Records of the Neiderman family in the All Galicia Database

There are currently 26 records for the surname Neiderman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Moses Jacob, son of Gezel NEIDERMAN and Marjem
  1845 birth record from Stanisławów Jewish Births (1817-1845)
 • Szloma EHRENKRON, son of Chaim EHRENKRON and Basze NIDERMAN
  1850 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Yitzchak Tzvi NEDERMAN
  1900 cemetery record from Brody Jewish Cemetery Transcriptions
 • Markus NIEDERMAN
  1920 birth record from Klasno-Podgórze (Wieliczka) Jewish Births (index book) (1918-1942)
 • Regina NIEDERMAN
  1922 birth record from Klasno-Podgórze (Wieliczka) Jewish Births (index book) (1918-1942)
 • Natan NIEDERMAN
  1924 birth record from Klasno-Podgórze (Wieliczka) Jewish Births (index book) (1918-1942)
 • Dora NIEDERMAN
  1926 birth record from Klasno-Podgórze (Wieliczka) Jewish Births (index book) (1918-1942)
 • Jakób Mojż. NIEDERMAN
  1929 birth record from Klasno-Podgórze (Wieliczka) Jewish Births (index book) (1918-1942)
 • Frymet Estera NIEDERMAN
  1930 birth record from Klasno-Podgórze (Wieliczka) Jewish Births (index book) (1918-1942)
 • Amalja NIEDERMAN
  1933 birth record from Klasno-Podgórze (Wieliczka) Jewish Births (index book) (1918-1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 26 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Neiderman family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Neiderman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 114 search results for the surname Neiderman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 530 {d3534}
  ... 67. Nieciecki Michał, urz. poczt., Grzegórzecka 95. Nieckarska Józefa, położna, Tad. Kościusz- ki 64. Nieckarski Józef, przeds. mur., Tad. Ko- ściuszki 64. Nieczuja Ostrowski Antoni, przem., Kielec- ka 28. Nieć Marja, urz. pryw., pl. Matejki 7. — Wilctorja, kupcowa, Rakowicka 8. Niedhała Stefan, teekn. bud., Pijarska 3. Nieder Pinkus, urz. pryw., Konfederacka 27. Niederman Chaskel, agent handl., Rab. Meiselsa 1. Niedopytalska Helena, urzędniczka, Stolar- ska 13. — Jadwiga, krawcowa, Starowiślna 8. Niedośpiał Bronisława, urz. pryw., Król. Ja- dwigi 34. Nieduszyński Eustachy, asesor kolej., Augu- stjańska 13. Niedziałek Karol, kupiec, wl. restauracji, Florjańska 19. Niedziałkowska Helena, wd. po insp. kol., Zwierzyniecka 35. — Wanda ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 618 {d696}
  ... Lea 102. Nieciengicwicz Jadwiga, pom. handl., Dwernickiego 7. Nieckarska Józefa, akuszerka, Kasztelańska 19. Nieckarski Józef, przeds. mur.. Kasztelańska 19. Nieczuja Ostrowski Antoni, przem., Kielecka 28. Nieć Franciszek, drukarz, Rakowicka 8. — Wiktorja, kupcowa. Rakowicka 8. Niedbała Józef, mechanik. Kawiory 2._ — Stefan, techn. bud., Pijarska 3. Nieder Pinkus, urz. pryw., Konfederacka 27. Niederman Chaskel, agent handl., Smolki 4. — Izaak, malarz, pl. Zgody 3. — Jochwet, hafciarka, Podbrzezie 6. Niedopytalska Helena, urzędniczka. Stolarska 13. — Jadwiga, krawcowa. Starowiślna 8. Niedośpiał Bronisława, urz. pryw., Kr. Jadwigi 125. — Karol, tokarz metal., Kr. Jadwigi 70. Nieduszyński Eustachy, asesor kolej., Augustjańska 13 Niedziałck Jan, kond. tramwaj., al. Skrzyneckiego 4 — Janina ...
 • 1912 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 212 {d692}
  ... 40. — Jan, podurz. kolei półn, Kopernika 29. — Michał, konduktor kol, Blich, dom kolej. — Michał, ogrodnik, Floryańska 40. — Michał koncypient adwok. Graniczna 11. — Michał, wł. realn, Ludwinów, Wiślna 105. — dr. Władysław, wł. realn. i handlu towarów oryentalnych i win, Rynek gł. 13, m. Graniczna 11. Niedbała Józef, ślusarz. Czarnowiejska 4. Niedermajer Franciszek, naucz, pryw. Czarnowiejska 6. Niederman Hirsch, pryw. Krakowska 26. Niederreiter Feliks, kupiec. Zwierzyniecka 6. Niedopy talski Ludwik, krawiec, Krowodrza 116. — Stanisław, przykrawacz. Stolarska 4. — Władysław, kuchmistrz, Św. Filipa 22. Nieduszyński Czesław, auskultant sąd. Kurniki 6. — Eustachy, konduktor, Bosacka 5. Niedziałek Marcin, czel. kraw, Półwsie, Senatorska 5. Niedziałkowska Helena, wdowa po inż. Zwierzyniecka ...
 • 1910 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 86 {d10}
  ... Nieckułowa Antonina, akuszerka, Długa 19. Nieć Franciszek zecer, Floryańska 40. — Jan, podurz. kolei półn, Kopernika 29. — Michał, konduktor kol, Kopernika 27. — Michał, ogrodnik, Floryańska 40. — dr. Władysław, wł. realn, i handlu towarów oryen-talnyeb i win, Rynek gł. 13, m. Graniczna 11. Nacięgiewicz Sławomił, sł. agronomii, Czysta 17. Niedbała Józef, ślusarz, Czarnowiejska 4. Niederman Hirsch, pryw. Krakowska 26. Niederreiter Feliks, knpiec, Zwierzyniecka 6. Niedopytalski Ludwik, krawiec, Długa 27. — Stanisław, przykrawacz, Stolarska 4. Niedośpiał Stanisław, wł. hotelu, Floryańska 42. Nieduszyński Czesław, auskultant sąd. Kurniki 6. — Eustachy, konduktor, Krowoderska 54. Niedziałkowska Helena, wdowa po inż. Zwierzyniecka 83. — Katarzyna, obyw. Zwierzyniecka 33. Niedziałkowski Janusz ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 210 {d691}
  ... 22 Niechaj Maciej, kolejarx, Rakowicka 21. Nieekułowa Antonina, akuszerka. Długa 61 Niee Jan. podurzędnik kolei północnej, Kopernika 29 — Michał, konduktor kolejowy Kopernika 27. — dr Władysław właściciel realności i handlu, towarów oryenUlnych i win. Rynek gl. 18, m Graniczna 11. Xacięgiewicz Sławom!!, słuchacz agronomii, CzysU 17. Niedbała Józef, ślusarz. Czarnowiejska 4 Niederman Hirsch, prywatny. Krakowska 26 Niederreiter Feliks, kupiec. Zwierzyniecka 6. Niedopytalski Ludwik, krawiec. Długa 27. — Stanisław, przykrawacz. Stolarska 4 Kiedośpiat SUnisław, właściciel hotelu, Floryanska 42 Nieduszyński Czesław, auskulUnt sadowy. Kurniki 6 — Eustachy, konduktor. Krowoderska 64 ISedzialkowska Helena, wdowa po inz, Zwierzyniecka 83. — Katarzyna, obywatelka. Zwierzyniecka 83. Niedziałkowski ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Neiderman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org