Records of the Moszkowicz family in the All Galicia Database

There are currently 418 records for the surname Moszkowicz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leyba MOSZKOWICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Szymon MOSZKOWICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Szmoyło MOSZKOWICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Leyba MOSZKOWICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Srol MOSZKOWICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Herszek MOSZKOWICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Kopel MOSZKOWICZ
  1787 property record from Kołomyja Josephinian Survey (1787)
 • Fischl MOYSKOWICZ
  1787 property record from Nadwórna Josephine Survey (1787)
 • Srol MOYSKOWICZ
  1787 property record from Nadwórna Josephine Survey (1787)
 • Smul MOYSKOWICZ
  1787 property record from Nadwórna Josephine Survey (1787)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 418 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Moszkowicz family:

There are 31 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
MOSZKOWSKI in
Drohobych, Ukraine
GG Member Basel, Basel Stadt
SWITZERLAND
Aug 10, 2020
MECZES in
Brody, Ukraine
GG Member Bethesda, MD
USA
Jun 1, 2020
MOZKOWICZ in
Tyczyn, Poland
GG Member New York, NY
USA
Nov 5, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Moszkowicz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 197 search results for the surname Moszkowicz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 72 {y147}
  ... Zel-mana Wolfowicza, lubo nicgodncj, jako nad oczywistym kryminalista kompassyi, wspom-nianych de super zacnie slawctnyeh plenipo-tentAw i pospAlstwo chrzescijanskic drohobyc-kie od exekucyi nad nim Smiertclnej upro-siwszy, z rqk prawie mistrza sprawiedliwoicl wyj?li4my i wyrenczylidmy. Tcdy za takq po-wolnojd zacnie slawetnych panAw plenipoten-tAw i ealego pospAlstwa chrzeicijaAskiego dro- My Anszel Leybowicz, Oszyja Moszkowicz, Leyxor Leybowicz. Abel Aronowicz, Wolcio Bicniaszowicz, Chaim Mortkowicz, Wolcio Buy-nowicz, Widgor Josefowicz starsi terainiejsi kahalu drohobyckiego; Icko Hcrszowicz, Ley-ba Zelmanowicz, Jowa Hercykowicz ze wszyst-kq familiq swojq, swym i ealego pospAlstwa lydowskiego drohobyckiego imicniem, ktArzy si? kolwiek nitty po hebrajsku podpisujemy. czynimy wiadomo ...
 • Kolomyia Yizkor Book (1972), image 30 {y242}
  ... בסחר סיטוני למולדביה ולוולאחיה הלורד וחזור. ב*2 לינואר 1765 נערך מפקד גביית מם גולגולת ע״י הקומיסרים לחבל האליץ׳ ומחוזות טרמבובלת וקולומיה ע״י יוזף פוראדובסקי. שהיה שופט בעניני גבולות האדמות (Komornlk Granlczny) בהאליז׳ ומאציאי קארוואסיצקי (Lowczy Plocki). את המפקד אשרו בשבועה הרב ושני פרנסי קהילה וסופר הקהילה- על המפקד בקולומיה חתם הרב (Fiszko'Fiszel Moszkowicz) וזה הרב ר נח אפרים פישל בז פשה. לפי המפקד היו בקולומיה 985 יהודים ו ־ 87 ילדים מתחת לשנה. בכפרים המסונפים לקהילת קולומיה 74 יהודים ר4 ילדים. ואלה הם הכפרים: Oskrzcsince (ילד 1). 2 1) .Diatkowce 6 .Piadyki ילד). 12 Mar" 10 -Spas 4 .Hanczarow 7 .Kniazdwow 2) .Qenawa 4 ,kowce ילתם). 13 .Kurnllc 2 .Ozlawy 4 ,Zalucze 4 .Delatyn ביחד נפקדו 1059 יהודים .בתוכם — 91 ילתם מתחת לשנה אחת. בשנים האחרונות של השלטון הפולני הורע ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 25 {d141}
  ... Laufer Rudoh, ul. Kubali 3. Dr Lauterbach Abraham, ul. Podleskiego 9. Dr Lauterpacht Dawid, ul. Kopernika 19, teł. 259-04. Mgr Lauterstein Artur, ul. Pi'sudskiego 16, tel. £29-51 Dr Leder Salomon, ul. Mickiewicza 12, tel. i.15-69. Dr Lehm Fryderyk, ul. Bernsteina 7, tel. 234-04. Dr Leistyna Artur, ul. Kraszewskiego 19, tel '"04-30. Dr Leiter Abraham, ul. Obrony Lv/owa 20, tel. 260-12. Dr Lemel ... Modlinger Edward, ul. Słoneczna 22. Df Morecki Artur, ul. Wolność 12, tel. 225-00. Dr Morecki Maurycy, ul. Krasickich 10, tel. 220-72. Dr Morecki Oswald, ul. Batorego 11, tel. 257-99. Dr Moszkowicz Stanisław K., ul. Akademicka 28, tel. 249-10. Mgr Motak Jan, ul. Kopernika 9, tel. 118-99. Dr Mozes Mojżesz, ul. Kościuszki 5. Dr Muskatenblüth Fischel, ul. Akademicka 5, tel. 294-33. Dr Mühlbauer Rubin ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 70 {d3534} NEW IN THE LAST MONTH
  8 INFORMATOR WÓJEW. KIELECKIEGO Dział II Gbur Ludwik, św. Barbary 28. Mizer Antoni, Chłopickiego 51. Moszkowicz Szlama, Senatorska 2. Akuszerki: Czarnolęska Kazimiera, Wieluńska 20. Janus Janina, 1-go Maja 28. Glater Mania, Narutowicza 11, ... Przybylska Olga, Sabinowska 99. Lecińska Eugenja, Ogrodowa 65. Siedlecka Franciszka, Senatorska 31. Przódzik Elżbieta, Limanowskiego 47. Kasprzak Anna, Warszawska 112. Urbańska Adolfa, Mickiewicza 57. Weinryt Gierka, Warszawska 52/56. Dobosz Leokadja, Mirowska 61. Sęczkowska-Konecka Franciszka, Piłsudskiego 31. Kretkowska Kazimiera, Narutowicza 42. Lang Marjanna, Narutowicza 48. Rosikoń ...
 • Chrzanow Yizkor Book (1989), image 370 {y114}
  SINAI ORGANIZATION-1938 Back row, L. to R., Scharf, Kerenkraut, L. Reicher, L. Feniger, M. Kohane, Alter, L. Kohane, Siegman Center row, Zeifman, Moskowicz, N. Sobei, Brener, Zajac, S. Zonenschein Front roio, N. Hirschberg, D. Blass, M. Ganger HASHOMER HATZA1R—about 1935 Back row, L. to R., A. Hochbaum, S. Melzer, I. Wolfeiler, I. Nojchowicz,. L. Wiener, O. Ortner, A. Neuhof Center row, S. Pinkusfeld, S. Ortner, L. Alwais, L. Neuman Front row, M. Ruff, M. Cyzner, S. Schnitzer, A. Linzer, Z. Winzelberg ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Moszkowicz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org