Records of the Reisner family in the All Galicia Database

There are currently 1017 records for the surname Reisner (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Zallel, son of Moses RATTNER
  birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Schulim REINER, son of Seinwel REINER
  birth record from Olesko Jewish Births (1852-1876)
 • Leon REINER
  tax record from Brzeżany Jewish Taxpayers (1936)
 • Nathan REINER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chane REINER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chaskil REINER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Dawid RATTNER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Rifke RATTNER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Boruch RATTNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Maurycy RATTNER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 1017 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Reisner family:

There are 15 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ROSNER in
Dabrowa Tarnowska, Poland
GG Member Jerusalem,
ISRAEL
Jul 28, 2019
ROSNER in
Krakow, Pol
GG Member Jerusalem,
ISRAEL
Jul 28, 2019
ROSNER in
Krakow, Pol
GG Member Jerusalem,
ISRAEL
Jul 28, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Reisner family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 187 search results for the surname Reisner at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Lancut Yizkor Book (1963), image 511 {y2}
  ... Israel Shussheim and Reb Zelig Teitelbaum. In the large Bet Hamidrash the following took turns in leading the congregation: Reb David Hayeches Wolfman, Rabbi Eliezer Shapiro, Reb Aaron (Weber) the Shohet, Moshe Wart, (son-in-law of Reb David Goldman), Moshe Kraut, Reb Judah Jacob Bels, Reb Hayyim Reisner, Reb Simhale Shapiro and Reb Isaac Shohat. The Shofar blowers were: Rabbi Eliezer Shapiro and Reb Jacob Peterseil (Director of Blasts). The Bible lectors were Reb Berish Hirshman, Reb Hayyim Reisner and Reb Israel Drillman. Singers included: Pinhas Wolfman, Pinhas Carpiol, Abraham Carpiol, Moshe and Joseph Langzam, Baruch Reif, Pinhas Shapir and Abraham Sheinman. Moshe Vered the son-in-law of David Goldman, who was the cantor and slaughterer, also composed tunes and at Simhat Torah used ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 26 {d141}
  ... tel. 206-88. Dr Reich Leon, ul. Kraszewskiego 5, tel. 250-23. Mgr Reichel Jakub, ul Sobieskiego 5, tel. 270-79. Dr Reichstein Dawid, ul. Hetmańska 6, tel. 239-83. Dr Reinhold Jakub Hersch, ul. Strzelecka 10. Dr Reiser Izak, ul. Mickiewicza 10, tel. 242-92. Mgr Reiser Aleksander, ul. Zamknięta 9. Mgr Reisler Izydor, ul. Romanowicza 5, teł. 108-76. Dr Reisler Salomon, ul. Kopernika 9, tel. 223-92. Mgr Reisner Aleksander, ul. Brajerowska 6, tel. 114-65. Mgr Reiss Bruno, ul. Słowackiego 8, tel. 212-49. Dr Reiss Eliasz Izak, ul. Michała 3, tel. 236-91. Dr Reiss Ignacy, ul. Obrony Lwowa 26, tel. 214-23. Mgr Reiss Maksymilian, ul. Szopena 10. Dr Reiss Salomon, ul. Słowackiego 8, tel. 212-49. Dr Reiter Eugeniusz, ul. Jagiellońska 20, tel. 240-67. Mgr Reitman Herman, ul. Kołłqtaja 7. Dr Renner Maks ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 439 {d20}
  ... Ruff Mojżesz. Lwowska 12. Reicher Samuel, Krakowska 12, Reichman Estera, Św. Agnieszki 9. Reifer Mozes Szymon, pl. Wolnica 11. Reiner Mojżesz jakób, Bożego Ciała 17. Reisfeld Kaiman, Starowiślna 35. Reisner Gerson, Jen. Dwernickiego 3. P».w Jw! fjowfj. Ziekma 10. V--j-'.i'i,-,*. 'Ji*\*K,›\t 13. P--.? :›.-.d. Lł-.^l^nia 57. Tel. 3407. t Y.*~t*-\j±a 46. T*:. 3512- V ■‹■■'■ !/.*« \s-.›. K^»k‹-/»ska 29. V 'I— As*:*-. (r,.Yk Pr*ix'~,r\k, 7. P."*f»j- ~. '%::\. ij-.trrw&A 50. P -Ł*f. ' ‹r:-.l-/i*t C'--*.». Trz^sińska 19. _~ f ... - Kvp*rv.ca 22. Tv. fCaz.av^rza W*5k. ! 5. t›" hr,1^X'r C*U i 7. P-.» Vt 'i' V.›,vJ*-A Hrj. Ys*.-*-.*** s_ V-w.t'W lwi V*:.. Vsr**rt** 42-¥-wr*:i&r\, ](/■/, fj^LKifj^irr.t* 23. P.o&elilPT •-. !^-,^. iV'tUdU ...
 • 1914 Galicia, Bukowina, and Duchy of Krakow Gazetteer, image 206 {d288}
  ... w. Wola Żelichowska w. Wola żinijowiska lub Wnika w. Wola żółtaniecka w. Wola żyrakowska w. .Wola Dydniatiska p. Dydnia Wola |). Jazów nowy Wola |). Kąkolówka iWola p. Rokietnica Wola bart. p. Rarl.at.ow Wola bobrów. p. Bobrowice . Dąbrowa Żabno ł. Wietrzychowice ! 763 Wietrzychowic ) 8-0 Wietrzychowic : 80 Zofia Wysocka Lis ko Ustrzyki doi. ł. g. Jasień 255 Ustrzyki doi. 9-il Ustrzyki doi. 9-3 Dr. D. Reisner faworów Krakowiec 1. Krakowiec g. Nakoneczn6 313 Krakowiec 7-1 Krakowiec 7-8 Paul. hr. Ledóchowska Jarosław Jarosław ł, liurlolowice g. Pelnatycze 760 Zarzecz k,Jai i‹ Jarosław _ Tadeusz hr. Dzieduszycki Kolbuszowa Kolbuszowa ł. Wilcza wola 1113, Majdan k/Kolb 7( Majdan k/Kol. 70 Adam Kozlowiecki Jarosław Jaroslawr 1. Laszki g. loco 1338J Zapałów 2-C Bobrówka dw. 4-0 Jerzy ...
 • 1914 Galicia, Bukowina, and Duchy of Krakow Gazetteer, image 209 {d288}
  ... ł. Nie mirów g. loco ł. Rymanów g. loco J. Rymanów g. Wróblik ł. Brzyski ł. loco ł. Sychlice g. loco ł. Zakliczyn ł. Czar. Dunajec ł. Tarnowiec ł. loco ł. Jimów g. loco ł. Jakubkowice ł. Czulice ł. Wróblowice loco ł. Czerkiew ł. Lisko g. Załuż Podwysokie g. Kurzany Michał Garapich Leon Jawetz M. br. Merto Teofila Bogdanowicz Jędrzej Hupałowski K. Podhajny i wspłwł. D. Merdinger i M Skulski Jakób Reisner i Spka Kazimierz ks. Imbomirski Zenobia Bogdanowiczowa i. Mondefer i Spka ózefa br. Płazowska Wincenty Kruszecki Spadki Kaziin. Wiktora Spadk. Kazim. Wiktora .Józef Nowotny i Spka Teodor Leśniak' Jan hr. Tarnowski Al. Holtzer i Spka Własność gmin W. Wojtynkiewicza Spadk. '. Rozparcelowane Fan Laise Ä.dam Dunikowski Probostwo Mogiła Konst. Wiszniewski '. łachmiel Kanarek ] Kazimierz Denker ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Reisner family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org