Records of the Schifter family in the All Galicia Database

There are currently 31 records for the surname Schifter (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Nathan SCHIFTER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Sara LÜFTER?/SÜFTER?/-ÜFTER?
  1828 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Hersch, son of Gutman SCHIFTER and Rachel
  1842 birth record from Stanisławów Jewish Births (1817-1845)
 • Hersch, son of Wolf SCHIFTER and Bassie LACHS
  1865 birth record from Kołomyja Jewish Births (1865)
 • Gerschon Mojżesz SCHIFTER, son of Hersch SCHIFTER and Marya HECHT
  and Debora LICHTENBERG, daughter of Izak LICHTENBERG and Feige RAT
  1906 marriage record from Sambor Marriage Banns (1904-1926)
 • Feige, daughter of Nuchim RADSPRECHER and Elka SCHIFTER
  Array birth record from Nadwórna Jewish Births (1850-1865 and 1903-1908)
 • Heinrich THALER, son of Sindel THALER and Dewora Lea SCHIFTER
  and Katharina HELLER, daughter of Marcus Wilhelm HELLER and Dini HERLICZEK
  1916 marriage record from Vienna Jewish Military Chaplaincy Marriages (Galician towns) (1915.04-1919.04)
 • Charlotte Helene SCHIFTER
  1920 birth record from Stanisławów Births (index book) (1919-1920)
 • Manek SCHIFTER, son of Eisig SCHIFTER and Mina
  1926 death record from Stanisławów Jewish Deaths (1924-1926)
 • Henryk, son of Eisig SCHIFTER and Mina SCHULMOWITZ
  1926 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 31 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Schifter family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Schifter family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 167 search results for the surname Schifter at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Galicia Business Directory, image 279 {d140} notes
  ... Sołotwina to. Brenner Naftali. ° Jung Hersz. Stanisławów (pl. Mickiewicza 7). Gonek Ignacy. Pracownia i skład wyrobów blacharskich. Krycie dachów i wież, urządzanie gro-mochronów. Stanisławów xr. Hundert Aron (ul. Belwederska).0 Kalinowski Stanisław (Kościuszki). ° Muszynkiewicz Kajetan. ° Papierkowski Franciszek (Gosławskiego). ° Perlmutter Nuchim (pl. Mickiewicza). ° Schächter Majer (Belwederska). ° Schifter Nachman Hersz. ° Schranzer Abraham. Stanisławów (ul. Sapieżyńska 23). Śnigu-rowicz Bracia. Pracownia blacharska wyrobów artystyczno-budowlanych i galanteryjnych. Wanny, samowary, krj cie dachów i wież, urządzanie gromochronów i kul szczytowych, wyroby z wszelkich metali. Stara Sól to. Lebgang Abraham. Stary Sambor to. Apollo Mendel Mojżesz. ° Ehrlich Izaak. ° Rother R. ° Süss Józef ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 282 {d3404}
  ... Jung Hersz. Stanisławów (pl. Mickiewicza 7). Gonek Ignacy. Pracownia i skład wyrobów blachar- skich. Krycie dachów i wież, urządzanie gro- mochronów. . Stanisławów 's?. Hundert Aron (ul. Belwederska).0 Kalinowski Stanisław (Kościuszki). 0 Muszynkiewicz Kajetan. 0 Papierkowski Franciszek (Gosławskiego). 0 Perlmutter Nuchim (pl. Mickiewicza). 0 Schächter Majer (Belwederska). 0 Schifter Nachman Hersz. 0 Schranzer Abraham. Stanisławów (ul. Sapieżyńska 23). Śnigu- rowicz Bracia. Pracownia blacharska wyrobów artystyczno-budowlanych i galanteryjnych. Wanny, samowary, krycie dachów i wież, urzą- dzanie gromochronów i kul szczytowych, wy- roby z wszelkich metali. Stara Sól to. Lebgang Abraham. Stary Sambor to. Apollo Mendel Mojżesz ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 32 {d34}
  19 kazania się, że posiadam w Wiedniu mieszkanie i odpowiednia gotówkę na utrzymanie rodziny. Ponieważ pierwszego warunku udowodnić nie potrafiłem, przeto postanowiłem sam wyjechać do Wiednia, celem wyszukania mieszkania dla rodziny. Dzięki pomocy inspektorów tut. zawodowrej straży pożarnej pp.: Schiftera i Wagnera, dosiągnąłem pożądanego celu i na podstawie uzyskanej karty meldunkowej, otrzymałem zezwolenie na przewóz rodziny do Wiednia. Zgłosiwszy się u naczelnika kraj. Związku strażackiego JW. Senatora dr. Alfreda Zgórskiego, który mnie, jak i wszystkim rodakom przychodzi zawsze w ciężkich chwilach ze szczerą i serdeczną pomocą, zdołałem ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 316 {d695}
  ... , kapelusznik, wł. r.. Bracka 15. Seidner Herman, kupiec. Celna 3. — Leizor. kupiec, św. Wawrzyńca 3. — Samuel, kupiec. Bożego Ciata 4. Seidnerowa Regina, wł. piekarni, Kościuszki 8. Seifert Mieczysław, inżynier, dyr. Gazowni miej, prezes Tow. Techn., Gazowa 12. T. 16. — Tadeusz, urz. Izby obrach. Mag., Szlak 30. Seifertowa Zofja, nauczycielka, Szlak 30. Scifman Chiel, cholewkarz. Targowa 4. Seifter Eugenjusz. buchalter, pl. Serkowskicgo 9. — Emanuel, asyst, kol., Chodkiewicza 103. — Jonas, krawiec, Augustiańska 13. Seilhuber Melanja, urz. pocztowa, Benedykta 13. Seinfeld Adolf, kier. handl., Dunajewskiego 9. — B. H., wl. domu handl., Dietlowska 64. Tel. 4073. — Ida, wlaśc. składu porccl., Batorego 4. Seip Mieczysław, dysp. giełd. Polsk. B-ku Handl., Aleja Mickiewicza 29. T. 4290. — Piotr ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 256 {d694}
  ... Samuel, kupiec, Bożego Ciała 4. Seife Leon, woźny poczt, pl. Nowy 8. Seifert Józei, ślusarz kolej, Topoloyva 29. — Karol, ślusarz kolej. Topolowa 29. — Leonia, pryw, Kopernika 6. — Miecz› sław. st. inżyn. gaz. m. Gazowa 7. — Tadeusz, adj. rach. Magistr, Karmelicka 57. — Teofil, emer. kol. Grodzka 60. — Wacław, buchalter. Zwierzyniec 51a. Seifman Mojżesz, piekarz. Szeroka 1. Seifter Markus, kond. kolej, Bosacka 4. Seinfeld dr. Herman, adwokat. Straszewskiego 26. Tel. 2041. Seip Józef, czel. piekarski, XII. Kościuszki 30. — Piotr, bronzow nik. Al. Mickiew icza 29. T. 414. Seitner Zygmunt, płatniczy. Orzeszkowej 4. Seitler Markus, handlarz. Kupa 19. Sejmen Wojciech, kupiec, Wiślna 12. Sekler Henryk, handlarz koni, Wygoda 8. Sekulski Jakób, pom. handl, XVII, Mazowiecka 82. Sekuła Andrzej ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Schifter family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org