Records of the Nobel family in the All Galicia Database

There are currently 83 records for the surname Nobel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ire NEBEL
  tax record from Brzeżany Jewish Taxpayers (1936)
 • Cierel, daughter of Benje NEBEL and -
  1809 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Zierel, daughter of Benje NEBEL and -
  1809 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chajem, son of Benjamin NEBEL and Silka
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chana, daughter of Kissiel NABEL
  1816 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Benjam. NEBEL
  1817 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Mayer Leib NEBEL, son of Wolf NEBEL and Rachel
  1830 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Scheindel NEBEL, daughter of Wolf NEBEL and Rachel
  1830 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Benjamin Leib, son of Wolf NEBEL and Rachel NOSCHKES
  1835 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Channa, daughter of Wolf NEBEL and Rachel NOSCHKES
  1837 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 83 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Nobel family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Nobel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 192 search results for the surname Nobel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 144 {d1409}
  134 Haftowe produkty. STANDARD NOBEL w POL- SCE S. A. Biura sprzedaży: Rynek gl. 25, tel. 137 51. „KARPATY" Sp. z ogr. odp. Sprzedaż produktów naftowych. Basztowa 10, tel. 131-32, gab. dyr. tel. 145-40. Magazyn ul. Przemy- słowa 10, tel. 125-21. NASIONA. HODOWLA NASION i DOM ROLNICZY CZYŻOWSKICH. Mi- kołajska 2, tel. 114-05, Reprezen- tacja na Polskę firmy A. Kirche, Pfiffelbach, buraki „Ideał". „ZAGON", Spółka z ogr. odp., Basztowa 17, tel. 122-75, Najlepsze nasiona rolne, warzywne i kwiatowe E. FREGE, Lubicz 36-38 t. 101-01 sklep sukiennice 15-16 teł. 136-05. Hurtowny skład nasion kwiatowych i warzywnych. Nawozy sztuczne. „LIBAN", Fabryka ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 146 {d1409}
  136 Oleje mineralne. STANDARD NOBEL w POL- SCE S. A. Biuro sprzedaży, Ry- nek gł. 25, tel. 137-51. „KARPATY*4, Sp. z ogr. odp., biuro sprzedaży: Basztowa 10, tel. 131 32. „POLMI N" Państw. Fabr. Olejów Mi- neralnych. Oddział w Kra- kowie Szczepańska 9, tel. 115-82. Skład: Podgórze, Przemysłowa8, tel. 149 75. Największa Rafinerja w Polsce poleca: naftę, benzynę, oleje maszynowe i automobilowe niezrównanej jakości. Opony Samochodowe. „E L I B O R" Sp. Akc. Handlowo-Prze- mysłowa Ł. J. BORKOW- SKI. Oddział sprzed. Rynek 26, tel. 142-49. ' Reperacje. STANISŁAW SIEROSŁAWSKI. Arjańska 1, tel. 144-77, wykonuje wszelkie naprawy gum samochodo- wych, ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 319 {d696}
  ... (93). Konwent Panien Norbertanek na Zwierzyńcu (80). parcela. 30 58 Twardosz Augustyn, Kamila i Sawicka z Wilczyńskich Stanisława (94). Naroinlk uL Tadeusza KoiclaszkL IIMllMIIIHMMMIMIIMM«‹HIIHIMMWIMWIMWWM›......I Ulica Kslcdaa SIEMASZKI — Da. XVII. Równoległa do uL Prądnickiej. 1 Skarb Państwa P. K. P. — (dzierż. Firm* Standard Nobel S. A.). (Spis II. kol.). parcele. Czapik Franciszek i Julja z Worytkiewr-czów (361). parcele. Luty Stanisław. parcele. Szostek Slefan i Marja ze Sikorów (76). Grabowska z Sikorów Juljanna (74). Równoległa do aL Prądnickiej. parcele 27 39 59 61 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 338 323 356 30 357 Mamon Jan i Marja (41). 36 387 Patrz ul. Prądnicka 65. parcele. 42 400 Antończyk Antoni i Zofja (635). 44 318 Wojloń ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 537 {d696}
  ... Filipa 2. Kniaginin Gabrjel, urz. kol., Czarnowiejska 73. — Konstanty, prof. Kons. Muz.. Śląska 3. Kniaziołucka Zofja, urz. państw., Michałowskiego 3. Kniażyk Jan, urz. Magtu, Zamkowa 5. Knieszner Ludwik, em. kier. poc, Lwowska 45. — Stanisław, monter, św. Benedykta 12. Kniezsa Stefan, dr. bibljotekarz, Lenartowicza 12. Knihinicki Antoni, szofer, Rolna 14. — Kornel, szofer, Rolna 14. — Leon, funkc. P. P., Starowiślna 13. K nobel Adolf, kupiec, Wielopole 22. — Barbara, krawc. Szeroka 12. — Józefa, właśc. masarni, Józefa 9. — Juljusz, urz. pryw., Tad. Kościuszki 19. Knobcl Michał, urz. handl., Diellowska 65. Knoblauch Aron, kupiec, Mostowa 8. — Majer, rzeźnik, Rab. Meiselsa 20. — Mendel, majster rzeźniczy. Orawska 7. — Mojżesz, kupiec, Legjonów 14. Knobloch Apolinary, urz. pryw., Senatorska ...
 • Mielnica Yizkor Book (1994), image 328 {y323}
  ... Melnitza, an old fashioned Jewish townlet, was renowned by its marshes and straw houses, which were overgrown with green moth. Melnitza was the "fortress" of Trisk Hassidism, and the Trisker Rabbi was its "boss and autocrat. His word was a command; without his OK, no Rabbi or Shochet could be accepted by the shtetl. The Haskalah (Enlightenment Movement), and even Hebrew grammar, was proclaimed as "treifa" (unacceptable). A gentile book and a Hebrew novel (like "Hypocrite" by Avraham Mapou) was considered as offspring of demons. And so did Melnitza Jews live out their bit of hard and struggled years, danced on Simchat Torah in the muddy streets, boys and girls and even adults ran after Yehuda-Leib during Simchat Torah and sang * "Pinkas Kovel". Buenos-Aires, 329-334 ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Nobel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org