Records of the Pokidaylo family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Pokidaylo (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Pokidaylo family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Pokidaylo family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 180 search results for the surname Pokidaylo at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Galicia Schematism, image 44 {d441}
  ... resp., tudzież 85 resp., st. strażn. i strażn. skarb. Dyrektor st. radca skarb. Tyrka Jan Oddział administracyjny: Sekret, skarb. Baraniecki Aleks. Kom. „ Koppel Otto Rudnicki Edward Prakt. koncep. Banaś Jan Oddział należytościowy: Sekret, skarb. Skurewicz Leopold Rothenberg Alfred Roth Otto, dr. pr. Kom. „ Barusiewicz Teofil „ „ Kupczyk Józef Koncep. „ Pokotyło Paweł „ „ Piętak Jan „ Kulczycki Leopold Unicki Jan Prakt. koncep. Lachowicz Władysław Ożóg Stanisław St. kontr, techn. kontr. Kontr. Adj. Asyst. Ofic. rach. Asyst. „ Adj. kancel. Ofic. „ Kancel. Zarz. pod. Ofic. „ Różański Bronisław Wasilewski Konstanty Tokarz Wincenty (exp. Drohobycz) Kapustiak Maryan (Drohobycz) Kotecki Konstanty (Drohobycz) Łaszkiewicz Julian ...
 • 1914 Galicia Schematism, image 412 {d441}
  ... Seweryn 288. Podhalicz Adam 306. Podhalicz Maryan 65, 174. Podhorzer Majer 95. 257. Podhorodecki Antoni 77, 192. Podhorodecki Doroszewicz Michał 90, 240. Podlaszecki Emil 51, 191. Podłuski Emil 297. Podwapiński Julian 62, 188. Pod wyszyński Jan 55, 171. Podwyszyński Józef 50, 180. Poest Jan 11, 144. Pogłodowski Antoni 54. Pohorecki Kazimierz 48. Pokoliński Piotr 64, 186. Pokorny Rudolf 42, 195. Pokotyło Paweł 32, 139. Pokusa Karol 56, 225. * Polak Tadeusz 9, 17, 129. Polański Ignacy 27, 191. Polański Jan 51, 178. Polański Józef 33, 220. Polański Maryan 317. Poliszczuk Onufry 313. Politowicz Ignacy 353. * Pollak Rudolf 11, 18, 119. Polturak Adolf 13, 128. Połoszynowicz Julian 78, 172. Połotnianka Włodzimierz 357. Pomeranz Abraham 94, 252. Pomersbach Teofil 25, 167. Pomezański Eugeniusz ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 405 {d696}
  ... P., Senatorska 6. Bogaczewicz Franciszek, ks., pl. WW. Świętych 5. — Jadwiga, ekspedj., Franciszkańska 4. Bogajewska Nataija, hafciarka, Grodzka 53. Bogal Ludwik, urz. Kasy Chor., Lanckorońska 2. ßogatyński Emil, cm. urz. Magtu, Szlak 11. — Władysław, prof. gimn., Pędzichów 11. — Zygmunt, urz. Krak. Tow. Wzaj. Ubezp., Radziwiłłowska 11. Bogda Bolesław, urzędn. Ubezp. od Wypadków, Dr. Zamenhofa 4. Bogdał Anastazja, pielęgniarka, Kopernika 17. — Piotr, garbarz, Łagiewnicka 17. — Stanisław, rzeznik. Krakowska 56. ßogdani Marja, publicystka, Karmelicka 30. - Roman, dr. adwokat i poseł na Sejm, św. Tomasza 22, tel. 100-94. — Zdzisław, restaurator, Michałowskiego 15, tel. 137-55. ßogdanik Józef, przemysł., Batorego 25. — Marja, sekr. sądowa, Batorego 25. Bogdanowicz Adam, lustrator, Kazim ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 461 {d20}
  ... Ibirin Ii, Huii-gc CiaU 18. Hiichiii-r Dclmra, Włóczków 2, Buchner Maurycy, Włóczków 4. Buchner Samuel, Włóczków 8. Bakanowicki Abraham, Rab. Meiselsa H. Balzer Franciszek, pl. Szczepański 8. Balzer Józef, Sienna 17. Bilski Andrzej, Kalwaryjska 10. Bilski Wincenty, Kalwaryjska 10. Blasinska Wiktorja, Sienna 17. Bleicher Saul, pl. Wolnica 5. Błoński Hirsch, Krakusa 9. Bobek Jan, Długa 18. Bogdał Stanisław, Krakowska 56. Brand Lieber, Celna 4. Brust Józef (Mojżesz), Brzozowa 15. Buchsbaum Benjamin Wolf, św. Wawrzyńca 20. Butterteig Samuel, Twardowskiego 11. Chabowski Ignacy, Grzegórzecka 33. Chachlowski Karol, Kalwaryjska 10. Chachlowski Łukasz, Sienna 17. Chachlowski Piotr, Kalwaryjska 10. Chachlowski Wincenty, Kalwaryjska 10. Chlipała Aniela, Sienna 17. Chlipała Antoni, Sienna 17. Chlipała ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 462 {d20}
  ... llurueh, Ho/ego Ciała 18. Haelmrr Debora, Wtóczkuw 2. Bathiier Maurycy, Włóczków 4. Bachner Samuel, Włóczków 8, Bakanowicki Abraham, Rab. Meiselsa 8. Balzi-r Franciszek, pl. Szczepański 8. Balzer Józef, Sienna 17. Bilski Andrzej, Kalwaryjska 10. Bilski Wincenty, Kalwaryjska 10- Blasinska Wiktorja, Sienna 17. Bleicher Saul, pl. Wolnica 5, Błoński Hirsch, Krakusa 9. Bobek Jan, Długa 18. Bogdał Stanisław, Krakowska 56. Brand Lieber, Celna 4. Brust Józef (Mojżesz), Brzozowa 15. Buchsbaum Benjamin Wolf, św. Wawrzyńca 20. Butterteig Samuel, Twardowskiego 11. Chabowski Ignacy, Grzegórzecka 33. Chachlowski Karol, Kalwaryjska 10. Chachlowski Łukasz, Sienna 17. Chachlowski Piotr, Kalwaryjska 10. Chachlowski Wincenty, Kalwaryjska 10. Chlipała Aniela, Sienna 17. Chlipała Antoni, Sienna 17. Chlipała ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Pokidaylo family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org