Records of the Obstfeld family in the All Galicia Database

There are currently 25 records for the surname Obstfeld (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • [no given name]
  1893 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1895 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1895 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1895 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1895 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1896 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1896 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1902 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1904 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1906 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 25 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Obstfeld family:

There are 4 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
OBSTFELD in
Chrzanow, Poland
GG Member Melbourne, Victoria
Australia
Jul 22, 2019
OBSTFELD in
Krakow, Poland
GG Member Melbourne, Victoria
Australia
Jun 3, 2012
OBSTFELD in
Wisnicz, Poland
GG Member Melbourne, Victoria
Australia
Jun 3, 2012

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Obstfeld family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 101 search results for the surname Obstfeld at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 624 {d696}
  ... urzędn., Bracka 2. — Stefanja, urz. pryw., Łobzowska 16. — Zofja, pom. handl., Sławkowska 1. Obrzydowski Józef, elektromonter. Lwowska 30. —.' Karol, ślusarz. Lwowska 30. O Obslarczyk Anna, urz. poczt., Lubomirskiego 37. — Franciszek, kpt. W. P., Rajska 1-3. — Marja, emerytka kolej., Lubomirskiego 37. Obständer Maksymiljan, kupiec, Rerka Joselewicza 5 Obstbaum Chanine, urz. pryw., Bożego Ciała 14. Obstfeld Abraham, kupiec. Berka Joselewicza 11. — Betty, urz. pryw.. Orzeszkowej 5. — Dora, kupcowa, Dietłowską 50. — Fajgel, kupcowa, Orzeszkowej 5. — Izaak, kupiec, Józefa 22. — r. Zollman Izrael, kupiec, Skawińska-Boczna 6. — Jechicl, kupiec, Orzeszkowej 5, tel. 130-47. — Mania, urz. pryw., Orzeszkowej 5. — r. Zollman Moses, pom. handl., Estery 5. — r. Zollman Salomon, kupiec, Skawińska-Boczna ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 430 {d20}
  ... 15 i Sławkowska 16. Landwirth Bracia, Grodzka 46. Tel. 4401. Anons 1. 247. Leibcrg Abraham, Batorego 2. Lemberger Izaak, Bożego Ciała 8. Lemberger Mojżesz, Krakowska 39. Majewska Leokadja, Morsztynowska 4. Malec Stanisław, Rynek Gł. 7. Manne Leni, Florjańska 13. Manne Zygmunt, Florjańska 13. May Chaim, Dietlowska 51. Mydlarski R. i Brzostowski Z., Szewska 4. Tel. 3484. Anons I. 36 b. Obstfeld Jechiel, Grodzka 6. Tel. 3047. Obstfeld Selig, Wielicka 14. Pavlousek A. i Kruk S., Karmelicka 30. Peczenik Ignacy, Grodzka 29. Peterseil Eisig, Józefa 8. Peterseil Hirsch (Jakób), Bożego Ciała 9. Pieniążek Franciszek i Ludwika, Florjańska 26. Pitzelc Rebeka, Św. Tomasza 24. Raciak Józef, Turecka 44. Radwański Antoni, Szewska 4. Rosenblum Ryfka, Rynek Gł. 3. Rosner Ema, Grodzka 32. Roth Izrael ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 439 {d20}
  ... « ,kn-jfO łll. N'‹v Ki Jir,-i^;kj. /.viini \ niecka II. Nn-pok.'i Stjin^I.iw , SI..vvi.iiiłk.i -I o. Aiunl!. I. *.S-|. N.łw .nifUkj Hi i»ih*1jvv a. Mazuwieeka 35. N,'v. «iiifUka Steüiliia. !\›pnli.wa 11, Nuiiluoiii Lui-1. Mi,'dow.i IM. NuSibjuiii I- H.ilUiuter Matka. Rynt-k Główny 3. Oh^tteld LaA l.eib. jL./r-U \›\ Obstrrld S.. Si.iLr-kj 17. Anons I. 26. Obsrield Samuel, IV'cg.. Cula 16. Obstfeld Szvnion. Dietlowska 53. Ottner Chaja, Muslow.i 6, Ogorzały Kazinneiz. Szczepanika 11. Tel. 3004. Ohrenbach Szvtiion. sw. Sebastjana 16. Oktalowiez Kunegunda, Ktaszcwskicgo 5. Olechowski Wilhelm, Siemiradzkiego 2, Olesiak Helena. Karmelicka 17. Olszowski Wojciech. Mikołajska 2. Tel. 449. -Orient" S-ka z ogr, odpow., Florjańska 28. Tel. 4414. Orkisz Michał, Rvnek ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 266 {d695}
  ... 3. Obrubańska Marja, pryw.. Czysta 19. Obrubański Adam, abs. praw., Czysta 19. —ks. Aleksander, kancl. kurji książęco-Biskup., Franciszkańska 3. — Leon, urz. Magistr., Czysta 19. Obrzut Zofja, przekupka. Rękawka 4. Obrzychowski Michał, woźny Arcybr. Miłosierdzia, Sienna 5. Obst Izrael, dorożkarz. Bożego Ciała 21. Obstarczyk Franciszek, poruczn. W. P., św. Marka 8. — Ignacy, kolejarz, Lubomirskiego 37. Obstfeld Aleksander, kupiec, Berka Joselowicza U. — Bronisława, urz. pryw.. Orzeszkowej 5. — Hiisch Dawid, czapnik. Grodzka 6. — lzak Leib, kupiec, Józefa 22. — Jeche!, kupiec. Orzeszkowej 5. Tel. 3047. — Samuel, kupiec, Starowiślna 29. — Sara, kupcowa, Berka Joselowicza 11. — Szymon, kupiec, Dietla 50. Obstler Abraham, cholewkarz, Kalwaryjska 25. — Chaim Leib, krawiec, Wolnica 8. — Jakób ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 465 {d695}
  ... — spadk. Malika Wincentego 178—V. — spadk. Anny z Jaklów Miączyńskiej 289—V. — spadk. po Ignacym Mikulskim 104—XIV. — spadk. Mostkowej Zofji z Malinowskich 281— XX. — spadk. Marjanna Edwarda 2a im. Muszczyń- skiego 125—V. — spadk. Chaji Rebeki Neumann, Izraela i Elia- sza 333—VIII. — spadk. śp. Jana Niewiadomskiego Antoni, Bronisława Janina i Sebastjan Sworzy-czewscy wzgl. mat. dzieci 455—XI. — spadk. Sary Obstfeld 314—VIII. — spadk. Marji Rosenberg 327—VIII. — spadk. Maiki z Horowitzów Rubinowej oraz Horowitzów: Samuela Salomona, Pinkusa, Blumy, Schmelka Horowitza i Mojżesza Landaua 288—VIII. — spadk. śp. Emilji Sądeckiej 174, 313, 378, 379—1. — spadk. Schajera Sehaji, Samuela, Józefa Chai- ma i Chany Beili z Schajerów Batowicżo-wej 384—VIII. — spadk. Estery Schragerowej 26, 27—VIII ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Obstfeld family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org