Records of the Lasig family in the All Galicia Database

There are currently 29 records for the surname Lasig (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jozef LASZEK
  1787 property record from Lwów Żółkiew District No. 3 Josephine Survey (1787)
 • Stefan LEIZYG
  1787 property record from Czortkow Josephine Survey (1787)
 • Mychayło LACYK
  1787 property record from Bohorodczany Josephine Survey (1787)
 • Jozef LASZEK
  1788 property record from Lwów Halicz District No. 1 Josephine Survey, part 2 (1787-1788)
 • Jozef LASZEK
  1788 property record from Lwów Kraków suburbs Josephine Survey, part 3 (1788)
 • Rechel, daughter of Abel LASZEK
  1827 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Isser, son of Chaskil Abil LOSZIK
  1830 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Chaskel Abel LOSZEK
  1830 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Iser LOSCHEK, son of Abel LOSCHEK
  1830 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Sprinze LOSCHEK
  1848 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 29 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Lasig family:

There are 20 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
LISS in
Lviv, Ukraine
GG Member Summit, NJ
USA
May 20, 2020
LUCHS in
Drohobych, Ukraine
GG Member Secaucus, NJ
USA
Aug 19, 2019
LASIG in
Rudawka, Poland
GG Member Shinjuku-kutokyo, Tokyo
JAPAN
May 31, 2013

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Lasig family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 186 search results for the surname Lasig at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Nadworna Yizkor Book (1975), image 84 {y373}
  ... אייזיק לומר יעקב הירש ברוך אובלס. Susana Nagler Pepi Bretter Klara Schreier Mende Sommerfreund Salomon Witteles Israel Jackel H. L. Wieselmann Slmcha Jakob Isaak Wieselmann Meier Komornlk Meshullm Blekel Rachela Bikel Baruch Witteles Salo Griffel Meier Hibner Yosef Burstyn Noach Brauner Jehudit Brauner Benjamin Griffel Jakob Krlegel Klara Kimmerling lisig Lulmer Jakob Hirsch Baruch Oblas
 • Chrzanow Yizkor Book (1989), image 367 {y114}
  AK1BA GROUP-1938 Back row, L. to R., A. Schatzker, Berek Selinger, Malek Bochner, Wromek Lefkowicz, Szymek, Elbaum, Josek Lefkowicz, Boruch Kohane Front row, S.R. Gertler, Berek Klein, Chanka Katz, I Weichman, Golda Lipschitz, Rozka Mandelholz, Micka Spira, R. Kriegstein, F. Spira Back row, L. toR., S. Koniecpolski, Reich, B. Finker, Ch. Wachsberg, J. Lask Front row, Romek Kriegstein, Gusta Pilzer, Hela Koniecpolska, Blima Pilzer 150
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 67 {y147}
  ... , krol Polaki, Wiclki ksiqZc Litewski, Ruski, Pruaki, Mazowiecki, 2mudzki. Inflantaki, Kiowaki, Wolyhaki, Podolski, Pod-laski, Smolensk!, Siewcrski y Czernichowski Slawetnym y Uczciwym, Burmistrzowi, Woyto-wi, Raycom. Lawnikom y wszystkiemu Pospol-atwu miasta naszego Drohobyczy wicrnym Nam tnitym. lask? Naszq kr61ewakq. Slawctni Uczciwi. wierni nam mill. Don-icsiona nam iest przez P. P. Rad naszych u boku naszego residuiqcych imieniem nicwicr-nych Zydow starszych y mlodszych Drohoby-ckich skarga. IZ Wierni WW. przeciwko pra-worn, przywileiom y dckretom commissarakim wszelkie mi?dzy aobq przyiawszy postanowienia y zwyczaie, zdawna Zydom sluZqcze, aobic po-8t?puiqc onymZc w handlach. kramnch y szyn-kach a osobliwic tameczncmu arendarzowi Ickowi Jozcfowiczowi w wolney arcndzic. nie dbaiqc ...
 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 68 {y147}
  ... starosciny naszey Droho-byckiey lub urodzonym iey namiestnikom, pod-staroscim albo urzcdnikom pomienionego re* script 11 conservationis staranie y pilnoid y ieby cii iydzi w s.jdach aynagodze awoiey nale-i^cych wc wazclkich poriqdkach y zwyczaiach, przykiadem y wedlug prawa wazystkim iydom koronnym slutacego a nie we dworze sgdzili ai? dckretowali, miec chcemy. Inaczey nie czyniqc dla laski naszey. ktdry to reskrypt rck% nasz* podpisawazy, pieczcd koronn* przycianac rozkazalismy. Dan w 20lkwi dnia XVIII mle-siaca marca. roku Panskicgo MDCL
 • Lancut Yizkor Book (1963), image 211 {y2}
  ... החורבן W sobole ogłoszenie wyroku w procesie Kokota W sobotę zbrodniarz Józef Kakot, Jctóry dokonał licznych morderstw na terenie Łańcuta i pobliskich gromad na osobach narodowości pclskiej i żydows-kie] otrzyma wyrok. Kokot — morderca dzieci i kobiet nie wybierał w środkach i metodach. Strzelał w twarze ofiar lub w tył głowy z pistoletu albo karabinu, masakrował ludzi dębową laską albo kolbą. Ten głęboki jar (zdjęcie nr 1) otoczo-ny drzewami to tzw. „Księże doły". w tym miejscu Kokot zastrzelił 2 mło-de Żydówki. Zdjęcia nr 2 i 3 przedstawiają dzie-dziniec więzienny, na którym rozstrze-lanych zostało przez Kokota• m. in. 7 młodych chłopców z brygad roboczych tzw. „Junaków" oraz 2 mężczyzn. Tekst lv Wisz foto — A Kud. .נאוויני־דןויזובסקיע״ 1 — רימקוס בו נוצחו ביו* oipip שח• נטר1ת יהודיות ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Lasig family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org