Records of the Hilsenrath family in the All Galicia Database

There are currently 93 records for the surname Hilsenrath (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leon HILSENRAD, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leon HILSENRAD, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Leon HILSENRAHT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Ida HILSENRAT, spouse of Samuel , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Samuel HILSENRAT, spouse of Ida , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Uscher HILSENRAT, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Bruno HILSENRAD, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Nachum HILSENRAD, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Haysetia HILZENRAD
  1848 other record from Kołomyja Reichstag Petitions (1848)
 • Moses HILSENRATH
  1858 property record from Kołomyja House Owners (1858)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 93 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Hilsenrath family:

There are 16 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
HILSENRATH in
Kolomyya, Ukraine
GG Member Bath, Somerset
UNITED KINGDOM
Dec 5, 2016
HILSENRATH in
Ivanovtse (Kolomyya), Ukraine
GG Member Spring, TX
USA
Dec 11, 2015

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Hilsenrath family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 178 search results for the surname Hilsenrath at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 190 {d3374}
  ... Ludwik, inkas., Objazdowa 6. Hillenbrand Juliusz, urz. bank., Za- mojskiego 7. — Marya, pryw., Murarska 9. Hiller Emil, rewid. kolej., Jabłonow- skich 34. Hillich Aleksander, inż., Friedrichów 7. — Karol, urz. bank., Gródecka 135. Hillman Abraham, inż., Teresy 26 a. — Leib, kup., pl. Teodora 2. Hilnik Izrael, kup., Słoneczna 32. Hilsberg Leon, urz. bank. Łyczaków 24a. Hilsenrath Izak, podurz. poczt., Źró- dlana 21. Himber Cyla, kup., Sykstuska 13. Himle Oklawian, urz. monop. tytoń., Krzywczycka 5. Himmel Anna, wd., Żółkiewska 26. — Jan, elektrotech., Długosza 26. — Józef, kup., Karola Ludwika 35. Hineinger Czesław, przem., Zamarsty- nów Lwowska 48. Hindes Lener, kup., Kordeckiego 7. Hindler Arnold, aj., Kaźmierzowska 2. Hingler Emil, insp. kol., Szeptyckich ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 174 {d13}
  ... , konc. sk. Potockiego 42 Hille Jadwiga, naucz., Sapiehy 23. — Władysław, komin., Jadwigi 16 Hillel Ludwik, inkasent, Objazdowa 6 Hillenbrand Juliusz, urz. bank., Zamojskiego 7. — Marya, pryw., Murarska 9. Hiller Emil, rewid. kolej., K 1 arze- wicza 3. Hillich Aleksander, inżyn., Friedrichów 7. — Karol. urz. bank., Łyczaków 63. Hilnik Izrael, kup., Słoneczna 32. Husberg Leon, urz. bank. Sapiehy 39 Hilsenrath Izak. podurz. poczt., Inwalidów 1. Himel Hela, fryz., Żółkiewska 44. — Józef, kupiec, K. Ludwika 35. Hindes Leizer, kup., Kordeckiego 7 Hindler Arnold, ajen., Kazimierzowska 2. Hingler Emil, insp. kol. Szeptyckich26 Hintzy Marya, naucz, franc. Ossolińskich 11. Hinze Alfred, radca Dworu i nad-prok. państwa, Domagaliczów 3 — Wiktor, konc. Nam., Domagaliczów 3. Hiolska Franciszka, żona ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 344 {d140} notes
  561 PRZEMYSŁ DRZEWNY. — Laski. 562 Kołomyja to. Blitz Woli (Rynek 5). Ebenstein Jechiel (ul. Jabłonowskich 27). ° Hilsenrath Abraham (ul. Nowy Świat 79). Kosów te. Hudes Majer. Kraków te. Bajer Jan (ul. Grodzka 10). PFa. ° Janikowski Zygmunt (Basztowa 19). ° Majcherek Teofil (Zwierzyniecka 20). ° Partyczvński Jan (Smoleńska 21). ° Voigt Kazimierz (Mikołajska 10). ° Waltner Karol (Filipa 11). Kuty te. Husen Mojżesz. Lwów. Dumanowski K. (ul. Zielona 5). ° Fiel Józef (Sobieskiego 6). ° (ioinół Franciszek (Batorego 24). ° Halpern Rubin (Sioneczna 45). ° Hirschprung Karol (Karola Ludwika 5). ° Keller Leib (Sykstuska 23). ° Lo-bocki Maryan ( ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 347 {d3404}
  561 PRZEMYSŁ DRZEWNY. - Laski. 562 Kołomyja to. Blitz Wolf (Rynek 5). Ebenstein Jechiel (ul. Jabłonowskich 27). 0 Hilsenrath Abraham (ul. Nowy Świat 79). Kosów to. Hudes Majer. Kraków to. Bajer Jan (ul. Grodzka 10). PFa. 0 Janikowski Zygmunt (Basztowa 19). 0 Majcherek Teofil (Zwierzyniecka 20). 0 Partyczyński Jan (Smoleńska 21). 0 Voigt Kazimierz (Mikołajska 10). 0 Waltner Ka- rol (Filipa 11). Kuty to. Husen Mojżesz. Lwów. Dumanowski K. (ul. Zielona 5). 0 Fiel Jó- zef (Sobieskiego 6). 0 Gomół Franciszek (Batorego 24). 0 Halpern Rubin (Słoneczna 45). 0 Hirschprung Karol (Ka- rola Ludwika 5). 0 Keller Leib ( ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 601 {d3404}
  ... Heinberg Zudyk. 0 Horowitz Da- wid. 0 Seemann Marek, PFa. Gorlice tor. Holländer Chaim, handel rurami. Jarosław w. Grüner Marek. 0 Kupferman Brona (Rynek). Jasło tor. Lampel Ozyasz (Rynek). Jezierna tor. Charap Chaim. Jezierzany tor. Fenster Abraham. Kamionka strum. tor. Graf Chawa. 0 Grossman Abraham. Kęty w. Schmelz Michał. Kołomyja tor. Hilsenrath Samuel (Rynek). Kołomyja (Rynek 4). Slopkowitzer i Sin- ger, handel tow. żelaznych. Korczyna tor. Rosshändler Hersz Jakób. Kraków. Chaim Józef (ul. Długa 7). 0 Chmielo- wski Feiwel (ul. Grodzka 62). 0 Eichorn S. (ul. Mostowa 3). 0 Frei Henryk (ul. Lubicz 1, telefon 1071). 0 I. Frey- lich i Karmel jun. Okucia żelazne budowlane i stolarskie. PFa. (ul. Dietla 27, telefon ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Hilsenrath family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org