Records of the Nobel family in the All Galicia Database

There are currently 88 records for the surname Nobel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ire NEBEL
  tax record from Brzeżany Jewish Taxpayers (1936)
 • Mordocheus NEBEL
  1803 other record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1803)
 • Cierel, daughter of Benje NEBEL and -
  1809 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Zierel, daughter of Benje NEBEL and -
  1809 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chajem, son of Benjamin NEBEL and Silka
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chaim, son of Benjamin NEBEL and Silka
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)
 • Chana, daughter of Kissiel NABEL
  1816 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Benjam. NEBEL
  1817 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Mayer Leib NEBEL, son of Wolf NEBEL and Rachel
  1830 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Scheindel NEBEL, daughter of Wolf NEBEL and Rachel
  1830 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 88 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Nobel family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Nobel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are at least 200 search results for the surname Nobel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 144 {d1409}
  134 Haftowe produkty. STANDARD NOBEL w POL- SCE S. A. Biura sprzedaży: Rynek gl. 25, tel. 137 51. „KARPATY" Sp. z ogr. odp. Sprzedaż produktów naftowych. Basztowa 10, tel. 131-32, gab. dyr. tel. 145-40. Magazyn ul. Przemy- słowa 10, tel. 125-21. NASIONA. HODOWLA NASION i DOM ROLNICZY CZYŻOWSKICH. Mi- kołajska 2, tel. 114-05, Reprezen- tacja na Polskę firmy A. Kirche, Pfiffelbach, buraki „Ideał". „ZAGON", Spółka z ogr. odp., Basztowa 17, tel. 122-75, Najlepsze nasiona rolne, warzywne i kwiatowe E. FREGE, Lubicz 36-38 t. 101-01 sklep sukiennice 15-16 teł. 136-05. Hurtowny skład nasion kwiatowych i warzywnych. Nawozy sztuczne. „LIBAN", Fabryka ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 146 {d1409}
  136 Oleje mineralne. STANDARD NOBEL w POL- SCE S. A. Biuro sprzedaży, Ry- nek gł. 25, tel. 137-51. „KARPATY*4, Sp. z ogr. odp., biuro sprzedaży: Basztowa 10, tel. 131 32. „POLMI N" Państw. Fabr. Olejów Mi- neralnych. Oddział w Kra- kowie Szczepańska 9, tel. 115-82. Skład: Podgórze, Przemysłowa8, tel. 149 75. Największa Rafinerja w Polsce poleca: naftę, benzynę, oleje maszynowe i automobilowe niezrównanej jakości. Opony Samochodowe. „E L I B O R" Sp. Akc. Handlowo-Prze- mysłowa Ł. J. BORKOW- SKI. Oddział sprzed. Rynek 26, tel. 142-49. ' Reperacje. STANISŁAW SIEROSŁAWSKI. Arjańska 1, tel. 144-77, wykonuje wszelkie naprawy gum samochodo- wych, ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 28 {d3534}
  ... „Fanko" Ska z o. o. — Dz. IV . . Fedorski Miecż., inż. — Dz. VIII — kart. „Feniks" Tow. ubezp. S. A. — Dz. V . Finkeistein S., fabr. cegieł — Dz. I . Fischer J. F. — Dz. V . . . Fischhah Aleks. — Okł. prz. Fiut Onufry — Dz. VIII . . . Fleischer Michał — Dz. V . . . „Flit" Standard Nobel — Dz, V . . „Florjanka" S. A„ — wyki. prz., Dz. V „Fotochemia"; Zakł. fototechn. repr. — Francka labr.' S, A. — Dz. IAr . . Francuski Hotel — Dz. V . . . Freege Emil — Dz. VII' . . . Frist Henryk — Dz. IV .... Froncz Anastazy — Dz. IV ... . „Futropol" Ska z o. o. — Dz'. V . G. Gablenz i Syn — Dz. V . . . „Galerja Polska ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 30 {d3534}
  ... Spółdz. straży pożarn. — Dz. V...................................................................107 Spółka dla handlu zbożem —- Dz. VII . . . . . . 83 Spółka dla wyłomu "bazaltu w Rygulicach — Dz. V . . 4 Stadnicki M., arch. i inż. M, Caputa — Dz. IV .... 23 Standard Nobel S. A. -—- Dz. VII — 79, Dz. V . . . . 106 Stande Wiktor — Dz. VIII — kart. wkł. Staszczyk — Caputa —- Rittermann — Dz. IV .... 21 Stobierski Władysław — Dz. X — kart. roz. Stolarski Tad. i Wład. — Dz. IV...................................................................19 Straż bezp ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 337 {d3534}
  ... i przeciw- gazowej, Woj. Komitet, Zacisze 7. 137-43 Kraus Włodzimierz, dr., Zyblikiewi- cza 5. 137-44 Zarząd Parku Miejskiego, Wola Ju- stowska. 137-45 Składnica cukru Banku cukrownicze- go, św. Marka 20. 137-46 Seeman Emil, pl. Szczepański 6. 137-47 Sierotwińska Marja, Sienna 12. 137-50 Spółka Wydawnicza „Czas**, śwr. To- masza 32. 137-51 Standart Nobel w Polsce, S. A., Go- łębia 16. ' 137-52 Państw. Zakł. Umundurowania, Szlak 42. 137-54 Suder Michał, pl. Dominikański 6. 137-55 Bogdani Zdzisław, Szewska 14. 137-56 S. K. F. Szwedzkie Łożyska Kulko- we, Długa 35. 137-57 Manne S., Łagiewniki. 137-59 „Eweritas** Polska fahr, dachówek. 137-62 Horowitz Leon, Paulińska 28. 137-63 Kawiarnia ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Nobel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org