Records of the Rotker family in the All Galicia Database

There are currently 9 records for the surname Rotker (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Nechemie, daughter of Leiser RUDKER
  1820 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Alchamky RUDKER
  1821 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Rubin, son of Leiser RUDKER
  1822 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Chaim, son of Isak RUDKER
  1822 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Leiser RUDKER
  1822 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Rubin, son of Lieser RUDKER
  1822 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Marie RUTKER
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Isaac, son of Samuel RUDKER and Beile
  1855 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Freude RATCER false WURSBERGER, daughter of and Perl RATCER false WURSBERGER
  1902 death record from Nadwórna Jewish Deaths (1902-1911)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 9 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Rotker family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Rotker family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 190 search results for the surname Rotker at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 5 {d696}
  ... . ROK ZAŁOłCNIA 1880. NAJSTARSZY SKŁAD FORTEPIANÓW WŁADYSŁAW BOŁOŃSKI (dawniej ZYQM. RABA) Kraków, Rynek Główny 34 (Pałac Spiski) - Telefon 104-65 ^"^^^^^"^^^ poleca w wielkim wyborze FORTEPIANY - PIANINA - FISHARHONJE Ceny niskie. Długoterminowe spłaty. Wyłączna reprezentacja światowej sławy firm Steinway & Sons, Nowy-Jork, Pleyel, Paryż, Ant. Petrof, Stinngl Original, Rosier, Arnold Fibiger i inne. Stale wielki wybór instrumentów okazyjnych. Przedstawiciel firmy Leedy Mfg. Co Inc. Indianopolis U. S. A. Orig. amer. Vibraphony i inne muzyczne instrumenta. Własna sala koncertowa. Własna sala koncertowa. Towarzystwo lllwpifin/fiń „PQ RT" Spotka Akcyjna w Warszawie INSTYTUCJA CENTRALNA: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE Nr. 59 (dom własny) ODDZIAŁ. W KRAKOWIE PRZY ULICY BASZTOWEJ 24, TELEFON ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 669 {d696}
  ... , murarz. Barska 37. — Stanisław,, murarz, Barska 37. Rojkowska Feliksa, kupcowa, Zwierzyniecka 17. Rojkowski Jan, geometra, Krowoderska 46. — Jan Ludwik, dozorca więzień. Krowoderska 46. — Władysław, funkc. kolej., Ogrodowa 4. Rojowski Antoni, woźny Magtu, Rakowicka 35. — Stefsn, pom. handl., Rakowicka 35. — Tadeusz, ślusarz, Rakowicka 35. Rojt Jan, prokurzysta, Helclów 23, tel. 162-02. Rojzer Stanisław, czel. szewski, Król. Jadwigi 26. Rok Majer, talmud.. Szeroka 6. Rokach Markus, szmuklerz. Ciemna 6. Rokita Antoni, dr., urz. bankowy, Wybickiego 6. — Marcin, ślusarz mechanik, Dwernickiego 5. — Michał, naucz.. Czarnowiejska 31. — Stanisław, urz. poczt., Straszewskiego 6. — Stanisław, asyst. U. J.. al. 29 Listopada 48. — Wincenty, em. funkc. m.. Czarnowiejska 31. Rokitka Józef, urz. kolej ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 478 {d695}
  ... Chaja z Drobnerów 66—VI; 143, 150—VII; 199—X; 74—XXII. Rebsz Agnieszka 731—XII; 269—XVI; 52—IX; 77 —IV. Rcchowicz Władysław 161, 246, 296, 302—XI. Rechtowie Henryk i Dorota 239—1; 37—VII; 287 —VIII. Redlichowie Fiszer i Glüclla recte Bleibergowa 46.3—XXII. — Michał i Ernestyna 112—VI. Rcdner Paulina 380—VIII. Redo Witold 825, 827—XVII. Redych Zofja 286, 823—VIII. Redykowie Wiktor, Franciszka i Tadeusz 300 —I. Rtger Salomon 117—V. Reguła Marja ze Stanków 137—XV. Rebinanowie Joanna i Franciszek Michał i Michalina z Łysakowskich 122—XXII. Reklińska Marja z Pieczonków 409—XX. Rembertowscy Franciszek i Stanisław 544—XVII. Rcmerowie Jerzy, Izabela, Małgorzata Michał, Zdzisław i Jan 76—XI. Remin Katarzyna 736—XII. — Michał 427—XVII. — Stanisław 150—III; 259, 474, 476—XII; 606— XVII. Renigruber ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 520 {d694}
  ... sJug'. miesięcznik. Mikołajska 30. „Przyszłość", mies. red.: Kubanek Franciszek, syy. Filipa II. „Reforma urzędnicza", miesięcznik. Kochanowskiego 25. Red.: Rosół Stanisław. „Robotnik", tygodnik. Dunajeyyskiego 5. Red.: Klenieusieyy ic/ Zy ginunt. „Robotnik drzewny", dyx uty godnik. Dunajeyy-skiego 5. „Rocznik krakowski', wydawnictwo Towarzystwa milośnikóyv historyi i zabytków Krakowa. „Roczniki rozkr/ewienia wiary", miesięcznik. Kopernika 26. „Roczniki Dzieła Św. Dziecięctwa P Jezusa", kwartalnik. Wyd. Zgromadzenia XX. Misyonarzy, Rynek Kleparski 19. „Rola", tyg. illustr. dla yvłościan. Red.: A. St. Bassara, śyy. Tomasza 32. „Rydwan", miesięcznik. Redaktor: Dr. Kazimierz Bereżyński. „Satyr polski", dwutygodnik satyr, humorystyczny. Red.: Steian Prz_ępolskl. ul. Czapskich 3. Tel. 3052 ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 379 {d3374}
  ... skich 10. Ressegnier Emanuel, hr., porucz., Po- tockiego 63. Ressel, Henryk, oficł wojsk., Tarnow- skiego 85. Ressler Owadje, kup., Jacnowicza 26. Reszytołowicz Maryan, woź. poczt., Bilińskich 70. Rettel Salo, ajent handl., Janowska 20. — Wolf, handl., Nenckiego 4. Retter Franciszek, dyetar. Wydz. kr., Łyczakowska 4. Rettig Sender wł. fiakr., Rzeźnicka 6. Retzer Oswald, dyetar. Wydz. kraj., G"aniczna 15. Reutt Marya, biur. naucz., Lelewela 5. Rewakowicz Szytko, em. radca sąd., Czarnieckiego 26. — Wanda, wd. po komis., Łycza- kowska 105. — Zdzisław, rentier, Teresy 34. Rewera Daniel, podurz. poczt., Wro- nowskich 8. Rewicz Froim, kup., B^rka 17. — Izak handl., pl. Krakowski 28. Rewicz Izydor, urz. pryw., plac ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Rotker family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org