 records for the surname Grunhaut (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Moses Leib AKSELRAD, son of Alter GRÜNHAUT and Sara AKSELRAD
  and Adela SCHARFSPITZ, daughter of Samuel WALLACH and Sara SCHARFSPITZ
  marriage record from Tarnopol Jewish Marriage Banns, Marriage Certificates (1916, 1920-1939)
 • Adam GRUNHAUT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leib GRAUSNAS, son of Hersch
  1816 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Witie GRINHAUT
  1818 death record from Jezierzany Jewish Deaths (1816-1876)
 • Sime, daughter of Szmaie GRUNHAUT
  1819 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Ire, son of Dawid GRUNAT
  1821 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Samil, son of Dawid GRINAT
  1822 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Abram, son of Szmaia GRUNHAUT
  1822 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Jossel, son of Szmaia GRÜNHUT
  1823 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Kiwa, son of Schmaie GRÜNHAUT
  1826 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 251 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Grunhaut family:

There are 41 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
GRUMET in
Anywhere in Galicia
GG Member Silver Spring, MD
USA
Mar 23, 2020
GROMET in
Sanok, Poland
GG Member Los Angeles, CA
USA
Aug 3, 2019
GRUMET in
Baligrod, Poland
GG Member Los Angeles, CA
USA
Aug 3, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Grunhaut family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 52 search results for the surname Grunhaut at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 57 {d20}
  ... Mojżesz Maurycy ,, Rubin Aleksander ., Weidenleid Leib DROHOBYCZ. Dr Aberbach Michał „ Adlesberg Pawel ,, Alter Leon ,, Backenroth Abraham „ Barchasz SS sc he :, Bergwerk Aleksander „ Bernleld Herman ,, Biberstein Ernest ,, Chajes Teofil ,, Dennenbaum Dawid „ Dunkelblau Henryk „ Fell Jakób ,, Friedman Józef „ Freund Jonasz ,, Gartenberg Izrael „ Gerstenfeld Jakób ,, Gottlieb lzaak „ Grünhaut Henryk ,, GrÜnhaut Maurycy „ Hahn Alfred „ Händel Henich ,, Hefter Samuel „ Herschdörler Jonasz „ Herschdörfer Szymon „ Hollaender Zygmunt ,, Hopfinger Albert ,, Hopfinger Ignacy Henryk ,, Hruszowski Mojżesz D. ,, Unicki Włodzimierz „ Kahane Ezechiel „ Katz Józef „ Kautman Herman „ Kitaj Samuel Jakób 61 DROHOBYCZ. Dr Kleinltcrg Zygmunt ,, Kmitkowuki Stanisław ,, Knopl Jakób ,, Kobyłecky Iwan ,, Kreppel ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 61 {d20}
  ... Adam HKOROWI.rZ I K8IP/›A ADRESOWA WINNfKf. Dr Pohl joda ,. Słrrnrr Henryk „ Szczurowski Engen. WLŚNfOWCZYK. Dr Wolf J*kób WOJNIŁÓW. Dr Alter K^nd „ Mahler Chaim Nadel Abraham ZABŁOTÓW. Dr Erdheim Pinka* „ Hankiewicz Grzegorz ,. Karpei Samuel „ Teicher Feliks ZALESZCZYKL . Dr Fried Izydor ,, Sigal Jakób „ Stefanowicz Roman „ Winnicki Antoni ZBARAŻ. Dr Bocheński Stefan „ Grünhaut Mendel Hen „ Herschdörfer Abraham „ Kosser Józef „ Stein Natan ZBORÓW. Dr Bruaner Mojżesz „ Dnszeńczuk Bazyli „ Piątkdewicz Rościsław „ Reiss SchuKm „ Wacyk Eugenjusz ZŁOCZÓW. Dr Bałtarowici Micbał „• Diwer Herman „ Dołnicki Włodzimierz „ Drohomirecki Jan „ Eidelberg Itamar „ Epstein Menascbe „ Feldman Simche Brnem b) NOTARJUSZŁ BUCZACZ. Czechowicz Wincenty BUDZANÓW. Łahodyński Roman BURSZTYN ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 113 {d20}
  ... Wydział powiatowy: komisarz rządowy starosta Kaczyński Wojciech. Urząd parafjalny rzym.-kat.; prohoszcz Ks. Szczepański Chryzostom. Urząd parafjalny grecko-kat.: prohoszcz Ks. Holinaty. Klasztor 00. Bernardynów : gwardjan Ks. Szczcrbiriski Chryzostom. Gmina wyznaniowa izraelicka: przewodniczący Landes berg Majer. Rada szkolna powiatowa: inspektor szkolny Turcza-niewtez Michał. Adwokaci: Dr Bocheński Stefan, Dr Grünhaut Mendel Herz, Dr Herschdörfer Abraham, Dr Kosser Józef, Dr Stein Natan. Notarjusz: Wolański Mieczysław. Lekarze: Dr Landau Ludwik, lekarz miejski; Dr Rzadki Aleksander lekarz powiatowy: Dr Schanierer-Mantlowa Jetti, Dr Scbraajuk Abraham, Dr Segal] Sinach, Dr Slrücker Maurycy. Lekarz weterynaryjny: Speiser Nison. Inżynier cywilny: Grünspan Abraham. Szkoły: Państwowe Gimnazjum ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 152 {d695}
  ... Aron, kupiec, Twardowskiego 7. — Juda, kufernik, Krakowska 12. — Mojżesz, malarz pokojowy. Wawrzyńca 16. — Schacline. kupiec. Kupa 4. — Samuel, rzeznik, Józefa 3. — Saul. zegarmistrz. Grodzka 71. — Schaja Dawid, kupiec, Agnieszki 9. (minfeldówna Róża, urz. pryw.. Orodzka 71. Grunhaut Zygmunt, urz. pryw.. A. Potockiego 3. Orunhauser Edmund, właściciel składki aparatów iotograticznych, Długa 41. T. 1428. Orunhauser Edward, urzędn. bankowy. Długa 41. Giunholz lakób. fiakier. Piekarska 14. Grunhut dr. Bernard, lekarz, Dietlowska 49. T. 1304. — Fdward, kupiec, sw. Marka 23. — Mendel, szklarz, św. Wawrzyńca 20. \ Grüngras recte Finkelhaus, krawiec. Pl. Nowy 7. Giunspar, Belka, rzeznik. Augustiańska |5. — Bernard, m. ślusarz. Augustiańska 15. — Eljasz, krawiec. Grodzka ( — Gusta, kupcowa ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 136 {d917}

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Grunhaut family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org