Records of the Lapayowker family in the All Galicia Database

There are currently 43 records for the surname Lapayowker (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Sara LAPIOWKER
  1840 death record from Złoczów Jewish Deaths (1825-1855)
 • Hence LAPIOWKER, daughter of Fabian LAPIOWKER
  1844 birth record from Złoczów Jewish Births (1825-1855, 1894)
 • Marcus LAPIOWKER, son of Fabian LAPIOWKER
  1845 birth record from Złoczów Jewish Births (1825-1855, 1894)
 • Maria LAPIOWKER, daughter of Fabian LAPIOWKER
  1847 birth record from Złoczów Jewish Births (1825-1855, 1894)
 • Feige LAPIOWKER, daughter of Fabian LAPIOWKER
  1849 birth record from Złoczów Jewish Births (1825-1855, 1894)
 • Feige LAPIOWKER
  1852 death record from Złoczów Jewish Deaths (1825-1855)
 • Samuel David LAPJOFKER
  1867 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Schmarje ŁAPAJOWKER
  1871 census record from Tarnopol Jewish Residents (surnames G-N, S, T, V) (1930s)
 • Marjem ŁAPAJOWKER
  1887 census record from Tarnopol Jewish Residents (surnames G-N, S, T, V) (1930s)
 • Moses BERGSTEIN, son of Dawid BERGSTEIN and Chaje LAPAJUWKER
  and Jütte MÜHLSTOK, daughter of Hersch MÜHLSTOK and Sara SCHLESINGER
  1894 marriage record from Narajów Jewish Marriages (1894, 1897-1898, 1902)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 43 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Lapayowker family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
LAPAYOWKER in
Kamyanka Buzka, Ukraine
GG Member Sacramento, CA
USA
Mar 30, 2020
LAPAYOWKER in
Kamyanka Buzka, Ukraine
GG Member Baltimore, MD
USA
Jan 31, 1999
LAPAYOWKER in
Lapajowka, Ukraine
GG Member Baltimore, MD
USA
Jan 31, 1999

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Lapayowker family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 32 search results for the surname Lapayowker at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1910 Galicia Schematism, image 140 {d1237}
  ... . 1 nacz. sądu, 1 sędzia powiatowy, 3 sędziów, 7 urzędn. kanc., 3 woźnych. Radca Syrzistie Ferdynand. | ~ ~ - Sędzia powiat. Bikałes Zygmunt. Sędzia Szuchiewicz Paweł. — Skalat Oktawian, dr. pr. — Sniźek Józef. Star. ofie. Klimek Edward. Notaryusz: Ruprecht Adam. Adwokat: Kohn Fabian, dr. pr. — Neumann Maurycy, dr. pr. — Kalitowski Filemon, em. radca wyż. sądu. Ofie. Satori Rajmund. — Tamler Samuel. — Zwerling Herman. Kane. Asehenfeld Herman. — Molin Adam. — Łapajowker Zygmunt.
 • 1909 Galicia Schematism, image 76 {d480}
  ... kaneel, 3 woźnych. Radca Syrzistie Ferdynand Sekr. Bikałes Zygmunt. Adj. Załuski Franciszek. — Laidler Kazimierz. — Szuehiewicz Paweł Ofie. Klimek Edward. Notaryusz: Rupreeht Adam. Adwokat: Kohn Fabian, dr. pr. — Neumann Maurycy, dr. pr. — Kalitowski Filemon, em. radea wyż. sądu. Tammler Samuel. Kane. Zwerling Herman. — Asohenfeld Herman. — Molin Adam. Łapajowker Zygmunt. C. k. Sąd obwodowy w Brzeżanaeh. Do obrębu brzeźańskiego e. k. Sadu obwodowego należy były obwód brzeżański. Okręg, Sądu obwodowego w Brzeżanaeh obejmuje 327 gmin katastralnych z ludnością 301.863. Sąd ten ma w obrębie swoim 1 Sąd powiatowy (dawniej miejsko delegowany) i 8 Sądów powiatowych, a to : w "Bołszowcaeh, Bursztynie, Chodorowi'e, Kozowie, Podhajeaeh, Przemyślanaeh, Rohatynie i Wi-śniowezykn. . Systemizowany etat ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 679 {d691}
  R Lwów HSfi Lapajowker Fryderyk 802 Łaszcz Tomasz, inłynier górniczy 9 Łaezowski Zygmunt 134 Łos hr. Włodzimierz 392 Łoiinski dr. August, kdwokat 514 Łoziński O, W Wiktor, A Zoffil 322 łozinski Władysław. 848 Łukaszewski Adam, inżynier 104 Łvsiak dr. Aleksander, adwokst 36 ssWban Edward 1044 Marher Henryk jXi.18 Magtsm au bon Marthe 447 Magazyn sprzedaży ty tomu i stempli 727 Miger Maurycy 20111 Mahi dr J.ikób. leksrz !7 Majewski Marcin 457 Majewski Zygmunt 1187 Makarewicz dr Juliusz. 20U4 Makarewicz Romuald 73.› Makarowski i S ka, skład farb 190 Malczewski Włodzimierz 10,›4 Maloclilcb Szymon 780 Mariol lor dr Juliusz. 572 . ...
 • 1909 Galicia Schematism (Copy 2), image 152 {d1245} notes
  ... etat osobowy. 1 sędzia, 1 sekretarz, 3 adjunktów, 7 urzędników kancel., 3 woźnych. Radca Syrzistie Ferdynand. Sekr. Bikałes Zygmunt. Adj. Załuski Franciszek. — Laidler Kazimierz. — Szuchiewicz Paweł. Ofic. Klimek Edward. Notaryusz: Ruprecht Adam. Adwokat: Kohn Fabian, dr. pr. — Neumann Maurycy, dr. pr. — Kalitowski Filemon, em. radca wyż. sądu. Ofic. Satori Rajmund. — Tammler Samuel. Kanc. Zwerling Herman. — Asehenfeld Herman. — Molin Adam. Lapajowker Zygmunt.
 • 1908 Galicia Schematism, image 70 {d479}
  102 103 10. C. fc. Sąd powiatowy w Zastawnie. Kasa: C. k. Urząd podatkowy w Zastawnie. Systemizowany etat osobowy. 1 sędzia, 1 sekretarz, 3 adjunktów, 7 urzędników kaneel., 3 woźnych. Ofie. Satori Rajmund. — Tauunler Samuel. Kane. Zwerling Herman. — Aschenfeld Herman. — Molin Adam. — Lapajowker Zygmunt. Sędzia Zenta Konstanty. Sekr- ßikałes Zygmunt. Adj. Załuski Franciszek. — Leider Kazimierz. — Koblruss Alfred, dr. pr. Ofie. Klimek Edward. Notaryusz: Ruprecht Adam. Adwokat: Kohn Fabian, dr. pr. — Nemnann Maurycy, dr. pr. •C. k. Sąd obwodowy w Brzeżanach' Do obrełm brzeżańskiego c. k. Sądu obwodowego należy były obwód brzeżański. ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Lapayowker family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org